Articles

« Back to Result | List

Sustainable Design กับการสร้างอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์

เรื่อง: สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์ (หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 17 ธันวาคม 2553)

ในรอบ 4-5 ปีที่ผ่านมา การออกแบบอย่างยั่งยืน (Sustainable Design) มีบทบาทอย่างสูงยิ่งต่อแวดวงอาชีพนักออกแบบตั้งแต่งานสถาปัตยกรรม งานออกแบบภายใน งานออกแบบผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงสิ่งพิมพ์ โดยหัวใจหลักของการออกแบบอย่างยั่งยืนก็คือ การบริหารจัดการทรัพยากรที่เรามีอยู่ ให้เกิดประโยชน์ของการใช้อย่างสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการลดปริมาณการใช้ทรัพยากร, การนำกลับมาใช้ใหม่, หรือแม้แต่การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อโลกให้น้อยที่สุด เพราะทุกวันนี้จำนวนประชากรของโลกมีตัวเลขที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่จำนวนทรัพยากรของโลกใบนี้กลับมีปริมาณที่ลดลง ดังนั้น ขบวนการคิดการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสมดุลย์ให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้

Sustainable Design สามารถนำมาใช้เป็นกลยุทธในการสร้างอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์หรืองานบริการของเราได้เป็นอย่างดีด้วย เช่น โรงแรม พระนคร นอนเล่น ที่เคยเขียนถึงในบทความนี้ ก็เป็นตัวอย่างของการนำ Sustainable Design มาผนวกเข้ากับงานออกแบบครบทุก 360 องศา ไม่ว่าจะเป็นการนำเศษผ้ามาเย็บต่อๆ กันกลายเป็นผ้าม่านภายในห้องพัก, การนำเฟอร์นิเจอร์เก่ามาดัดแปลงให้ใช้งานได้อีกครั้ง, หรือการปลูกฝังให้พนักงานปลูกพืชสวนครัวเพื่อการบริโภคบริเวณดาดฟ้าของโรงแรม เป็นต้น

อีกหนึ่งตัวอย่างภายใต้แนวคิด Sustainable Design ที่นำภาพมาให้ชมในวันนี้เป็นงานออกแบบกล่องเพาะเห็ดขนาดเล็ก ของ “Back to the Roots” จากแคลิฟอร์เนีย ที่ได้นำ Sustainable Design มาบวกกับการปลูกพืช โดยการสร้างกล่องเพาะเห็ดขนาดย่อม ที่คุณสามารถเพาะเห็ดทานเองได้ภายในบ้าน โดยวัสดุทั้งหมดเกิดจากแนวคิดของ Sustainable Design ทั้งสิ้น เริ่มตั้งแต่บรรจุภัณฑ์กระดาษที่ผลิตจากกระดาษ Reclycle, ดินที่ใช้สำหรับการเพาะเห็ดเกิดจากกากของเมล็ดกาแฟที่เหลือใช้หลังจากการชงกาแฟสด (Coffee grounds) พร้อมทั้งวิธีขั้นตอนการเพาะที่ง่ายแสนสะดวก อีกทั้งสามารถเก็บเห็ดมารับประมานได้ 2-4 ครั้ง ครั้งละประมาณ 500 กรัม เพียงพอกับการปรุงอาหารแสนอร่อยหลายมื้อทีเดียว

ทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างเล็กน้อยของงานออกแบบภายใต้แนวคิดของ Sustainable Design ที่นอกจากจะช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองแล้ว ยังสามารถสร้างจุดขายให้เกิดขึ้นกับแบรนด์คุณได้เป็นอย่างดี สามารถติดตามบทความพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่www.facebook.com/suwitbrand

เครดิตรูปภาพ:
http://planetgreen.discovery.com


« Back to Result

  • Published Date: 2011-08-19
  • Resource: www.tcdcconnect.com