Creative Knowledge

« Back to Result | List

Design Icon : ดีเอเทอร์ ซีเกอร์ (Dieter Sieger)

เรียบเรียง : ณัฏฐินี กาญจนาภรณ์

Dieter-Sieger

"แม้มนุษย์โลกมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวัน แต่ความต้องการของพวกเขาก็ยังเหมือนเดิม คือต้องการเก้าอี้สำหรับนั่งและเตียงสำหรับนอน"

Dieter Sieger เกิดเมื่อปีค.ศ.1938 ในประเทศเยอรมันนี เขาเป็นสถาปนิกและนักออกแบบที่มุ่งพัฒนางานออกแบบบนความเรียบง่าย Sieger ตั้งคำถามกับงานออกแบบที่มีรูปร่างประหลาดล้ำยุคซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เขาไม่เข้าใจในตรรกะของรูปทรงประหลาดเหล่านั้น

Sieger เริ่มสนใจงานออกแบบจากประสบการณ์ที่เขาได้ฝึกงานในโรงต่อเรือ อันที่จริง Sieger เรียนจบด้านสถาปัตยกรรม แต่ได้ผันตัวมาทำงานเกี่ยวกับการต่อเรือและการออกแบบพื้นที่ภายในของเรือยอร์ชในช่วงปีค.ศ.1970-1980 หลังจากนั้นเขาก็เบนความสนใจมาที่การออกแบบเครื่องใช้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ทุกวันนี้เขาเป็นนักออกแบบที่ขึ้นชื่อเรื่อง "รายละเอียด" ผลงานของเขาแต่ละชิ้นจะสำเร็จออกมาอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด ยกตัวอย่างเช่น ตู้และโต๊ะที่เขาออกแบบให้มีผิวมันนั้นจะต้องเคลือบผิวถึง 13 ชั้น และใช้เวลาในการทำงานเคลือบถึง 6 สัปดาห์

Sieger ตั้งบริษัท Sieger Design ขึ้นในปีค.ศ.1991 มีผลงานออกแบบทั้งด้านสถาปัตยกรรมและด้านผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างหลากหลาย ซึ่งรวมถึงการเป็นตัวแทนผู้ให้การบริการเกี่ยวกับเครื่องใช้ด้านสุขภาพอนามัยด้วย งานออกแบบส่วนมากของ Sieger จะเน้นที่รูปทรงเรียบง่าย ยกตัวอย่างเช่น ชุดอุปกรณ์ในห้องน้ำ "Happy D" ของแบรนด์ Duravit (1999) ที่เขานำแรงบันดาลใจจากรูปทรงของตัวอักษร "D" มาใช้ในการออกแบบ ซึ่งแนวคิด "เรียบง่ายอย่างสมบูรณ์แบบ" นี้เองก็ส่งผลให้อ่างอาบน้ำในชุด Happy D ได้รับรางวัล 2001 Good Design Award จาก Chicago Athenaeum (พิพิธภัณฑ์ด้านงานออกแบบและสถาปัตยกรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก)

นอกจากนั้น Sieger ยังได้ทำงานออกแบบตกแต่งภายในให้กับ ‘City of Design’ ในเมือง Dubai ซึ่งเป็นการออกแบบพื้นที่ขนาดใหญ่สำหรับการจัดงานแสดงงานศิลปะและงานออกแบบ รวมทั้งเป็นพื้นที่สำหรับโชว์รูมของบริษัทเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ด้วย ความรับผิดชอบในโปรเจ็กท์นี้ของ Sieger นั้นกว้างและลึกมาก เขาต้องออกแบบตั้งแต่การจัดวางในพื้นที่ขนาดใหญ่ไปจนถึงการออกแบบมือจับประตู ที่น่ายกย่องคือเขาไม่เคยปล่อยให้รายละเอียดเล็กน้อยเหล่านี้ต้องมีข้อตำหนิเลยแม้แต่น้อย


« Back to Result

 • Published Date: 2010-05-27
 • Resource: www.tcdcconnect.com
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป