Creative Knowledge

« Back to Result | List

Creative Space Workshop: Printmaking Impact – อุดมการณ์ในบล็อกไม้ โดย Farm Group

เรื่อง: อาศิรา พนาราม

ในขณะที่ขาหนึ่งยืนอยู่กับการทำมาหากิน กราฟฟิกดีไซเนอร์ก็ต้องมีอีกขาที่ยืนอยู่บนอุดมการณ์ด้วย ที่สำคัญคืออย่าลืมที่จะใช้ความเชื่อนั้นทำงานขับเคลื่อนโลก”

หลายครั้งที่อาชีพกราฟฟิกดีไซเนอร์ (ซึ่งต้องทำงานกับแบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภคมากมาย) มักจะถูกเสียดสีค่อนขอดว่า “ก็แค่คนทำภาพขายของนั่นแหละ” แต่คนที่รู้ลึกและประกอบวิชาชีพนี้อย่างจริงจังก็จะตอกกลับทันที่ว่า “มันไม่ใช่แค่นั้น…ทักษะการออกแบบกราฟฟิกมีไว้เพื่อแก้ปัญหาด้านการสื่อสารต่างหาก”


Farm Group คืออีกหนึ่งบริษัทดีไซน์ที่เติบโตขึ้นมาจากการทำงานกราฟฟิก (ปัจจุบันได้ขยายสู่การทำงานในมิติอื่นๆ ด้วย) ในเวิร์คชอปครั้งนี้ Farm Group เชื้อเชิญให้ผู้ที่สนใจร่วมทำกิจกรรมภายใต้หัวข้อ “ค้นหาความเชื่อของคุณ”

เริ่มต้นจากการเล่าถึงปรากฏการณ์ “First Thing First” ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของนักออกแบบหลายสาขาเมื่อปี 1964 เพื่อประกาศความเชื่อและจุดยืนในการทำงาน เช่น จะไม่ทำงานให้กับแบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภคยักษ์ใหญ่ รวมทั้งยืนยันถึงวิธีคิดต่างๆ ในการทำงานแล้วก็ลงนามร่วมกัน First Thing First กลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของวงการออกแบบ และสร้างแรงบันดาลใจให้นักออกแบบรุ่นต่อๆ มาสร้างปรากฏการณ์แบบเดียวกันขึ้นอีกครั้งในปี 2000 (มีนักออกแบบระดับเทพร่วมลงนามมากมาย อาทิเช่น Jonathan Barnbrook นักออกแบบ infographic ที่ทำงานสื่อสารด้านการเมืองและสิทธิมนุษยชนมาอย่างต่อเนื่อง)


โจทย์ที่ทาง Farm Group หยิบยกมาจากปรากฏการณ์ข้างต้นคือ ความคิดจากหนังสือ Incomplete Manifesto for Growth (โดย Bruce Mau) โดยพวกเขาได้คัดเลือก “ความเชื่อ” เพื่อการเติบโตของนักออกแบบที่ยังไม่สัมบูรณ์พร้อมคำอธิบายมาจำนวนหนึ่ง เช่น Go deep – The deeper you go the more likely you will discover something of value, Think with your mind – Forget technology. Creativity is not device-dependent. จากนั้นก็ให้ผู้เข้าร่วมเวิร์คชอปได้ซึมซับและระบุถึงความเชื่อที่ตรงใจแต่ละคน แล้วแสดงออกมาเป็นภาพผ่านการทำภาพพิมพ์อย่างง่ายๆ


Farm Group จัดเตรียมอุปกรณ์การทำภาพพิมพ์จากแม่พิมพ์บล็อกไม้ซึ่งจำกัดแบบอยู่ที่ตัวอักษรภาษาอังกฤษและสัญลักษณ์ไม่กี่อย่างและต้องใช้สีที่ทางบริษัทผสมเตรียมไว้ให้ นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมฯ แต่ละคนยังได้รับอนุญาตให้ทำผลงานขนาดโปสเตอร์ได้ไม่เกินคนละ 5 ชิ้น ภายในเวลาประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง

ข้อจำกัดข้างต้นกลายเป็นกรอบที่เร่งให้ทุกคนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อความคิด โดยมีทีมงานของ Farm Group คอยให้ความช่วยเหลือ (ทั้งเป็นผู้ผสมสี ล้างอุปกรณ์ ให้คำปรึกษาด้านแนวคิด ฯลฯ) บรรยากาศในเวิร์คชอปเต็มไปด้วยความกระตือรือร้น ภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงผลงานภาพพิมพ์ทั้งหมดก็ถูกติดเรียงรายอยู่รอบบริเวณเวิร์คชอป (ซึ่งเป็นคอร์ทเทนนิส)


เวิร์คชอปครั้งนี้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้สนุกกับการลงมือทำภาพพิมพ์อย่างง่าย พร้อมกับได้รับการกระตุ้นความคิดให้แสวงหาหนทางแห่งการเติบโตของตนเอง ซึ่งนอกจากจะหมายถึงการทำงานเพื่อเลี้ยงชีพแล้ว ยังรวมไปถึงการสร้างจุดยืนของตนเองขึ้นมาเพื่อสื่อสารกับสังคมภายนอกว่า…นักออกแบบมิได้เป็นเพียงแค่ฟันเฟืองของสังคมบริโภคนิยมเท่านั้น

“กราฟฟิกดีไซเนอร์ไม่ใช่แค่เพียงคนทำภาพขายของ แต่คือผู้แก้ปัญหาด้านการสื่อสารในสังคม” - Farm Groupสรุปข้อคิดจากเวิร์คชอป
1. ค้นหาความเชื่อในการทำงานออกแบบเพื่อผลักดันผลงานให้มีคุณภาพและส่งต่อแรงบันดาลใจไปสู่สังคม
2. ฝึกตีความข้อคิดให้ออกมาเป็นภาพเพื่อลับคมทักษะในการสื่อสาร
3. การนำเสนอผลงานภาพพิมพ์อย่างง่ายภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ คือการฝึกวางแผนให้ความคิดสร้างสรรค์ ทั้งในแง่กระบวนการคิดแก้ปัญหาและการสำรวจแนวทางการสร้างงานอื่นๆ นอกเหนือจากการทำบนจอคอมพิวเตอร์

** Creative Space Workshop: Printmaking Impact - อุดมการณ์ในบล็อกไม้ โดย Farm Group เป็นส่วนหนึ่งของงานการชุมนุมทางความคิดประจำปี Creativities Unfold, Bangkok 2011

« Back to Result

  • Published Date: 2012-02-13
  • Resource: www.tcdcconnect.com