Creative Knowledge

« Back to Result | List

Creative Space Workshop: เรียนรู้สรีระเพื่อการออกแบบ โดย Raffles International College

เรื่อง : ศุภกัญญา ฉันทวิลาศ

"การออกแบบไม่ใช่การทำแต่สิ่งที่ตัวเองชอบ หากแต่เป็นการสื่อสารไอเดียให้ผู้อื่นเข้าใจและชอบมันด้วย"

ช่วงแรกของการเวิร์คชอปโดย Raffles International Institute ครั้งนี้ เป็นการบรรยายถึงประวัติความเป็นมาของ “คอร์เซ็ต” (Corset) ซึ่งมีลักษณะเด่น คือ ช่วยรัดหน้าท้องและดันหน้าอกให้สูงขึ้น ทำให้รูปร่างของผู้หญิงมีลักษณะโค้งเว้าดึงดูด ทั้งยังช่วยดันหลังให้ตรงและดูสง่างามยิ่งขึ้น การทำคอร์เซ็ตนี้ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการฝึกวัดตัวเพื่อตัดเสื้อผ้าให้ออกมาพอดีกับรูปร่างของผู้สวมใส่

หลังจากภาคการบรรยายจบลง ผู้เข้าร่วมเวิร์คชอปก็ได้ทดลองวัดตัวหุ่นด้วยการนำเทปสีดำมาติดตามรูปร่างของหุ่น โดยมีคณะอาจารย์ของ Raffles คอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนของการตัดผ้า ซึ่งทางอาจารย์ Miriam Varghese ได้ขอให้ผู้เข้าร่วมเวิร์คชอปตัดผ้ามาทั้งหมด 5 ชิ้น (ขนาด 15 x 30 ซ.ม. 2 ชิ้น ขนาด 15 x 20 ซ.ม. 2 ชิ้น และขนาด 20 x 25 ซ.ม. อีก 1 ชิ้น) และนำผ้าเหล่านั้นไปติดบนตัวหุ่นด้วยเข็มหมุด จากนั้นก็ขีดเส้นบนผ้าตามรอยเทปสีดำแล้วเอาผ้าออกไปทำเป็นแพทเทิร์นจริง

ในช่วงต่อมา อาจารย์ Tobias Konrath ได้ถ่ายทอดวิธีการทำแพทเทิร์นอีกแบบให้กับผู้เข้าร่วมเวิร์คชอป โดยเขาใช้วิธีนำพลาสติกใสมารัดกับตัวหุ่นและแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ซึ่งเทคนิคนี้ถือเป็น “พื้นฐาน” ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำแพทเทิร์นของผลิตภัณฑ์อื่นๆ ด้วย อาทิเช่น ถ้วยกาแฟ ตุ๊กตา ฯลฯ

** Creative Space Workshop: Body Contouring Workshop : เรียนรู้สรีระเพื่อการออกแบบ โดย Miriam Varghese และ Tobias Konrath, อาจารย์ประจำวิชา Fashion Design, Raffles International College เป็นส่วนหนึ่งของงานการชุมนุมทางความคิดประจำปี Creativities Unfold, Bangkok 2011


« Back to Result

 • Published Date: 2012-02-13
 • Resource: www.tcdcconnect.com
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป