Creative Knowledge

« Back to Result | List

เทคนิคการออกแบบ “ไอคอน” บนเว็บไซต์

เรื่อง : ภัทรา ธวัชพล

หลังจาก “คลุกวงใน” อยู่กับการออกแบบเว็บไซต์มาหลายปีในประเทศไอซ์แลนด์ ดิฉันพบว่าหนี่งในองค์ประกอบที่น่าสนใจของ “เว็บไซต์” คือ การออกแบบไอคอน (Icon design) ไอคอนที่ว่านี้คือภาพกราฟฟิกเล็กๆ ที่เป็นสัญลักษณ์แทนข้อมูลหรือบริการต่างๆ เพื่อจะสื่อให้ผู้ใช้เว็บ “เข้าถึง” และ “จดจำได้ง่าย” (ด้วยการใช้ภาพแทนตัวอักษร) ภาพ “เล็กๆ” ที่ดูเหมือน “ง่ายๆ” เหล่านี้แท้จริงต้องผ่านกระบวนการออกแบบที่ “ไม่ได้เล็ก” และ “ไม่ได้ง่าย” อย่างที่คิด มันเป็นศาสตร์การออกแบบอีกศาสตร์หนึ่งเลยทีเดียว

มีบทความดีๆ จากเว็บไซต์ต่างประเทศมากมายเกี่ยวกับการออกแบบไอคอน
แต่ที่ดิฉันอยากจะเล่าถึงในครั้งนี้เป็นข้อมูลที่ได้รวบรัดมาจากประสบการณ์ตรงโดยเฉพาะ หลักการง่ายๆ ของการออกแบบไอคอนที่ต้องจับให้แม่น มีดังต่อไปนี้

1. จับโจทย์ให้ได้ก่อนว่าเขาต้องการให้เราสื่ออะไร จากนั้นก็ทำรูปแบบให้ชัดเจนตรงประเด็น

2. ออกแบบให้เรียบง่ายที่สุด เพราะการที่เราใส่รายละเอียดในภาพเยอะจะทำให้กวนตา และยากต่อการจดจำ

3. สี เฉดสี แสงเงา และขนาดของเส้นกราฟฟิก ควรมีขนาดที่เหมาะสม ตรงนี้ดีไซเนอร์ต้องขยันเช็คย่องานดู ส่วนมากงานไอคอนที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์จะมีขนาดเล็ก ฉะนั้นงานที่เราออกแบบในขนาดปกติ 500 พิกเซล เมื่อถูกย่อเป็นขนาด 15 พิกเซลบนหน้าเว็บแล้ว มันควรจะต้องดูดีอยู่ เช่น ไม่เบลอ เส้นไม่หนาจนดูตัน หรือไม่บางจนเกินไป (ในการออกแบบไอคอนเพื่อใช้งานจริงบนเว็บ จุดนี้ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก)

4. ถ้าต้องการออกแบบไอคอนให้เป็นเซ็ต (Set) เพื่อใช้ในงานเดียวกัน ดีไซเนอร์ต้องคำถึง “รูปแบบ” ที่สอดคล้องกันด้วย (Consistency) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสี เส้น หรือมุมมอง (Perspective)

5. ภาพเล็กๆ ภาพเดียวอาจแทนคำพูดได้มากมาย ฉะนั้นดีไซเนอร์ควรคิดอย่างรอบคอบ เพื่อให้การออกแบบของเรามีความหมายแทนคำพูดได้หลายคำหรือหลายประโยคจริงๆ ดิฉันขอนำเสนอตัวอย่างการออกแบบไอคอนที่มีประสิทธิภาพในเชิงการสื่อสารดังต่อไปนี้ หวังว่าคงดูสนุกและเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย


« Back to Result

 • Published Date: 2011-04-28
 • Resource: www.tcdcconnect.com
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป