Creative Knowledge

« Back to Result | List

สถาปัตยกรรมเพื่อมวลมนุษย์ คาเมรอน ซินแคลร์ – ผู้ร่วมก่อตั้ง และ Chief Eternal Optimist, Architecture for Humanity

“สิ่งปลูกสร้างหลังหนึ่งนั้นไม่ได้เป็นแค่โครงสร้างทางกายภาพ แต่มันยังเป็นฉากหลังของชีวิตและมนุษยชาติด้วย สถาปัตยกรรมกำหนดถึงวิถีที่มนุษย์เราจะอยู่อาศัย ทำงาน เรียนรู้ และใช้ชีวิตร่วมกัน”

คาเมรอน ซินแคลร์ คือ ผู้ร่วมก่อตั้งและ “Chief Eternal Optimist” แห่ง Architecture for Humanity องค์กรการออกแบบไม่แสวงผลกำไรที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1999 ปัจจุบันมีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญรวมกว่า 50,000 คน ในแต่ละปีมีผู้คนกว่า 25,000 คนทั่วโลกที่ได้รับประโยชน์จากผลงานสถาปัตยกรรมของพวกเขา องค์กรแห่งนี้ทำงานบริหารจัดการทุกขั้นตอนในกระบวนการออกแบบและก่อสร้าง ลูกค้าของพวกเขามีตั้งแต่กลุ่มชุมชน องค์กรช่วยเหลือสังคม นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน และมูลนิธิต่างๆ ที่ผ่านมาพวกเขาได้รับเงินทุนจากผู้ให้ทุนทั่วโลกเพื่อนำมาทำโครงการที่สร้างประโยชน์ในระดับชุมชน

พลังของ “การก่อสร้าง”
ในชุมชนที่พวกเขาทำงานด้วย สถาปัตยกรรมไม่ใช่เรื่องของไอเดียเพริศแพร้ว “เครื่องมือเดียวที่จะสร้างผลกระทบได้จริงคือการก่อสร้าง” แต่ละโครงการของ Architecture for Humanity มีจุดประสงค์เพื่อจะประสานการทำงานร่วมกันในชุมชนและช่วยสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจจากภายใน ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงสนับสนุนให้สมาชิกทุกฝ่ายในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบและก่อสร้าง นอกจากนั้นบริษัทยังพยายามทำงานร่วมกับผู้รับเหมาและสถาปนิกในชุมชน เพื่อเชื่อมโยงการออกแบบเข้ากับวัฒนธรรมและความยั่งยืนภายในท้องถิ่นด้วย

ตัวอย่างโครงการออกแบบที่สร้างสรรค์โดย Architecture for Humanity ได้แก่ ศูนย์กีฬาในร่มแห่งแรกในอัฟกานิสถาน สวนสาธารณะสำหรับเด็กในกัวเตมาลา หลายโครงการในอัฟริกาใต้ร่วมกับฟีฟ่าและไนกี้ และโครงการคลีนิคที่ใช้พลังงานจากอูฐในบริเวณชายแดนประเทศเคนย่า-รวันด้า (ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รางวัล TED Prize) โครงการเหล่านี้มุ่งเน้นสู่วิถีแนวคิดแบบ “Urban Acupuncture” ที่การพัฒนาพื้นที่เพียงจุดเล็กๆ สามารถสร้างผลกระทบต่อชุมชนโดยรวมได้

Architecture for Humanity ยังเชื่อว่า การส่งสถาปนิกเข้าไปทำงานคลุกคลีกับชุมชนท้องถิ่นจริงๆ จะช่วยให้การบริหารจัดการเงินทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และจะช่วยลดปัญหาการคอร์รัปชั่นโกงกินได้ในที่สุด

แบ่งปันสิ่งดีๆ
เพื่อสนับสนุนการแบ่งปันความรู้และเผยแพร่กรณีศึกษาที่โดดเด่น Architecture for Humanity ได้ก่อตั้งเครือข่ายโอเพ่นซอร์สด้านสถาปัตยกรรมชื่อ Open Architecture Network (
www.openarchitecturenetwork.org) ซึ่งคนทั่วไปสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบแปลนต่างๆ จากโครงการของพวกเขาได้ฟรี เครือข่ายนี้ทำให้เหล่าสถาปนิก นักออกแบบ ช่างก่อสร้าง รวมไปถึงลูกค้าทั้งหลาย มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนแบ่งปันผลงานทางสถาปัตยกรรมระหว่างกัน (รวมทั้งไฟล์ CAD ด้วย)

ล่าสุด Architecture for Humanity ยังได้จัดแคมเปญระดมทุนชื่อว่า “Drinking for Humanity” ซึ่งเป็นกิจกรรมดื่มสังสรรค์ตามย่านชุมชนต่างๆ พวกเขาใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือสื่อสารหลักเพื่อให้ผู้ที่สนใจ (ร่วมสนุกและสมทบทุน) สามารถติดตามได้ตลอดเวลา

สถาปัตยกรรมคือที่ๆ ชีวิตเคลื่อนไหว
ทำตามที่หัวใจบอก
แหกกฎ
และสร้างมันขึ้นมา
- คาเมรอน ซินแคลร์

« Back to Result

 • Published Date: 2012-08-16
 • Resource: www.tcdcconnect.com
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป