Creative Knowledge

« Back to Result | List

Sustainable Design กับการสร้างอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์

เรื่อง: สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์ (หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 17 ธันวาคม 2553)

ในรอบ 4-5 ปีที่ผ่านมา การออกแบบอย่างยั่งยืน (Sustainable Design) มีบทบาทอย่างสูงยิ่งต่อแวดวงอาชีพนักออกแบบตั้งแต่งานสถาปัตยกรรม งานออกแบบภายใน งานออกแบบผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงสิ่งพิมพ์ โดยหัวใจหลักของการออกแบบอย่างยั่งยืนก็คือ การบริหารจัดการทรัพยากรที่เรามีอยู่ ให้เกิดประโยชน์ของการใช้อย่างสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการลดปริมาณการใช้ทรัพยากร, การนำกลับมาใช้ใหม่, หรือแม้แต่การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อโลกให้น้อยที่สุด เพราะทุกวันนี้จำนวนประชากรของโลกมีตัวเลขที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่จำนวนทรัพยากรของโลกใบนี้กลับมีปริมาณที่ลดลง ดังนั้น ขบวนการคิดการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสมดุลย์ให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้

Sustainable Design สามารถนำมาใช้เป็นกลยุทธในการสร้างอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์หรืองานบริการของเราได้เป็นอย่างดีด้วย เช่น โรงแรม พระนคร นอนเล่น ที่เคยเขียนถึงในบทความนี้ ก็เป็นตัวอย่างของการนำ Sustainable Design มาผนวกเข้ากับงานออกแบบครบทุก 360 องศา ไม่ว่าจะเป็นการนำเศษผ้ามาเย็บต่อๆ กันกลายเป็นผ้าม่านภายในห้องพัก, การนำเฟอร์นิเจอร์เก่ามาดัดแปลงให้ใช้งานได้อีกครั้ง, หรือการปลูกฝังให้พนักงานปลูกพืชสวนครัวเพื่อการบริโภคบริเวณดาดฟ้าของโรงแรม เป็นต้น

อีกหนึ่งตัวอย่างภายใต้แนวคิด Sustainable Design ที่นำภาพมาให้ชมในวันนี้เป็นงานออกแบบกล่องเพาะเห็ดขนาดเล็ก ของ “Back to the Roots” จากแคลิฟอร์เนีย ที่ได้นำ Sustainable Design มาบวกกับการปลูกพืช โดยการสร้างกล่องเพาะเห็ดขนาดย่อม ที่คุณสามารถเพาะเห็ดทานเองได้ภายในบ้าน โดยวัสดุทั้งหมดเกิดจากแนวคิดของ Sustainable Design ทั้งสิ้น เริ่มตั้งแต่บรรจุภัณฑ์กระดาษที่ผลิตจากกระดาษ Reclycle, ดินที่ใช้สำหรับการเพาะเห็ดเกิดจากกากของเมล็ดกาแฟที่เหลือใช้หลังจากการชงกาแฟสด (Coffee grounds) พร้อมทั้งวิธีขั้นตอนการเพาะที่ง่ายแสนสะดวก อีกทั้งสามารถเก็บเห็ดมารับประมานได้ 2-4 ครั้ง ครั้งละประมาณ 500 กรัม เพียงพอกับการปรุงอาหารแสนอร่อยหลายมื้อทีเดียว

ทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างเล็กน้อยของงานออกแบบภายใต้แนวคิดของ Sustainable Design ที่นอกจากจะช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองแล้ว ยังสามารถสร้างจุดขายให้เกิดขึ้นกับแบรนด์คุณได้เป็นอย่างดี สามารถติดตามบทความพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่www.facebook.com/suwitbrand

เครดิตรูปภาพ:
http://planetgreen.discovery.com


« Back to Result

 • Published Date: 2011-08-19
 • Resource: www.tcdcconnect.com
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป