Creative Knowledge

« Back to Result | List

นิทรรศการรางวัลไทยสร้างสรรค์ 2554 สัมผัสสุดยอดธุรกิจสร้างสรรค์ฝีมือผู้ประกอบการไทย

โครงการรางวัล “ไทยสร้างสรรค์” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการทุกระดับมีความริเริ่ม สร้างสรรค์ เกิดความอุตสาหะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคม รวมทั้งเพื่อขยายแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปยังภาคอุตสาหกรรมต่างๆ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

โครงการ รางวัล “ไทยสร้างสรรค์” ได้เริ่มต้นดำเนินการเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2553 และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน รางวัล “ไทยสร้างสรรค์” มี 6 รางวัล จำแนกเป็น 2 สาขา สาขาละ 3 รางวัล คือ สาขางานฝีมือและหัตถกรรม และสาขางานออกแบบ

รางวัลไทยสร้างสรรค์ ประจำปี 2554 ในสาขางานออกแบบ


1. บริษัท ตาล จำกัด
ผู้ผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ชาแต่งกลิ่น ตราสินค้า Balankura’s No.57 และ IKKI

คุณค่าที่สมควรได้รับรางวัล
เป็นแบบอย่างการดำเนินธุรกิจที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ตลอดกระบวนการ ทำให้เพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ได้อย่างโดดเด่นและทรงพลัง นับตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบชาชั้นเลิศคุณภาพสูง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สื่อสารบอกเล่าเรื่องราวผ่านภาษาภาพได้อย่างงดงาม สร้างความประทับใจต่อผู้บริโภค อีกทั้งยังมีศักยภาพทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศอยู่ในระดับสูง

ข้อมูลธุรกิจสร้างสรรค์
ผลิตและจำหน่ายชาขาวคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก โดยเน้นตลาด Hi-end ที่มีอยู่ในยุโรปและเอเชีย เช่น ห้างสรรพสินค้าในลอนดอน ปารีส เบอร์ลิน โตเกียว ฯลฯ โดยนำเข้าชาคุณภาพสูงจากมณฑลฟูเจี้ยน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีโรงงานบรรจุหีบห่ออยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้เครื่องจักรและผู้เชี่ยวชาญที่ดีที่สุดในการผลิตชา นอกจากชาขาวแล้ว ยังผลิตชาอีกหลายประเภท เช่น ชาดำ ชาเขียว ชาแดง เพื่อตอบสนองลูกค้ากลุ่มร้านอาหาร ร้านเบเกอรี และร้านสปา โดยมีสินค้าอีก 2 ชื่อ คือ IKKI และ The Tea Lady เพื่อเสริมตลาดกลุ่มต่างๆ

คุณลักษณะพิเศษของผลงาน
มีปรัชญา คือ ”การผลิตชาที่สูงกว่าความคาดหวังว่าดีที่สุด และเสริมวัฒนธรรมการดื่มชา” โดยกำหนดให้ชา No.57 เป็นชาที่ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้บนโลกนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักดื่มชาชั้นสูงทั่วโลก และถือเป็นชาแบรนด์แรกของโลกที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ชาประเภทต่างๆ ของ No.57 ผสมผสานขึ้นด้วยความฝัน จินตนาการและความรู้สึก ทำให้มีกลิ่นหอม เสริม life style ที่มีความรู้สึกหรูเลิศ โดยชาแต่ละชนิดจะปรุงแต่งให้มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว เข้ากันได้ดีกับดีไซน์ของบรรจุภัณฑ์อันสวยงาม ทำให้ดื่มได้ทั้งในโอกาสพิเศษ เช่น วันคริสต์มาส วันวาเลนไทน์ และในบรรยากาศอื่นๆ ที่มีความรื่นเริง ความรักและความสงบ2. บริษัท นิว อาไรวา จำกัด
ผู้ผลิตและออกแบบ ของขวัญ ของชำร่วย และของตกแต่งบ้าน

คุณค่าที่สมควรได้รับรางวัล
มีการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานความเข้าใจความต้องการของตลาดเป็นอย่างดี สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบสอดคล้องกับโจทย์วิถีชีวิตสมัยใหม่ของผู้บริโภค อีกทั้งมีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ จนสามารถส่งออกไปจำหน่ายได้ทั่วโลก

ข้อมูลธุรกิจสร้างสรรค์
มีจุดมุ่งหมายชัดเจนในการพัฒนาธุรกิจจากการเป็นโรงงานรับจ้างผลิตแม่พิมพ์และฉีดชิ้นงานพลาสติกในยุค’90 ให้เป็นธุรกิจของคนไทยที่มีศักยภาพทั้งในเชิงการออกแบบและการผลิต เพื่อให้คนไทยสามารถซื้อสินค้าที่มีการออกแบบในแง่มุมต่างๆได้ในราคาที่สมเหตุสมผล ภายใต้คุณภาพที่ยอดเยี่ยม และที่สำคัญที่สุดคือ ผลิตและออกแบบโดยคนไทย จึงได้พัฒนาแบรนด์ QUALY ขึ้นมา ปัจจุบันมีสินค้ากว่า 100 รายการ ส่งออกไปจำหน่ายยัง 45 ประเทศทั่วโลก

คุณลักษณะพิเศษของผลงาน
กระบวนการสร้างสรรค์งานได้มาจากการค้นคว้าทดลองหาแนวทางใหม่ๆ ของนักออกแบบ ประกอบกับการนำข้อมูลทางการตลาดมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการพัฒนาประโยชน์ใช้สอยให้ดีขึ้นกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ ดูแลและออกแบบรายละเอียดกระบวนการผลิตทั้งรูปทรง โครงสร้าง วัสดุ กรรมวิธีการผลิตและการประกอบต่างๆ จึงสามารถเป็นได้ทั้งของใช้งานหรือของขวัญ ตัวอย่างงาน Block 20/30 BIN เกิดจากแนวคิดพื้นที่ภายในที่จำกัด ซึ่งมักมีถังขยะแค่เพียงใบเดียว ไม่สามารถแยกขยะก่อนทิ้ง จึงออกแบบชิ้นงานให้สามารถแยกขยะได้ทันทีที่ทิ้งและประหยัดพื้นที่ในการตั้งวาง งาน Log & Squirrel กระถางต้นไม้รูปทรงขอนไม้มีโพรงกระรอก สามารถเก็บน้ำไว้เลี้ยงต้นไม้ได้โดยไม่ต้องรดน้ำทุกวัน โดยกระรอกในโพรงจะเป็นตัวบอกปริมาณน้ำที่เหลือในกระถาง งาน Polar Ice Bucket ถังใส่น้ำแข็งที่ออกแบบเพื่อให้เก็บรักษาความเย็น โดยมีโครงสร้างเป็นถัง 2 ชั้น ขณะใช้งานน้ำแข็งที่ละลายจะเริ่มหยดจากถังชั้นนอกคล้ายฝนตกจากเมฆก้อนใหญ่ลงท่วมบนหมีขั้วโลก เปรียบได้กับภาวะโลกร้อนที่ทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลาย3. บริษัท พลัสเซนส์ จำกัด
ผู้ผลิตและออกแบบเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง

คุณค่าที่สมควรได้รับรางวัล
ใช้แนวคิดการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม (Eco Design) ด้วยการนำวัสดุอลูมิเนียมเหลือใช้มาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวัน และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนายกระดับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จากการรับจ้างผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศมาเป็นผู้ผลิตที่มีดีไซน์ (ODM) และแบรนด์ของตนเอง (OBM) โดยสร้างความร่วมมือกับนักออกแบบอย่างใกล้ชิดในการเพิ่มขีดความสามารถการผลิตเชิงอุตสาหกรรม

ข้อมูลธุรกิจสร้างสรรค์
ก่อตั้งเมื่อปี 2553 จากโรงงานน่ำเส็งที่เป็นโรงงานรับจ้างผลิตสินค้าประเภทแจกันและกระถางธูปส่งขายในตลาดญี่ปุ่น โดยมีสตูดิโอออกแบบ คือ Apirat Boonruangthaworn Studio ร่วมกันพัฒนาให้ก้าวไปเป็น ODM และ OBM ในชื่อ +SENSE

คุณลักษณะพิเศษของผลงาน
เพิ่มการใส่ใจในรายละเอียดของการออกแบบสิ่งของธรรมดาในชีวิตประจำวันด้วยการสร้างสรรค์งาน โดยไม่ยัดเยียดความพิเศษด้านประโยชน์ใช้สอยที่เกินความจำเป็น แต่มุ่งเน้นให้ผู้ใช้เกิดความรู้สึกที่ดีขึ้นจากประสบการณ์เดิมที่เคยสัมผัสมา โดยพัฒนารายละเอียดการออกแบบ เช่น ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สัดส่วน ผิวสัมผัส วัสดุ เป็นต้น ตัวอย่างงาน SMood Collection ถูกออกแบบภายใต้แนวคิด Eco Design โดยการนำขยะอลูมิเนียมที่เหลือใช้มารีไซเคิล ผ่านกระบวนการหล่อขึ้นรูปและนำมาประกอบด้วย screw และ O-ring กับท่อมาตรฐานทั่วไปในท้องตลาด เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้กับตัวงาน พร้อมกับการถักสานด้วยหวายสังเคราะห์โพลีเอสทีลีน (Polyethylene) ในส่วนของที่รองนั่ง หน้าโต๊ะ โดยที่ส่วนประกอบทุกชิ้นสามารถทนได้ทุกสภาวะอากาศ ชิ้นงานอลูมิเนียมหล่อของ SMood ยังสามารถสร้าง Full Collection ได้ เพียงแค่ขยายหรือลดท่ออลูมิเนียมก็จะได้สัดส่วนใหม่ และได้เฟอร์นิเจอร์ตัวใหม่นอกจาก Dining Chair เป็น Armchair Barstool Daybed และอื่นๆ

รางวัลไทยสร้างสรรค์ ประจำปี 2554 ในสาขาสาขางานฝีมือและหัตถกรรม

1.บริษัท ไตรโหมด ดีไซน์ จำกัด / Trimode Design Co., Ltd.
ผู้ผลิตและออกแบบเครื่องประดับ

คุณค่าที่สมควรได้รับรางวัล
กระบวนการคิดในการออกแบบเครื่องประดับมีความแปลกใหม่แตกต่างไปจากรูปแบบเดิม มีการทดลองใช้วัสดุ เทคนิคการผลิตใหม่ๆ ที่สะท้อนกลิ่นอายทางวัฒนธรรม จนสร้างสรรค์เป็นงานเครื่องประดับที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมทั้งยังมีศักยภาพในการส่งออกและเติบโตทางธุรกิจอย่างมาก

ข้อมูลธุรกิจสร้างสรรค์
บริษัท ไตรโหมด ดีไซน์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการออกแบบ ครอบคลุมทั้งเครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้านและงานตกแต่งภายใน โดยได้ขยายธุรกิจด้านเครื่องประดับภายใต้ตราสินค้า Trimode Accessories ขึ้น เพื่อตอบรับการขยายตัวในอัตราสูงของตลาดเครื่องประดับ มีการผลิตเครื่องประดับแนว Experimental Design โดยผสมผสานแนวคิด เทคนิคการผลิตและการออกแบบที่ใช้รากฐานจากวัฒนธรรมตะวันออกผสมผสานกับวิถีชีวิต

คุณลักษณะพิเศษของผลงาน
TRIMODE ทดลองหาความเป็นไปได้ในการผลิตเครื่องประดับด้วยเทคนิคเฉพาะใหม่ๆ เพื่อเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแบรนด์ เน้นการพัฒนางานเครื่องประดับในประเทศให้มีความตื่นตัวในเชิง Creative Jewelry โดยมีรากฐานทางวัฒนธรรมไทยและภูมิภาคเอเชีย ตัวอย่างงานชุด “MALAI” ได้รับแรงบันดาลใจจากปรัชญาลัทธิเต๋า “สรรพสิ่งในโลกล้วนเกิดจากสิ่งตรงข้ามกันสองสิ่ง” งานชุด “SLIZE” ผู้ออกแบบได้ทดลองเจียรนัย และผ่าพลอยรูปทรงมาตรฐานออก ไม่ว่าจะผ่าครึ่ง แนวตรงหรือแนวนอน แล้วทดลองประกอบกลับเข้าด้วยกันกลายเป็นเครื่องประดับที่มีหลากหลายรูปแบบทั้งสีและรูปทรง ซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคมากขึ้น งานชุด ”VIVA-T” ออกแบบจากรูปแบบของรอยเท้าเต่าที่เดินบนทรายและรูปแบบของกระดองเต่า เพราะได้รับแรงบันดาลใจจากความเชื่อที่ว่าการปล่อยเต่าจะทำให้มีชีวิตยืนยาว หรืองานชุด ”The Native” เกิดจากการผสมผสานระหว่างเครื่องประดับรูปแบบดั้งเดิมที่มีการใช้หินและพลอยประดับตัวเรือนและองค์ประกอบสมัยใหม่ที่ตัดทอนแบบเข้าด้วยกัน เป็นต้น


2. บริษัท เบญจเมธา เซรามิก จำกัด / Benjametha Ceramic Co., Ltd.
ผู้ผลิตและออกแบบเซรามิค

คุณค่าที่สมควรได้รับรางวัล
การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี มีการผสมผสานวัตถุดิบที่แตกต่างได้อย่างลงตัวจนเกิดผลงานเซรามิกรูปแบบใหม่ที่มีจุดเด่นทางด้านพื้นผิว ลวดลาย น้ำหนักและแสดงคุณค่าผลงานเชิงศิลปะอย่างมีพลัง อีกทั้งยังมีโอกาสและศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจสูง

