Creative Knowledge

« Back to Result | List

Design Icon: เอดูอาร์ด ฟรองซัวร์ (Edouard Francois)

เรียบเรียง: ณัฏฐินี กาญจนาภรณ์

Edouard-Francois

“หากสถาปนิกออกแบบโดยไม่ได้คำนึงถึงคนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมนั้น ก็เท่ากับว่าสถาปนิกกำลังทำตัวเป็นศิลปินอิสระอยู่”

Edouard Francois เกิดเมื่อปีค.ศ.1957 ในประเทศฝรั่งเศส เขาเป็นสถาปนิกที่เชื่อว่างานออกแบบต้องตอบสนองการใช้งาน โดยเฉพาะการตอบสนองต่อสิ่งที่เรียกว่า “Human Factor” อาทิ ขีดจำกัดของร่างกายมนุษย์กับการทำงานของอวัยวะต่างๆ เป็นต้น Francois เชื่อว่าในที่สุดแล้วสิ่งที่คนเราต้องการจะได้จากสถาปัตยกรรมก็คือ “ความพึงพอใจ” นั่นเอง เขากล่าวว่า หากเรามองว่าคนทั่วไปต้องการแค่เพียงพื้นที่สำหรับการกิน ดื่ม และหลับนอนเท่านั้น เราก็คงจะเลือกเป็นสถาปนิกแบบขอไปที

Francois เรียนจบทางด้านสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม เขาสร้างงานสถาปัตยกรรมจากปัจจัยด้านการใช้งานที่เหมาะสม และความเป็นมิตรกับผู้ใช้ Francois นำเอาวัสดุที่มีราคาไม่แพงและวัสดุที่คนอื่นๆ มักไม่นึกถึงมาใช้ในงานออกแบบของเขา และ “ธรรมชาติ” ก็คือหนึ่งในนั้น “Invisible buildings” เป็นผลงานที่ทำให้ Francois เป็นที่รู้จักขึ้นมา อาคารหลังนี้เป็นอาคารที่ไม่มีตัวตน มันเป็นงานสถาปัตยกรรมที่ Francois ตั้งใจแสดงถึงค่านิยมของเขา

ผลงานชิ้นเอกอีกชิ้นของ Francois คือ Tower Flower (2004) ซึ่งตั้งอยู่ในเขตที่พักอาศัยของคนที่มีรายได้คละกันบริเวณชานเมืองปารีส Tower Flower เป็นอาคารคอนกรีต 10 ชั้น ใช้สำหรับเป็นที่อยู่อาศัยราคาถูก โดย Francois ได้ออกแบบ Tower Flower นี้ให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น ด้วยการลดความรู้สึกของอาคารที่เป็นแท่งเหลี่ยม และนำเอาแนวคิด “พื้นที่ใช้สอยส่วนกลาง” ซึ่งเป็นส่วนของลิฟท์เข้ามาแทรก (โดย Francois เรียกพื้นที่นี้ว่าเป็นพื้นที่พบปะสังสรรค์) และจัดวางกระถางคอนกรีตที่ปลูกต้นไผ่จำนวน 400 กระถางไว้ตามระเบียงห้องทั้ง 30 ห้อง เป็นผลให้อาคารที่พักอาศัยราคาถูก (ที่ฟังดูแล้วไม่น่าอยู่) หลังนี้กลายเป็น “บ้าน” ที่น่าอยู่ขึ้นมาได้

ถึงแม้ว่าคำอธิบายเกี่ยวกับอาคาร Tower Flower จะฟังดูง่าย แต่ในความเป็นจริงแล้ว อาคารหลังนี้มีวิธีการออกแบบและเทคนิคที่ซับซ้อนมาก กระถางต้นไม้คอนกรีตนั้นทำมาจากวัสดุ Ductal ซึ่งเป็นคอนกรีตชนิดพิเศษที่ผสมเส้นใยเข้าไปในเนื้อคอนกรีตด้วย เป็นผลให้คอนกรีตชนิดนี้ไม่ต้องใช้เหล็กเส้นในการคงรูปทรง ส่วนสีของอาคาร Tower Flower นั้น Francois ออกแบบให้ใช้คอนกรีตสีขาวและสีเทาเป็นวัสดุหลักของอาคาร ซึ่งเกิดจากการที่รถผสมคอนกรีต (ทั้งสองสี) สลับกันเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง (รถบางคันบรรทุกคอนกรีตสีขาว บางคันบรรทุกคอนกรีตสีเทา) โดยไม่ไปกำหนดว่าคอนกรีตสีไหนควรได้รับการเทก่อนหรือหลัง ดังนั้นคอนกรีตสองสีจึงถูกเทสลับไปสลับมา ทำให้เกิดลวดลายคอนกรีตที่น่าสนใจขึ้นบนตัวอาคาร

ผลงานส่วนมากของ Francois แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในธรรมชาติอันลึกซึ้งของเขา เพราะสำหรับเขาแล้ว ธรรมชาติถือเป็นส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรม อย่างไรก็ดี Francois มักเรียกตัวเองแบบล้อเลียนว่า “The Incorrect Eco-designer” เพราะเขายังเป็นคนที่ชอบใส่รองเท้าหนังงูอยู่

นอกจากนั้น เอกลักษณ์อันโดดเด่นอีกข้อของ Francois ก็คือการที่เขาชอบนำเอาเทคโนโลยีราคาต่ำเข้ามาใช้ในการออกแบบ เช่น ในการออกแบบอาคารเรียน Buffon School building (1996), Sprouting Building (2000) และอาคารจอดรถ Ternes parking garage (2005) เป็นต้น

หากคุณมีโอกาสไปเยือนชานเมืองปารีส ลองแวะไปเยี่ยมชม Tower Flower แล้วอย่าลืมกลับมาแชร์ไอเดียกับเรา« Back to Result

 • Published Date: 2009-12-22
 • Resource: www.tcdcconnect.com
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป