Creative Knowledge

« Back to Result | List

นครปลอดควันพิษและขยะ, เมือง Masdar อาบูดาบี

เรื่อง : Zach

masdar-project.jpg

นอร์แมน ฟอสเตอร์ (Norman Foster) สถาปนิกชื่อก้องโลกแห่งบริษัท Foster + Partners ประกาศอภิมหาโครงการพัฒนาเมืองมาสดาร์ (Masdar) ในอาบูดาบีที่พวกเขาบอกว่าจะเป็นเมืองแรกของโลกที่ "ปลอดควันพิษและขยะโดยสิ้นเชิง" พื้นที่สำหรับการพัฒนาใหม่กว่า 6 ล้านตารางเมตรนี้จะถูกออกแบบบนพื้นฐานของการเป็นเมืองที่มีกำแพงล้อมมิดชิด โดยใช้วิทยาการที่มีอยู่เพื่อสร้างชุมชนที่ไร้ควันพิษและขยะอย่างแท้จริง

แผนงานหลักเพิ่งถูกนำเสนอในเดือนพฤษภาคมโดยแรงสนับสนุนจากบริษัทพลังงานแห่งอนาคตอาบูดาบี และจะเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาแนวคิดใหม่ๆของการสร้างพลังงาน มาสดาร์ยังคงลักษณะของนครอาบูดาบีแต่เพิ่มลักษณะต้นแบบของการเป็นเมืองแห่งอนาคต โครงการนี้นับว่าต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญหลากหลายวงการอย่างมาก ภายในเมืองจะประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัย สำนักงานใหญ่ของบริษัทพลังงานแห่งอนาคตอาบูดาบีโซนเศรษฐกิจพิเศษ และศูนย์นวัตกรรม นอร์แมน ฟอสเตอร์กล่าวว่า แรงกระตุ้นในเชิงอนุรักษ์ของโครงการมาสดาร์ ซึ่งก็คือเมืองปลอดควันพิษและขยะนั้น นับเป็นแห่งแรกของโลก พวกเขาได้สรุปข้อมูลความต้องการที่ช่างท้าทายแก่ทางเรา นับเป็นการตั้งคำถามถึงเรื่องการวางผังเมืองในระดับพื้นฐานเลยทีเดียว มาสดาร์จะเป็นต้นแบบของเมืองในอนาคตแน่ๆ โครงสร้างหลักของมาสดาร์จะอยู่ที่เมืองที่มีกำแพงล้อมรอบซึ่งจะถูกสร้างโดยอาศัยพลังงานจากโรงงานไฟฟ้าที่อาศัยแหล่งพลังงานจากแสงโดยภายหลังพื้นที่โรงงานนี้จะกลายเป็นพื้นที่สำหรับการสร้างเมืองส่วนที่สอง รองรับการขยายตัวในอนาคต

ตำแหน่งที่ตั้งของเมืองใหม่มาสดาร์นี้ได้รับ การเลือกอย่างชาญฉลาด สำหรับเป็นศูนย์กลางการคมนานคมหลักของอาบูดาบี จะมีการสร้างทางเชื่อมระหว่างมาสดาร์กับเมืองรอบๆ เช่นเดียวกับใจกลางนครอาบูดาบีและท่าอากาศยานนานาชาติทั้งทางรถยนต์และรถไฟ โดยการมุ่งมั่นที่จะเป็นเมืองปลอดควันพิษนั่นหมายความว่ามาสดาร์จะไม่มีรถยนต์แต่โดยการที่มีจุดเชื่อมต่อในการเดินทางที่มีระยะห่างสูงสุดแค่ 200 เมตร ก็หมายความว่าถนนหนทางจะมีไว้ให้คนเดินทางเดินจะร่มรื่นและไม่กว้างจนเวิ้งว้างเพื่อสร้างบรรยากาศเป็นมิตรต่อคนเดินเท้าในสภาพอากาศที่ร้อนของอาบูดาบี และเช่นเดียวกับการออกแบบเมืองที่มีกำแพงโอบล้อม นั่นคือ การขยายตัวทุกด้านจะต้องได้รับการวางแผนอย่างรอบคอบพื้นที่รอบๆ จะมีทั้งโรงงานสร้างพลังงานทั้งจากพลังงานแสงและพลังงานลม มีศูนย์การวิจัยและแปลงพืช เพื่อที่เมืองจะอยู่อย่างพึ่งพาตัวเองได้

Credit:
http://www.fosterandpartners.com/Practice/Default.aspx

http://nano-in-thailand.blogspot.com/2008/03/3-masdar-initiative.html
www.dek-d.com


« Back to Result

 • Published Date: 2007-06-02
 • Resource: www.tcdcconnect.com
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป