Creative Knowledge

« Back to Result | List

Scott Adams (b. 1957, USA), นักเขียนการ์ตูน Dilbert ที่ปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์รายวันกว่า 1,200 ฉบับทั่วโลก

scottadam_dilbert.jpg

Dilbert เป็นการ์ตูนที่เขียนล้อเลียนชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัทซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของหนังสือพิมพ์ รายวัน Dilbert มีตัวละครหลักเป็นชายวัยกลางคนชื่อ Dilbert เขาทำงานเป็นพนักงานบริษัท ทุกๆ วันเขาใส่ เสื้อเชิ๊ตสีขาว ผูกเนคไท และถือแก้วกาแฟเป็นประจำ บรรยากาศในบริษัทของ Dilbert แห้งแล้ง มีห้องประชุม มีคอกส่วนตัวสำหรับนั่งทำงาน และพนักงานทุกคนมีเก้าอี้ทำงานที่หมุนได้ พนักงานทำงานไปวันๆ ทุกคนดูเหมือน ว่าจะกังวลในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง และกังวลในความสำเร็จของตน

Adams เขียน Dilbert ขึ้นจากชีวิตจริงของตัวเอง เขาเคยทำงานเป็นวิศวกรประจำบริษัทโทรศัพท์แห่งหนึ่ง ซึ่งมีพนักงานมากกว่า 7,000 คน เขาทำงานในคอกส่วนตัวเลขที่ 45700R กิจวัตรประจำวันเต็มไปด้วยการ นำเสนองานและเข้าประชุมเรื่องต่างๆ Adams เพิ่มรสชาติให้กับการทำงานที่น่าเบื่อด้วยการเขียนการ์ตูน ล้อเลียนชีวิตของเพื่อนร่วมงานในบริษัท และไม่เว้นแม้แต่เจ้านายของเขาเอง Adams ต้องการตีพิมพ์การ์ตูน Dilbert เขาพยายามติดต่อสำนักพิมพ์ต่างๆ อยู่ร่วมปีแต่ก็ไม่สำเร็จ จนกระทั่ง ในปี ค.ศ.1989 สำนักพิมพ์ United Feature Syndicate ได้ตกลงตีพิมพ์การ์ตูน Dilbert ในหน้า หนังสือพิมพ์ในเครือข่าย หลังจากนั้นไม่นาน Dilbert กลายเป็นการ์ตูนสุดฮิตที่ได้รับการถ่ายเอกสารมาก ที่สุดในโลก

ในปี ค.ศ.1995 Adams ตัดสินใจลาออกจากงานและหันมาเขียนการ์ตูน Dilbert เป็นงานหลัก Adams ใช้อีเมลของตัวเองเป็นนามปากกา เขาได้รับจดหมายทางอีเมลกว่าสองร้อยฉบับทุกวัน ผู้อ่าน ทั่วโลกต่างก็ชื่นชม Adams ที่ช่วยตีแผ่ชีวิตการทำงานสุดเซ็งของพวกเขา ผู้อ่านหลายคนมีชีวิตการทำงานที่ราบรื่นขึ้นเพราะเห็นถึงความห่วยแตกของเจ้านายในการ์ตูน Dilbert ซึ่งจริงๆ แล้วก็ไม่ต่างกัน มากนักกับเจ้านายของพวกเขา

Adams เชื่อว่าการ์ตูน Dilbert เป็นเสมือนตัวแทนของความอึดอัดและ คับข้องใจของพนักงานบริษัท เขาตีพิมพ์หนังสือชื่อ The Dilbert Principle ขึ้นในปี ในปี ค.ศ.1996 ซึ่งนับเป็นหนังสือที่ขายดี ที่สุดเล่มหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา Adams วิพากษ์วิจารณ์ระบบการบริหารและ การจัดการองค์กรด้วยการเรียบเรียงกฏการทำงานตามความเข้าใจของ Dilbert หนึ่งในกฏของ การบริหารและการจัดการองค์กรที่ Dilbert เห็นว่าถือปฏิบัติกันคือ "พนักงานที่ทำงานห่วย ๆ มักจะ ได้เลื่อนขั้นให้เป็นผู้บริหารเพียงเพราะหวังว่าคนพวกนี้จะไม่ทำให้บริษัทพัง!" นอกจากงานเขียนการ์ตูน Dilbert แล้ว มีผลงานชิ้นอื่นๆ ด้วยเช่น การออกแบบคอกทำงานของ Dilbert โดยทำงานร่วมกับกลุ่มนักออกแบบของ IDEO ในปี ค.ศ. 2001 และ การใช้ Dilbert เป็นสื่อโฆษณา ของการไปรษณีย์ในประเทศสหรัฐเอเมริกา เป็นต้น

รวบรวมโดย ณัฎฐิณี กาญจนาภรณ์

scottadam_dilbert2.jpg

Scott Adams (b.1957, USA), the author of Dilbert, a popular cartoon strip that mocks the lives of its very own audience: corporate office workers.


Published in over 1,200 newspapers daily, the strip features a man named Dilbert, who is always dressed in a collared shirt and a striped tie, and is often seen with a coffee mug in hand. His life revolves around a nameless office with sterile cubicles and meeting rooms, where workers sit in their swivel chairs worrying about ineffectual matters and accomplishing nothing.

Dilbert was born from Adams' own meaningless corporate job. As the so-called applications engineer in a telephone company of 7,000, Adams spent his time feeling useless in cubicle number 45700R. During the never-ending office meetings and presentations, Adams kept himself entertained by drawing cartoons poking fun of his bosses and colleagues. One main character emerged, and Adams' co-worker suggested the name Dilbert. Dilbert was first published in 1989, about one year after Adams began submitting his portfolio to newspaper syndicates across the United States.

Adams received a handful of encouraging rejections, and United Feature Syndicate was the only company interested in publishing his work. No one could have predicted that Dilbert would become one of the most photocopied comic strips in the world. Adams, who finally quit his corporate job in 1995, believes that Dilbert expresses the discontent of office workers everywhere.

Adams signs every Dilbert strip with his email address, and spends two hours every morning reading hundreds of emails. Many readers thank Adams for accurately portraying their ludicrous office lives. Some even believe that they were saved from bad offce management policy, because their bosses happened upon a Dilbert cartoon. Freed from his cubicle, Adams has spent his time writing bestselling books like The Dilbert Principle (1996), in which he argued that ineffective workers are moved to management positions so that they will cause the least harm. In 2001, Adams collaborated with IDEO on designing Dilbert's Ultimate Cubicle.

Other collaborative projects include an advertisement campaign in 2006-2007, which uses Dilbert cartoons to promote servies offered by the United States Postal Service. Meanwhile, Adams continues to mock contemporary corporate culture through his daily Dilbert cartoons.

written by Nicha Rakpanichmanee


« Back to Result

 • Published Date: 2008-05-29
 • Resource: www.tcdcconnect.com
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป