Creative Knowledge

« Back to Result | List

Creative Space Workshop: เรียนรู้สรีระเพื่อการออกแบบ โดย Raffles International College

เรื่อง : ศุภกัญญา ฉันทวิลาศ

"การออกแบบไม่ใช่การทำแต่สิ่งที่ตัวเองชอบ หากแต่เป็นการสื่อสารไอเดียให้ผู้อื่นเข้าใจและชอบมันด้วย"

ช่วงแรกของการเวิร์คชอปโดย Raffles International Institute ครั้งนี้ เป็นการบรรยายถึงประวัติความเป็นมาของ “คอร์เซ็ต” (Corset) ซึ่งมีลักษณะเด่น คือ ช่วยรัดหน้าท้องและดันหน้าอกให้สูงขึ้น ทำให้รูปร่างของผู้หญิงมีลักษณะโค้งเว้าดึงดูด ทั้งยังช่วยดันหลังให้ตรงและดูสง่างามยิ่งขึ้น การทำคอร์เซ็ตนี้ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการฝึกวัดตัวเพื่อตัดเสื้อผ้าให้ออกมาพอดีกับรูปร่างของผู้สวมใส่

หลังจากภาคการบรรยายจบลง ผู้เข้าร่วมเวิร์คชอปก็ได้ทดลองวัดตัวหุ่นด้วยการนำเทปสีดำมาติดตามรูปร่างของหุ่น โดยมีคณะอาจารย์ของ Raffles คอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนของการตัดผ้า ซึ่งทางอาจารย์ Miriam Varghese ได้ขอให้ผู้เข้าร่วมเวิร์คชอปตัดผ้ามาทั้งหมด 5 ชิ้น (ขนาด 15 x 30 ซ.ม. 2 ชิ้น ขนาด 15 x 20 ซ.ม. 2 ชิ้น และขนาด 20 x 25 ซ.ม. อีก 1 ชิ้น) และนำผ้าเหล่านั้นไปติดบนตัวหุ่นด้วยเข็มหมุด จากนั้นก็ขีดเส้นบนผ้าตามรอยเทปสีดำแล้วเอาผ้าออกไปทำเป็นแพทเทิร์นจริง

ในช่วงต่อมา อาจารย์ Tobias Konrath ได้ถ่ายทอดวิธีการทำแพทเทิร์นอีกแบบให้กับผู้เข้าร่วมเวิร์คชอป โดยเขาใช้วิธีนำพลาสติกใสมารัดกับตัวหุ่นและแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ซึ่งเทคนิคนี้ถือเป็น “พื้นฐาน” ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำแพทเทิร์นของผลิตภัณฑ์อื่นๆ ด้วย อาทิเช่น ถ้วยกาแฟ ตุ๊กตา ฯลฯ

** Creative Space Workshop: Body Contouring Workshop : เรียนรู้สรีระเพื่อการออกแบบ โดย Miriam Varghese และ Tobias Konrath, อาจารย์ประจำวิชา Fashion Design, Raffles International College เป็นส่วนหนึ่งของงานการชุมนุมทางความคิดประจำปี Creativities Unfold, Bangkok 2011


« Back to Result

  • Published Date: 2012-02-13
  • Resource: www.tcdcconnect.com