Articles

« Back to Result | List

Design Icon: แมตติโอ ธัน (Matteo Thun)

เรียบเรียง: ณัฏฐิณี กาญจนาภรณ์

เรียบเรียง: ณัฏฐิณี กาญจนาภรณ์

“Eco not Ego คือการสร้างงานที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม ...ไม่ใช่งานที่คำนึงถึงอัตตาของผู้ออกแบบ"
Matteo Thun เกิดเมื่อปีค.ศ.1952 ในประเทศอิตาลี Thun ไม่ได้ระบุว่าตนเป็นนักออกแบบหรือสถาปนิก เขา
ทำงานโดยไม่จำกัดตัวเองอยู่ภายใต้อาชีพใดอาชีพหนึ่ง Thun
มีแนวคิดที่ต้องการสร้างสมดุลระหว่างสุนทรียภาพกับประโยชน์ใช้สอย
และต้องการให้คนจดจำเขาในฐานะผู้สร้างกระบวนการออกแบบที่นำมาซึ่งนวัตกรรมใหม่ ที่ผ่านมา Thun
มีผลงานออกแบบที่หลากหลายมาก สิ่งที่เขาทำมีตั้งแต่แก้วกาแฟไปจนถึงรีสอร์ทหรูหรา
HYPERLINK "http://www.vigilius.it/en/the-vigilius/the-vigilius/12-0.html" Vigilius Mountain Resort
เป็นผลงานที่ทำให้ Thun ได้รับรางวัล Wallpaper Design Award ในปีค.ศ. 2004 ในรีสอร์ทแห่งนี้ Thun
ได้นำเอาไม้สนที่มีอยู่ในพื้นที่มาเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้าง โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการทำลายสิ่งแวดล้อม
(ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังการก่อสร้าง) และเพื่อทำให้ตัวรีสอร์ทกลมกลืนไปกับภูมิประเทศโดยรอบ
(ไม้สนท้องถิ่นทำให้ตัวสถาปัตยกรรมมีสัมผัสที่เป็นธรรมชาติและเป็นหนึ่งเดียวกับสภาพภูมิประเทศ) งานนี้ถือว่า
Thun ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการสร้างงานออกแบบที่ช่วยลดมลภาวะให้กับโลก
พร้อมทั้งสามารถควบคุมราคาการก่อสร้างให้อยู่ในวงเงินของเจ้าของกิจการได้
HYPERLINK "http://www.side-hamburg.de/" Side Hamburg และ HYPERLINK
"http://www.radissonblu.com/hotelfrankfurt?
facilitator=BIGMOUTHMEDIAREZIDOR&csref=gasia_en_sk_brand_3_frazr" Radisson Frankfurt
(SAS) คืออีกสองโรงแรมที่ Thun ออกแบบบนแนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยโรงแรม Side Hamburg
สามารถคว้ารางวัล Hotel of the Year 2001 มาครอง ส่วน Radisson Frankfurt (SAS) ก็ได้รับรางวัล Best Hotel
ที่เปิดดำเนินการในปีค.ศ. 2005 และรางวัล Worldwide Hospitality Awards ด้วย
ผลงานการออกแบบชิ้นล่าสุดของ Thun คือ อาคารสำนักงานของ HYPERLINK
"http://www.archinnovations.com/featured-projects/offices/matteo-thun-hugo-boss-coldrerio-switzerland/"
Hugo Boss (2007) ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งงานนี้ Thun ได้นำเอาเทคนิค "การทำตะกร้าจักสาน"
มาออกแบบเป็น façade ของอาคารเพื่อทำลายความแข็งกร้าวของตัวสถาปัตยกรรม
โดยเขาเผยว่างานออกแบบชิ้นนี้ตั้งใจจะสะท้อนอารมณ์อันนิ่มนวล (จากการทำงานบนผืนผ้า) ของ Hugo Boss
ผลงานทุกชิ้นของ Thun ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแสดงชัดถึงความสามารถรอบด้านของเขา Thun
คือนักออกแบบที่อยากให้ผู้คนได้มองเห็นคุณค่าของความงามตามธรรมชาติ
และต้องการกระตุ้นให้สาธารณชนหันมาใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้

pic_matteo-thun

"Eco not Ego คือการสร้างงานที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม ...ไม่ใช่งานที่คำนึงถึงอัตตาของผู้ออกแบบ"

Matteo Thun เกิดเมื่อปีค.ศ.1952 ในประเทศอิตาลี Thun ไม่ได้ระบุว่าตนเป็นนักออกแบบหรือสถาปนิก เขาทำงานโดยไม่จำกัดตัวเองอยู่ภายใต้อาชีพใดอาชีพหนึ่ง Thun มีแนวคิดที่ต้องการสร้างสมดุลระหว่างสุนทรียภาพกับประโยชน์ใช้สอยและต้องการให้คนจดจำเขาในฐานะผู้สร้างกระบวนการออกแบบที่นำมาซึ่งนวัตกรรมใหม่ ที่ผ่านมา Thun มีผลงานออกแบบที่หลากหลายมาก สิ่งที่เขาทำมีตั้งแต่แก้วกาแฟไปจนถึงรีสอร์ทหรูหรา

Vigilius Mountain Resort เป็นผลงานที่ทำให้ Thun ได้รับรางวัล Wallpaper Design Award ในปีค.ศ. 2004 ในรีสอร์ทแห่งนี้ Thun ได้นำเอาไม้สนที่มีอยู่ในพื้นที่มาเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้าง โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการทำลายสิ่งแวดล้อม (ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังการก่อสร้าง) และเพื่อทำให้ตัวรีสอร์ทกลมกลืนไปกับภูมิประเทศโดยรอบ (ไม้สนท้องถิ่นทำให้ตัวสถาปัตยกรรมมีสัมผัสที่เป็นธรรมชาติและเป็นหนึ่งเดียวกับสภาพภูมิประเทศ) งานนี้ถือว่า Thun ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการสร้างงานออกแบบที่ช่วยลดมลภาวะให้กับโลก พร้อมทั้งสามารถควบคุมราคาการก่อสร้างให้อยู่ในวงเงินของเจ้าของกิจการได้

Side Hamburg และ Radisson Frankfurt (SAS) คืออีกสองโรงแรมที่ Thun ออกแบบบนแนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยโรงแรม Side Hamburg สามารถคว้ารางวัล Hotel of the Year 2001 มาครอง ส่วน Radisson Frankfurt (SAS) ก็ได้รับรางวัล Best Hotel ที่เปิดดำเนินการในปีค.ศ. 2005 และรางวัล Worldwide Hospitality Awards ด้วย

ผลงานการออกแบบชิ้นล่าสุดของ Thun คือ อาคารสำนักงานของ Hugo Boss (2007)ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งงานนี้ Thun ได้นำเอาเทคนิค "การทำตะกร้าจักสาน"มาออกแบบเป็น façade ของอาคารเพื่อทำลายความแข็งกร้าวของตัวสถาปัตยกรรม โดยเขาเผยว่างานออกแบบชิ้นนี้ตั้งใจจะสะท้อนอารมณ์อันนิ่มนวล (จากการทำงานบนผืนผ้า) ของ Hugo Boss

ผลงานทุกชิ้นของ Thun ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแสดงชัดถึงความสามารถรอบด้านของเขา Thun คือนักออกแบบที่อยากให้ผู้คนได้มองเห็นคุณค่าของความงามตามธรรมชาติและต้องการกระตุ้นให้สาธารณชนหันมาใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

« Back to Result

  • Published Date: 2010-01-10
  • Resource: www.tcdcconnect.com