ข้อมูลธุรกิจสร้างสรรค์
เป็นธุรกิจเซรามิกแห่งแรกใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ใช้ประสบการณ์พื้นฐานจากการทำธุรกิจโรงงานเผาอิฐมอญมาเพิ่มมูลค่าด้วยการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิกปั้นมือสมัยใหม่ที่มีแนวคิดในการออกแบบลวดลายสะท้อนอัตลักษณ์ วัฒนธรรมและความศรัทธา สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เซรามิกให้มีเอกลักษณ์เฉพาะสะท้อนภาพลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น อีกทั้งมีความพยายามพัฒนากระบวนการผลิตงานเคลือบอย่างครบวงจรด้วย

คุณลักษณะพิเศษของผลงาน
เป็นผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ประยุกต์ศิลปะไทย-มลายูท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมรูปแบบใหม่ นำเสนองานศิลปะไทยมุสลิมให้เป็นที่รู้จักโดยการเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้เข้าถึงได้ง่าย โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ได้แก่ ดินบางนรา ดินดำปัตตานี ในงานเซรามิกผสมกลมกลืนกับงานแกะสลักไม้หัวกริชที่เป็นศิลปะเชิงอนุรักษ์ ทำให้เกิดเรื่องราวใหม่ๆ3. ศรัณย์ / SARRAN

ผู้ผลิตและออกแบบเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง

คุณค่าที่สมควรได้รับรางวัล
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการค้นคว้าทดลองมาอย่างต่อเนื่อง มีการใช้ประโยชน์จากวัสดุธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของชุมชน พร้อมกับใช้เทคโนโลยีการผลิตและการออกแบบสมัยใหม่ได้อย่างสร้างสรรค์ ผลงานมีรูปแบบที่หลากหลาย มีประโยชน์ใช้สอยได้จริงและนำไปประยุกต์ต่อยอดได้ง่าย ถือเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและสามารถสร้างจุดยืนในตลาดได้

ข้อมูลธุรกิจสร้างสรรค์
เน้นการออกแบบที่นำเอาเรื่องราวต่างๆ ของสังคมไทยมาศึกษาหามุมมองได้น่าสนใจ โดยให้ความสำคัญกับการใช้เทคนิค วิธีการผลิต ภูมิปัญญาดั้งเดิมของช่างหัตถศิลป์ไทยแขนงต่างๆ มาผสมผสานเข้ากับกับเทคนิคการผลิตรูปแบบใหม่ๆ ในยุคปัจจุบัน และมีการวิจัยทดลองร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ โดยพัฒนาห้องทดลองภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับชุมชนใน 5 จังหวัด ได้แก่ แพร่ เชียงใหม่ เพชรบุรี สกลนคร และกรุงเทพฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาซึ่งกันและกัน มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการพัฒนาแบบลงรากลึกและกระจายงานในชุมชน เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งมุ่งหวังให้เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

คุณลักษณะพิเศษของผลงาน
Ma-Lee, Banana paper modular partition เป็นผลิตภัณฑ์จิกซอกระดาษกั้นห้องที่ทำจากเยื่อกล้วย ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากวิถีชีวิตไทยในอดีต โดยออกแบบโครงสร้างให้สามารถกระจายและรับน้ำหนักได้ด้วยตนเองไม่ว่าจะขยายหรือปรับลดขนาดมากน้อยเพียงใด ลวดลายประยุกต์จากการร้อยดอกมะลิ ใช้การกรองแสงและพรางสายตา รวมทั้งการแบ่งพื้นที่กระดาษเยื่อกล้วยที่มีการสกัดยางกล้วยและผสมผงถ่านลงไป ทำให้การใช้งานมีความคงทนสูง สามารถปรับตัวให้มีความเหนียวแน่นในภูมิอากาศที่มีความชื้นสูง และยังช่วยแก้ปัญหาห้องที่มีกลิ่นอับหรือกลิ่นบุหรี่ได้ด้วย อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณขยะจากกระบวนการผลิต เพราะใช้กระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมที่สามารถนำมา Recycle ได้ จึงเป็นกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พบกับนิทรรศและผลงานผู้ได้รับรางวัลใน "นิทรรศการรางวัลไทยสร้างสรรค์ ประจำปี 2554" ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

« Back to Result

 • Published Date: 2012-02-21
 • Resource: www.tcdcconnect.com
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป