Articles

« Back to Result | List

Creative Space Workshop: Un-Screw it up : How to take off with an impact โดย Raffles International Institute

เรื่อง: สิตา


“หากคุณเป็นศิลปิน คุณอาจจะเลือกได้ว่าคุณอยากสร้างงานที่สร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นหรือไม่ แต่ถ้าคุณเป็นนักออกแบบ คุณจะต้องสร้างงานเพื่อสนองความต้องการของคนอื่น มิใช่ของตัวเอง”

การเวิร์คชอปโดย Raffles International Institute ครั้งนี้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ช่วงด้วยกัน โดยช่วงแรกนั้นเป็นภาค “การบรรยาย” ที่สองวิทยากร คือ พิเศษ วีรังคบุตร และ Giuseppe Guerreo ได้ร่วมกันอธิบายถึงแนวคิดการออกแบบที่มี “ผู้ใช้” เป็นศูนย์กลาง (User-centred design) รวมไปถึงการทำความเข้าใจในบริบทต่างๆ อาทิ การใช้ชีวิต วัฒนธรรม กระแสโลก เศรษฐกิจ ฯลฯ ก่อนที่จะเริ่มต้นออกแบบ

ส่วนช่วงที่สองนั้นเป็นช่วงของ “กรณีศึกษา” โดยวิทยากรทั้งสองได้เชิญ บริษัท กษมา เฮลิคอปเตอร์ จำกัด ผู้ออกแบบและผลิตเฮลิคอปเตอร์สัญชาติไทย ให้มาร่วมแบ่งปันเคล็ดลับความสำเร็จของการสร้างผลิตภัณฑ์ (ทั้งในเชิงคุณภาพและสุนทรียะ) ซึ่งคุณ กษมา ถาวร เจ้าของและผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ก็ได้เล่าถึงชีวิตในวัยเด็กให้ทุกคนฟังว่า ตัวเขาไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวย (บิดาของกษมาทำอาชีพชาวนา) ดังนั้นเขาจึงไม่เคยมีของเล่นที่หวือหวาเหมือนคนอื่น ทางออกของกษมาคือเขาต้องหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีรอบตัวมาทำเป็นของเล่นให้ตัวเอง


"ผมเริ่มทำทุกอย่างจากความชอบครับ เรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวเองและจากคนรอบข้าง อย่างการทำเฮลิคอปเตอร์นี่ก็เหมือนกัน มันเป็นสิ่งที่ผมอยากทำมาตั้งแต่สมัยยังเปิดคอมพิวเตอร์ไม่เป็นด้วยซ้ำ"


กลยุทธ์สำคัญอีกข้อของ กษมา เฮลิคอปเตอร์ คือทุกครั้งที่มีไอเดียใหม่ บริษัทจะรีบนำเสนอไอเดียนั้นบนเว็บไซต์ทันทีเพื่อรอฟังเสียงตอบรับจากคนภายนอก (และนำฟีดแบคนั้นมาปรับใช้กับการพัฒนางานต่อๆ ไป) โดยล่าสุดคุณกษมาได้รับแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกซ้อนกันถึง 3 ครั้งในประเทศไทย ทำให้เขาตั้งคำถามกับตัวเองว่า "เพราะอะไรเฮลิคอปเตอร์ในปัจจุบันจึงป้องกันอุบัติเหตุเช่นนี้ไม่ได้"


กษมาเริ่มต้นค้นคว้าวิจัยด้วยตนเองและได้พัฒนาแนวคิด Unmanned Aerial Vehicles (หรือ UAV) ขึ้นซึ่งถือเป็นเฮลิคอปเตอร์ลำแรกที่มี "ใบพัดหน้า" ทำหน้าที่ช่วยในการทรงตัว (และหากว่า "ใบพัดหลัง" เกิดมีปัญหา ใบพัดหน้าอันนี้ก็จะยังช่วยพยุงเครื่องให้บินต่อไปได้) อย่างไรก็ดี ขณะนี้ผลงานดังกล่าวยังเป็นเพียงแค่แนวคิดต้นแบบ และยังต้องผ่านกระบวนการพัฒนาในขั้นต่อๆ ไปอีกมาก


"ถ้าเรามุ่งมั่นจริงๆ ความพยายามทุกอย่างมันก็คือความสุข และความสุขนั้นก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ในที่สุด” - กษมา ถาวร

** Creative Space Workshop: Un-Screw it up : How to take off with an impact โดย Raffles International Institute เป็นส่วนหนึ่งของงานการชุมนุมทางความคิดประจำปี Creativities Unfold, Bangkok 2011

« Back to Result

  • Published Date: 2012-02-13
  • Resource: www.tcdcconnect.com