Creative Knowledge

« Back to Result | List

Design Icon : เอโร โคยวิสโต้ (Eero Koivisto)

eero

เราไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้

Eero Koivisto เกิดเมื่อปีค.ศ. 1958 ในประเทศสวีเดน เขาเป็นนักออกแบบที่หลงไหลในเทคนิคการเย็บของสองสิ่งให้ต่อกัน เพื่อให้คนได้ร่วมกันใช้ของสิ่งนั้น

Koivisto เติบโตมาในสังคมที่สอนให้คนเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน การแบ่งปันคือ อุดมคติของเขา ตัวอย่างผลงานที่มีชื่อเสียงของ Koivisto ได้แก่ Sport Chairs (2006) ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากโครงสร้างรูปรวงผึ้ง (honeycomb cells) ในผลงานชิ้นนี้ Koivisto ตั้งใจที่จะใช้โครงสร้างของรวงผึ้งมาทำให้ผู้คนรู้สึกใกล้ชิดกัน ถึงแม้ว่าห้องจะมีขนาดใหญ่ก็ตาม นอกจากนั้นก็มี ม้านั่ง Orbit Benches (2004) เป็นม้านั่งที่สามารถเอามาต่อกันให้เป็นเส้นคดเคี้ยวได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด และ โต๊ะ DNA Tables (2004) ซึ่งเป็นโต๊ะที่แยกย่อยได้หลายหน่วย สามารถนำมาต่อกันเป็นโต๊ะแบบ 2 ตัว หรือ 20 ตัว หรือ 200 ตัวก็ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้งาน

Koivisto ทำงานออกแบบทั้งที่เป็นงานเดี่ยวและงานที่ทำร่วมกับเพื่อนอีกสองคน คือ Marten Claesson และ Ola Rune ทั้งสามคนร่วมกันก่อตั้งบริษัทออกแบบชื่อ Claesson Koivisto Rune ขึ้นในปีค.ศ.1995 ทำงานออกแบบผลิตภัณฑ์ สถาปัตยกรรม และตกแต่งภายใน โดยมีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ตั้งแต่ Offecct Gucci ไปจนถึง McDonalds

Claesson Koivisto Rune นับเป็นกลุ่มสถาปนิกสวีเดนกลุ่มแรกที่ได้เข้าร่วมแสดงผลงานในเทศกาล Venice Architecture Biennale (ในปีค.ศ. 2004) Claesson Koivisto Rune นำเสนอผลงาน Sfera Building ซึ่งเป็นอาคาร 5 ชั้น ตั้งอยู่ในเมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ประกอบไปด้วยการใช้งานที่หลากหลาย เช่น หอแสดงงานศิลปะร่วมสมัย ร้านกาแฟ ร้านค้า ฯลฯ โดยในงานนี้ Claesson Koivisto Rune ได้นำเอาม่านบังแดดที่พบในสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นมาตีความใหม่ และใช้แผ่นไททาเนี่ยมเป็นวัสดุทดแทน

Claesson Koivisto Rune ชื่นชอบงานที่นำเอาธรรมเนียมนิยมของโลกตะวันตกมาผสมผสานกับโลกตะวันออก ยกตัวอย่างเช่น เก้าอี้ Dodo Chair (2002) ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจหลักจากเบาะนั่งพื้นของชาวญี่ปุ่นโบราณ ทั้งสามนำไอเดียนั้นมาออกแบบเพิ่มเติมโดยการใส่พนักพิง ซึ่งสามารถปรับใช้เป็นพื้นผิวสำหรับทำงานได้ด้วย นอกจากนั้น ยังได้เพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานแบบสมัยใหม่เข้าไป เช่น สามารถปรับหมุนได้ เป็นต้น

Koivisto เชื่อว่า การออกแบบสิ่งของและสถาปัตยกรรมที่ดี ต้องมีความงดงามและมีจินตนาการที่ล้ำเลิศ แต่ในขณะเดียวกัน จินตนาการก็ต้องไม่มากเกินจนทำให้ความรู้สึกดีๆ เตลิดหายไป


« Back to Result

 • Published Date: 2010-01-07
 • Resource: www.tcdcconnect.com
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป