Creative Knowledge

« Back to Result | List

นครปลอดควันพิษและขยะ, เมือง Masdar อาบูดาบี

เรื่อง : Zach

masdar-project.jpg

นอร์แมน ฟอสเตอร์ (Norman Foster) สถาปนิกชื่อก้องโลกแห่งบริษัท Foster + Partners ประกาศอภิมหาโครงการพัฒนาเมืองมาสดาร์ (Masdar) ในอาบูดาบีที่พวกเขาบอกว่าจะเป็นเมืองแรกของโลกที่ "ปลอดควันพิษและขยะโดยสิ้นเชิง" พื้นที่สำหรับการพัฒนาใหม่กว่า 6 ล้านตารางเมตรนี้จะถูกออกแบบบนพื้นฐานของการเป็นเมืองที่มีกำแพงล้อมมิดชิด โดยใช้วิทยาการที่มีอยู่เพื่อสร้างชุมชนที่ไร้ควันพิษและขยะอย่างแท้จริง

แผนงานหลักเพิ่งถูกนำเสนอในเดือนพฤษภาคมโดยแรงสนับสนุนจากบริษัทพลังงานแห่งอนาคตอาบูดาบี และจะเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาแนวคิดใหม่ๆของการสร้างพลังงาน มาสดาร์ยังคงลักษณะของนครอาบูดาบีแต่เพิ่มลักษณะต้นแบบของการเป็นเมืองแห่งอนาคต โครงการนี้นับว่าต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญหลากหลายวงการอย่างมาก ภายในเมืองจะประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัย สำนักงานใหญ่ของบริษัทพลังงานแห่งอนาคตอาบูดาบีโซนเศรษฐกิจพิเศษ และศูนย์นวัตกรรม นอร์แมน ฟอสเตอร์กล่าวว่า แรงกระตุ้นในเชิงอนุรักษ์ของโครงการมาสดาร์ ซึ่งก็คือเมืองปลอดควันพิษและขยะนั้น นับเป็นแห่งแรกของโลก พวกเขาได้สรุปข้อมูลความต้องการที่ช่างท้าทายแก่ทางเรา นับเป็นการตั้งคำถามถึงเรื่องการวางผังเมืองในระดับพื้นฐานเลยทีเดียว มาสดาร์จะเป็นต้นแบบของเมืองในอนาคตแน่ๆ โครงสร้างหลักของมาสดาร์จะอยู่ที่เมืองที่มีกำแพงล้อมรอบซึ่งจะถูกสร้างโดยอาศัยพลังงานจากโรงงานไฟฟ้าที่อาศัยแหล่งพลังงานจากแสงโดยภายหลังพื้นที่โรงงานนี้จะกลายเป็นพื้นที่สำหรับการสร้างเมืองส่วนที่สอง รองรับการขยายตัวในอนาคต

ตำแหน่งที่ตั้งของเมืองใหม่มาสดาร์นี้ได้รับ การเลือกอย่างชาญฉลาด สำหรับเป็นศูนย์กลางการคมนานคมหลักของอาบูดาบี จะมีการสร้างทางเชื่อมระหว่างมาสดาร์กับเมืองรอบๆ เช่นเดียวกับใจกลางนครอาบูดาบีและท่าอากาศยานนานาชาติทั้งทางรถยนต์และรถไฟ โดยการมุ่งมั่นที่จะเป็นเมืองปลอดควันพิษนั่นหมายความว่ามาสดาร์จะไม่มีรถยนต์แต่โดยการที่มีจุดเชื่อมต่อในการเดินทางที่มีระยะห่างสูงสุดแค่ 200 เมตร ก็หมายความว่าถนนหนทางจะมีไว้ให้คนเดินทางเดินจะร่มรื่นและไม่กว้างจนเวิ้งว้างเพื่อสร้างบรรยากาศเป็นมิตรต่อคนเดินเท้าในสภาพอากาศที่ร้อนของอาบูดาบี และเช่นเดียวกับการออกแบบเมืองที่มีกำแพงโอบล้อม นั่นคือ การขยายตัวทุกด้านจะต้องได้รับการวางแผนอย่างรอบคอบพื้นที่รอบๆ จะมีทั้งโรงงานสร้างพลังงานทั้งจากพลังงานแสงและพลังงานลม มีศูนย์การวิจัยและแปลงพืช เพื่อที่เมืองจะอยู่อย่างพึ่งพาตัวเองได้

Credit:
http://www.fosterandpartners.com/Practice/Default.aspx

http://nano-in-thailand.blogspot.com/2008/03/3-masdar-initiative.html
www.dek-d.com


« Back to Result

  • Published Date: 2007-06-02
  • Resource: www.tcdcconnect.com