Creative Knowledge

« Back to Result | List

Creative Space Workshop: Make (Computer Arts) magazine in 8 hours Computer Arts Thailand

เรื่อง: อนุธิดา หงส์สิบเจ็ด

“ความรับผิดชอบต่อคนอ่านมีมากกว่าความรักตัวเอง นี่เป็นสิ่งที่คนทำแมกกาซีนต้องทุ่มเท”

งานนิตยสารเป็นหนึ่งในงานสร้างสรรค์ที่คนหนุ่มสาวให้ความสนใจ เพราะเชื่อว่าเป็นอาชีพที่ได้เปิดโลกทัศน์ ได้เดินทางพบปะพูดคุยกับคนหลากหลาย ฯลฯ แต่น้อยคนนักจะรู้ว่ากว่าเราจะได้เห็นผลงานนิตยสารแต่ละเล่ม ไม่ว่าจะเป็นบทความ บทสัมภาษณ์ ภาพถ่ายงามๆ หรือการจัดวางอาร์ตเวิร์คที่ลงตัว มันต้องผ่าน “กระบวนการ” ที่ไม่ง่ายเลย สิ่งต่างๆ ที่ปรากฏแก่สายตาผู้อ่านนั้นล้วนต้องผ่านการกลั่นกรองทั้งในเชิงคุณภาพและระยะเวลา ซึ่งแน่นอนว่าในกระบวนการเหล่านี้คนทำนิตยสารต้องใส่ใจทุ่มเทในรายละเอียดกันแบบทุกเม็ด


จากเวิร์คชอป Make (Computer Arts) magazine in 8 hours คุณแป้ง ณัฐจรัส เองมหัสกุล บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Computer Arts Thailand รวมถึงกองบรรณาธิการ (นักเขียน ช่างภาพ กราฟฟิกดีไซเนอร์ พิสูจน์อักษร ฯลฯ) ได้เล่าถึงประสบการณ์ของ “คนทำนิตยสาร” แก่ผู้เข้าร่วมเวิร์คชอป โดยประเด็นสำคัญที่ถูกพูดถึงก็คือเรื่อง “คอนเทนท์” (Content) และ “ทีมเวิร์ค” (Teamwork)

นิตยสาร Computer Arts Thailand เป็นนิตยสารด้านคอมพิวเตอร์ดีไซน์ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้กราฟฟิกดีไซเนอร์ชาวไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลจากแวดวงการออกแบบโลกได้ง่ายขึ้น โดยบริษัทโพสท์ อิลิเม็นท์ จำกัด เป็นผู้ได้รับลิขสิทธิ์การจัดทำฉบับภาษาไทยซึ่งถือเป็น Edition พิเศษที่รวมเนื้อหางานออกแบบ 2D จากนิตยสาร Computer Arts และ 3D จากนิตยสาร 3D World ฉบับภาษาอังกฤษเข้าด้วยกัน


Computer Arts Thailand อัดแน่นด้วยเนื้อหาด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิกอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารในแวดวงการออกแบบไทยและสากล ผลงานของนักออกแบบหน้าใหม่ สตูดิโอออกแบบฝีมือดี งานออกแบบที่น่าสนใจ บทสัมภาษณ์นักออกแบบชื่อดังทั้งไทยและต่างประเทศ รวมไปถึงเทคโนโลยีและเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในงานออกแบบ ซึ่งเนื้อหาในแต่ละฉบับจะเป็นเนื้อหาที่กองบรรณาธิการไทยนำเสนอเอง 40% และเนื้อหาจากการแปลต้นฉบับภาษาอังกฤษอีก 60%

คุณแป้ง - ณัฐจรัส เล่าว่า “คอนเทนท์” ของ Computer Arts Thailand จะเน้นหนักที่ตัวงานออกแบบมากกว่าตัวบุคคล เพราะนิตยสารมีจุดยืนในเรื่องของ “ดีไซน์” ดังนั้น ในการนำเสนอบทความหรือบทสัมภาษณ์ นักเขียนจึงเลือกมองหาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตัวงานออกแบบโดยตรง ซึ่งวิธีหาข้อมูลเหล่านี้ก็มาจากการที่นักเขียนออกไป “ใช้ชีวิต” ไม่ว่าจะเป็นการชมงานศิลปะ ไปปาร์ตี้ หรือกระทั่งการท่องโลกเฟสบุ๊ค สิ่งเหล่านี้สามารถนำมาถ่ายทอดสู่ผู้อ่านได้ภายใต้ข้อตกลงร่วมกันของกองบรรณาธิการว่าต้องเป็นสิ่งที่ “เจ๋งจริง”


นอกจากนั้นกองบรรณาธิการ Computer Arts Thailand ได้เน้นย้ำว่า “ทีมเวิร์ค” หรือ “การทำงานร่วมกัน” คือ พื้นฐานสำคัญของการทำนิตยสาร เพราะการที่นิตยสารเล่มหนึ่งจะออกมาสมบูรณ์แบบได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยการสื่อสารระหว่างทีมงาน ทั้งการประชุมร่วมกัน การรับคำสั่งจากบรรณาธิการบริหาร การประสานงานระหว่างนักเขียน ช่างภาพ และกราฟฟิกดีไซเนอร์ ฯลฯ ซึ่งคุณแป้ง - ณัฐจรัส บรรณาธิการบริหารย้ำว่า “ยิ่งทีมงานคุยกันมากเท่าไหร่ ทุกคนก็จะยิ่งเห็นภาพรวมไปในทางเดียวกัน ไม่ว่าจะในส่วนของบทความ ภาพประกอบ หรือการวางเลย์เอาท์ งานที่ออกมาก็จะสมบูรณ์แบบตามไปด้วย”


ช่วงต่อมาของการเวิร์คชอปคือ การจำลองกระบวนการทำนิตยสารในรูปแบบ ‘Live Exhibition’ ซึ่งทีม Computer Arts Thailand ได้กำหนดโจทย์ให้ผู้เข้าร่วมเวิร์คชอปทดลองเป็นส่วนหนึ่งของกองบรรณาธิการ โดยต้องช่วยกันปั่นต้นฉบับ ถ่ายภาพ และปิดอาร์ตเวิร์คคอลัมน์พิเศษจำนวน 10 หน้า (ซึ่งจะได้ตีพิมพ์จริงในนิตยสาร) โดยมีข้อแม้สุดหินว่า “ต้องปิดเล่มให้เสร็จภายใน 8 ชั่วโมง”

เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีระบบ ผู้เข้าร่วมเวิร์คชอปแต่ละทีมจึงต้องแบ่งหน้าที่กันรับบทบรรณาธิการบริหาร นักเขียน ช่างภาพ และกราฟฟิกดีไซเนอร์ โดยมีทีมงาน Computer Arts Thailand คอยให้คำแนะนำอย่างเป็นกันเองในทุกขั้นตอน ก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการส่งผลงานชิ้นสำเร็จและรับฟังคอมเมนท์จากกองบรรณาธิการตัวจริง

ประเด็นเด่น
- “คอนเทนท์” และ “ทีมเวิร์ค” คือ สองหัวใจหลักที่กองบรรณาธิการนิตยสารต้องให้ความใส่ใจมากที่สุด
- เนื้อหาคือ จุดขายของนิตยสารที่ทำให้ผู้อ่านเลือกหยิบจากแผง ดังนั้น ประเด็นที่นำเสนอแต่ละครั้ง จึงต้องไม่หลุดจากธีมและความคาดหวังของผู้อ่าน ในขณะที่บทความ ภาพถ่าย และการจัดวางอาร์ตเวิร์คก็จะต้องสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันด้วย
- ในกระบวนการทำงานนิตยสาร ทีมงานทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นนักเขียน ช่างภาพ หรือกราฟฟิกดีไซเนอร์ จะต้องพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันให้มาก เพราะยิ่งคุยกันมากเท่าไรก็จะยิ่งเห็นภาพรวมที่ตรงกันมากขึ้นเท่านั้น

** Creative Space Workshop: Make (Computer Arts) magazine in 8 hours โดย นิตยสาร Computer Arts Thailand เป็นส่วนหนึ่งของงานการชุมนุมทางความคิดประจำปี Creativities Unfold, Bangkok 2011


« Back to Result

 • Published Date: 2012-02-06
 • Resource: www.tcdcconnect.com
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป