Creative Knowledge

« Back to Result | List

โครงการ TIDA Top Talent : แก้ปัญหาพื้นที่ทำงานด้วย “โต๊ะงานช่างหลากมิติ”

เรื่อง: ชัชรพล เพ็ญโฉม

เคยสังเกตไหมว่า ไม่ว่าคุณจะมีห้องเก็บของขนาดใหญ่แค่ไหน แต่ปัญหาเรื่อง “ที่ไม่พอ” ก็มักจะเกิดขึ้นเป็นเงาตามตัว เฉกเช่นเดียวกับโต๊ะทำงานของช่างแทบทุกประเภท ที่ส่วนมากมักเหลือพื้นที่ไว้สำหรับทำงานเพียงแค่ตรงหน้า และอุทิศส่วนที่เหลือทั้งหมดให้กับเครื่องมือและอุปกรณ์สารพัดชนิด จนบางครั้งน่าสงสัยว่า “เขาหาของที่ต้องการเจอได้อย่างไร?”

เมื่อไม่สามารถใช้พื้นที่ได้เต็มศักยภาพ โจทย์ในการออกแบบโต๊ะทำงานช่างครั้งนี้ จึงอยู่ที่การปรับเปลี่ยนรูปแบบและฟังก์ชั่นของโต๊ะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยคุณอรพรรณ และคุณเดวิด แชเฟอร์ สองนักออกแบบจาก studiomake ได้นำเสนอไอเดีย “Workstation for Electrician” (หรือ “โต๊ะงานช่างหลากมิติ”) เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว


จุดเริ่มต้นของแนวคิด
จากการสังเกตโต๊ะทำงานและวิธีการทำงานของช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็คทรอนิคส์ในย่านคลองถมพบว่า ช่างแต่ละคนจะมีรัศมีการทำงานแค่ในระยะมือเอื้อมถึง (โดยมีตัวช่างเป็นศูนย์กลาง) และไม่ว่าโต๊ะทำงานนั้นจะมีพื้นที่เท่าไร เนื้อที่สำหรับใช้ “ทำงานจริง” ก็จะเหลือน้อยมากเนื่องจากถูกล้อมรอบไปด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือสารพัดชนิด อีกทั้งช่างยังมักจะทำงานอย่างหนึ่งค้างไว้แล้วลุกไปทำงานอีกอย่างในบริเวณใกล้ๆ กัน ดังนั้น นักออกแบบทั้งสองจึงสรุปว่า จะต้องออกแบบโต๊ะที่ตอบสนองต่อพฤติกรรมการทำงานอันมีลักษณะเฉพาะตัวเช่นนี้


แรงบันดาลใจในการออกแบบ
โจทย์สำคัญในการออกแบบครั้งนี้คือ “การเพิ่มพื้นที่ทำงานและอำนวยความสะดวกให้กับช่าง” ยกตัวอย่างเช่น ช่วยให้ช่างสามารถหยิบจับอุปกรณ์ได้อย่างอิสระ, สามารถปรับระยะใกล้-ไกลเพื่อตรวจดูชิ้นส่วนของงานขนาดต่างๆ กัน, มีแท่นวางอุปกรณ์ที่สามารถเลื่อนไปมาได้, มีพื้นที่สำหรับยืนหรือนั่งทำงานก็ได้ ฯลฯ

รายละเอียดการสร้างสรรค์ + พัฒนา เมื่อศึกษาพฤติกรรมการทำงานของช่างโดยละเอียดแล้ว นักออกแบบได้เริ่มพัฒนาผลงานภายใต้แนวคิด User-centred โดยแบ่งรายละเอียดเป็นส่วนๆ ดังนี้

- ส่วนโครงสร้าง : ใช้ท่อเหล็กกลมขนาด 6 หุน จำนวน 20 เส้น มาตัดให้ได้ขนาด 75 ซม.เท่ากันทุกเส้น ใส่ชุดลูกกลิ้งลงไปบนปากท่อ (โต๊ะทำงานชิ้นนี้ใช้ชุดลูกกลิ้งทั้งหมด 220 ชุด) เชื่อมด้วยเหล็กเส้นแบนจำนวนทั้งหมด 10 เส้น แล้วใช้แผ่น MDF เจาะรูตามจำนวนท่อเหล็กวางครอบลงไปเพื่อใช้วางของ นอกจากนี้ ยังมีท่อเหล็กอีกกลุ่มหนึ่งที่สูงกว่าบริเวณนั่งทำงานเพื่อให้ช่างสามารถยืนทำงานได้ด้วย


- ส่วนเก็บและวางอุปกรณ์ :
1) กล่องสำหรับใส่อุปกรณ์ขนาดเล็ก ทำจากแผ่น MDF ตัดประกอบเป็นกล่องขนาดพอดีกับท่อเหล็กใส่ลงไประหว่างท่อ นอกจากนั้น กล่องนี้ยังสามารถเพิ่มฟังก์ชั่นเพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ด้วย อาทิเช่น ต่อสายและปลั๊กไฟไว้เพื่อใช้กับสว่านไฟฟ้าและใช้ทดสอบไฟเข้า
2) แท่นวางเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ขนาดใหญ่ ทำจากแผ่น MDF วางลงไปบนท่อเหล็กที่มีชุดลูกกลิ้งอยู่ด้านบน ซึ่งลูกกลิ้งจะช่วยให้แท่นวางนี้สามารถเลื่อนไหลไปมาได้อย่างอิสระตามการทำงานของช่าง ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยแล้ว ยังตอบสนองต่อการทำงานที่ต้องอาศัยระยะใกล้-ไกลของช่างได้ด้วย ท่อเหล็กและชุดลูกกลิ้งหนึ่งชุดสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 40 กิโลกรัม ส่วนอุปกรณ์จำพวกกรรไกร ม้วนเทป ซึ่งมีลักษณะเป็นห่วงกลม สามารถคล้องไว้กับท่อเหล็กได้เลย
3) ส่วนไฟส่องสว่าง ใช้โคมไฟขนาดใหญ่แบบปรับและหมุนได้เพื่อให้แสงสว่างในบริเวณที่ทำงาน
4) รายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ มีพัดลมขนาดเล็กติดกับคลิปเหน็บไว้ที่ท่อเหล็กหลังเก้าอี้ทำงาน


- การปรับ-เปลี่ยนการใช้งาน : โต๊ะทำงานระบบนี้สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่นได้ซึ่งเหมาะกับงานที่ต้องใช้มือเป็นหลัก โดยอาจมีการปรับแบบเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการทำงานของช่างแต่ละคน เช่น เพิ่มส่วนที่ยืนทำงานด้วยการปรับระดับความสูงของท่อเหล็กกลุ่มหนึ่งให้สูงกว่าอีกกลุ่มหนึ่ง (แต่ทุกท่อในหนึ่งกลุ่มต้องเท่ากันเพื่อให้วางแท่นลงบนลูกกลิ้งและเลื่อนไปมาได้)

ข้อคิดฝากร้านค้าขนาดเล็ก
สังเกตว่าร้านค้าขนาดเล็กมักจะแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้ด้วย “ความยืดหยุ่น” และ “การปรับใช้ตามลักษณะงาน” อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาการแก้ปัญหาส่วนมากมักเป็นไปในลักษณะ “รับมือกับปัญหาไปเป็นเปลาะๆ” มากกว่าที่จะมีการวางแผนรองรับไว้ล่วงหน้า ดังนั้น หากผู้ประกอบการรายย่อยได้หันมาทำความเข้าใจกับภาพรวมของปัญหาในวิชาชีพเสียก่อน ก็น่าจะทำให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานหรือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพต่อการประกอบอาชีพได้ดียิ่งขึ้น

** TiDA Top Talent เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ TiDA TEN PLUS โดยสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย


« Back to Result

 • Published Date: 2012-04-21
 • Resource: www.tcdcconnect.com
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป