Creative Knowledge

« Back to Result | List

“สนุกฮา…ว่าไม่ได้” : นวัตกรรมจากการสังเกตพฤติกรรมผู้ใช้

โดย สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์

เมื่อเอ่ยถึงคำว่า “นวัตกรรม” สิ่งที่คนทั่วไปมักจะนึกถึงก็คงหนีไม่พ้นพวกเทคโนโลยีใหม่ๆ คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ หุ่นยนต์ตัวใหม่ ฯลฯ แต่ในความเป็นจริงแล้ว เส้นทางของนวัตกรรมในยุคศตวรรษที่ 21 อาจไม่ใช่เรื่องของอุปกรณ์ที่ทันสมัยล้ำยุคเพียงอย่างเดียว แต่มันสามารถเกิดขึ้นจากพื้นฐานของการสังเกตและการควานหาโอกาสเพื่อพัฒนาสินค้าหรือบริการให้มี “มุมใหม่ๆ” ที่สามารถตอบสนองพฤติกรรมการบริโภคได้อย่างลงตัว วันนี้ผมขอนำเสนอกลุ่มงานออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเป็น “นวัตกรรมจากการสังเกต” ได้อย่างเต็มตัว โดยนักออกแบบแต่ละท่านได้แต่งองค์ทรงเครื่อง “ของใช้” เหล่านี้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนยุคศตวรรษที่ 21 ครับ 

« Back to Result

  • Published Date: 2010-03-19
  • Resource: www.tcdcconnect.com