Creative Knowledge

« Back to Result | List

Design Icon : จอห์น มาเอะดะ (John Maeda)

เรียบเรียง: ณัฏฐินี กาญจนาภรณ์

John-Maeda

"ผลงานของเขา คือ การผสานความนุ่มนวลของศิลปะเข้ากับเทคโนโลยีที่ดูกระด้างสำหรับมนุษย์"

John Maeda เกิดเมื่อปีพ.ศ.1966 ในสหรัฐอเมริกา เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่เติมชีวิตให้กับเทคโนโลยี การทำงานของเขาครอบคลุมหลายวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ศิลปะ และกราฟฟิกดีไซน์ Maeda มีชื่อเสียงขึ้นจากผลงานซอฟแวร์ เว็บไซต์ และหนังสือที่เขาสร้างและเขียนขึ้น โดยในปีค.ศ.1999 นิตยสาร Esquire ได้ยกย่องให้ Maeda เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของโลกในศตวรรษที่ 21

Maeda เกิดในครอบครัวที่ทำกิจการเกี่ยวกับเต้าหู้ ในช่วงวัยรุ่นเขาเริ่มเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรกเพื่อช่วยจัดการบัญชีธุรกิจของครอบครัว หลังจากนั้น Maeda ก็เข้าศึกษาด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ Massachusetts Institute of Technology (MIT) ในสหรัฐอเมริกา และจบการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก Institute of Art and Design ที่ Tsukuba University ประเทศญี่ปุ่น

Maeda เริ่มทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงเวลาที่เทคโนโลยีกำลังเบ่งบาน เขาทำงานเกี่ยวกับการออกแบบ CD และสื่อที่เกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ตให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Sony, Seiko และ Shiseido ต่อมาในปีค.ศ.1996 Maeda ตัดสินใจกลับไปทำงานให้กับ MIT โดยรับตำแหน่งผู้อำนวยการของ MIT Media Lab และ Visual Language Workshop นอกจากนั้นเขายังเป็นอาจารย์ด้านการออกแบบซอฟแวร์อีกด้วย อาจกล่าวได้ว่า Maeda เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ MIT กลายเป็น "สถาบันผลิตนักออกแบบซอฟแวร์" ที่มีชื่อเสียงของโลก

Maeda มีผลงานที่เป็นหนังสืออยู่หลายเล่ม ซึ่งล้วนเป็นหนังสือที่ขายดีติดอันดับต้นๆ อาทิเช่น Laws of Simplicity (2006) ที่เป็นหนังสือรวมผลงานศิลปะดิจิตอล, Time Paint (1996) เป็นหนังสือเกี่ยวกับการวาดภาพลงบนคอมพิวเตอร์ และ The Reactive Square (1994) ที่พูดเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมที่เปลี่ยนรูปได้เมื่อมีแรงกระทบจากเสียง เป็นต้น

Maeda เขียนบล็อกของตัวเองชื่อ “scratch pad of thought” เขาใช้สื่อนี้เพื่อทดลองแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับโลกดิจิตอล มันเปรียบเสมือนสมุดโน้ตที่ Maeda ใช้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร และคนทั่วไปที่สนใจผลงานของเขา


« Back to Result

 • Published Date: 2010-05-13
 • Resource: www.tcdcconnect.com
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป