Creative Knowledge

« Back to Result | List

Design Icon : อิโต โมราบิโต (Ito Morabito)

เรียบเรียง: ณัฏฐินี กาญจนาภรณ์

ItoMorabito1

“Just Do It… การทำให้ผู้คนได้เห็นผลงานของเรานั่นแหละคือสิ่งสำคัญที่สุด”

Ito Morabito เกิดเมื่อปีค.ศ.1977 ในประเทศฝรั่งเศส เขาเข้าสู่วงการด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ปลอม (Fake Products) ในชื่อ Ora Ito โดยจะเลือกปลอมเฉพาะแบรนด์ที่มีชื่อเสียงเท่านั้น เช่น Louis Vuitton Swatch และ Adidas เป็นต้น สินค้าปลอมที่ Morabito ออกแบบและนำแสดงไว้บนอินเตอร์เน็ตได้รับความนิยมมากอย่างไม่น่าเชื่อ ถึงขั้นที่บริษัทเจ้าของสินค้าต้องเชิญเขาเข้ามาร่วมงาน (แทนที่จะฟ้องร้องตามกฎหมาย) อาจกล่าวได้ว่า Ora Ito studio เป็นผู้นำในเรื่องการออกแบบ "เสมือนจริง" ผลงานของเขาหลายชิ้นไม่เคยมีตัวตน แต่ถึงกระนั้น Morabito ก็พยายามผลักดันให้สินค้าแต่ละชิ้นได้รับการผลิตในโลกแห่งความเป็นจริงด้วย

ในปีค.ศ.1999 - 2000 Morabito ได้ออกแบบคอมพิวเตอร์ hack-Mac ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ที่เลียนแบบ iMac ของแบรนด์ Apple และได้ออกแบบกระเป๋า Louis Vuitton รุ่นใหม่ในสไตล์ของเขาเอง ความที่ผลงานเหล่านี้สร้างกระแสในกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างมาก กลุ่มผู้ผลิตสินค้าแบรนด์ต่างๆ จึงเริ่มหันมาสนใจงานของ Ora Ito Studio (และยอมรับแนวทางการทำงานแบบนี้) รวมทั้งได้เชิญ Morabito มาร่วมทีมออกแบบสินค้าจริงในเวลาต่อมา

ItoMorabito2

Morabito ได้รับรางวัล “Oscar for Best Packaging” ในปีค.ศ.2002 จากผลงานการออกแบบขวดเบียร์อลูมิเนียมให้กับแบรนด์ Heineken ปัจจุบัน Ora Ito studio ประกอบไปด้วยนักออกแบบราว 20 คน สินค้าที่พวกเขาออกแบบมีความหลากหลายมาก ยกตัวอย่างเช่น ไฟแช็คของแบรนด์ BIC (ที่รับประกันอายุการใช้งานถึง 99 ปี), บัตรเครดิตของ VISA (ที่สามารถล็อกการใช้จ่ายได้ผ่านดาวเทียม), งานโฆษณาของ Levi’s, ขวดน้ำหอมของ Adidas, โคมไฟของ Artemide, เฟอร์นิเจอร์ของ Cappellini, และเว็บไซท์ของบริษัท Magis เป็นต้น


« Back to Result

 • Published Date: 2010-03-12
 • Resource: www.tcdcconnect.com
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป