Creative Knowledge

« Back to Result | List

Design Icon: มัซซิโม วิกเนลลี (Massimo Vignelli)

เรียบเรียง: ณัฏฐินี กาญจนาภรณ์

Massimo_Vignelli

“การออกแบบที่ ถูกต้อง นั้นเป็นไปได้จริง โดยเราจะพบกับความหมายที่แท้จริงของของสิ่งๆ หนึ่งได้จากรูปร่างและสัดส่วนที่ถูกต้องของมัน”

Massimo Vignelli เกิดเมื่อปีค.ศ.1931 ในประเทศอิตาลี ถึงแม้ว่าเขาจะเรียนจบมาทางด้านสถาปัตยกรรม แต่เขาก็ทำงานออกแบบในหลายแขนง ซึ่ง Vignelli เรียกบทบาทของตนเองนี้ว่า “Total designer” หมายความว่าเขาสามารถทำงานออกแบบได้แบบเบ็ดเสร็จนั่นเอง

Vignelli เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกงานออกแบบภาพลักษณ์ขององค์กร เขาทำงานในบริษัท Unimark International ในช่วงปี 60s ถึง 70s และต่อมาก็ได้ร่วมกับ Lella Vignelli ภรรยาของเขา ก่อตังบริษัท Vignelli Associates ขึ้นในปี ค.ศ.1971 ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำงานออกแบบหลากหลายมาก ทั้งงานกราฟิก สิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ นิทรรศการ รวมถึงเครื่องเรือนด้วย Vignelli ย้ายมาอยู่ที่ New York City ตั้งแต่ปีค.ศ.1966 กลุ่มลูกค้าของเขามีทั้งในทวีปอเมริกาและทวีปยุโรป โดยผลงานส่วนมากของบริษัทจะเน้นไปที่การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Identity) ยกตัวอย่างเช่น งานของบริษัทสายการบิน American Airlines, ห้างสรรพสินค้า Bloomingdale’s, บริษัทเฟอร์นิเจอร์ Knoll และบริษัทสินค้าแฟชั่น United Colors of Benetton เป็นต้น

ที่ Vignelli Associates เขาและภรรยาร่วมกันทำงานออกแบบทั้งที่เป็นงานสองมิติและสามมิติ โดยแนวคิดสำคัญของ Vignelli Associates คือการทำงานที่ผสมผสานระหว่าง “สิ่งที่น่าจะเป็นไปได้” และ “สิ่งที่เป็นไปได้” ซึ่งตัว Vignelli จะรับผิดชอบทดลองศักยภาพของงานในส่วน “สิ่งที่น่าจะเป็นไปได้” ในขณะที่ภรรยาของเขาดูแลในส่วนของ “ความเป็นไปได้” (ทุกๆ เรื่องของธุรกิจและการวางแผนการทำงาน) จากแนวคิดการทำงานในลักษณะนี้ทำให้ Vignelli Associates มีผลงานออกแบบที่น่าสนใจออกมาในหลายแขนง เช่น เก้าอี้ Handkerchief Chair และ งานออกแบบตกแต่งภายในของโบสถ์ St. Peter’s Church ในมลรัฐ New York เป็นต้น

ผลงานชิ้นเอกของ Vignelli คือแผนที่รถไฟใต้ดิน (หรือ Subway map) ของ New York City ที่เขาออกแบบขึ้นในปี ค.ศ.1972 Vignelli ออกแบบแผนที่นี้โดยเพิกเฉยต่อหลักการผลิตแผนที่ตามปกติ (ที่อ้างอิงจากระยะทางที่มีอยู่จริง) เขาเลือกที่จะนำเสนอเส้นทางเดินรถอันซับซ้อนของ New York City ในแบบที่ปุถุชนเข้าใจง่ายขึ้น เริ่มจากการตัดทอนเส้นที่คดเคี้ยวตามสภาพจริงให้เป็นเส้นตรง และย่นย่อระยะทางระหว่างแต่ละสถานีรถไฟลงเพื่อประหยัดเนื้อที่ นอกจากนั้นเขายังใส่สีสันให้กับสายรถไฟเส้นต่างๆ และใช้จุดวงกลมแทนถึงตำแหน่งของแต่ละสถานี ทั้งนี้เพื่อให้คนธรรมดาอ่านแผนที่ของเขาได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น แผนที่รถไฟใต้ดินที่ Vignelli ออกแบบนี้ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งในปีค.ศ.1979 และถือเป็นผลงานชิ้นต้นแบบของแผนที่ NYC Metro ฉบับปัจจุบัน (ซึ่งในแต่ละวันมีผู้ใช้บริการถึง 5 ล้านคน)« Back to Result

  • Published Date: 2009-12-21
  • Resource: www.tcdcconnect.com