Creative Knowledge

« Back to Result | List

“คิดเป็น…ทำได้…ขายออก” ที่ Scrap Shop ร้านรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้

เรื่อง: ชัชรพล เพ็ญโฉม

Scrap-Shop-1

ในช่วงที่ผ่านมา แนวคิดที่คนกล่าวถึงกันมากที่สุดในวงการการศึกษาก็คือ การสอนให้ผู้เรียน คิดเป็น มากกว่า ท่องจำ แต่ที่ Scrap Shop ร้านเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านแนว Eco-Design คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากจะสอนให้ผู้เรียนคิดเป็นแล้ว ยังสามารถสร้างผลงานให้กลายเป็นของที่ ใช้ได้จริง และนำออกวาง ขายได้ อีกด้วย

ด้วยองค์ความรู้จากศูนย์ปฏิบัติการออกแบบจากวัสดุเหลือใช้ (Scrap Lab) อันเป็นศูนย์ที่ตั้งขึ้นเพื่อการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานจากเศษวัสดุเหลือใช้ (ที่มีผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นผู้ดูแล) ร้าน Scrap Shop จึงได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้า บนสมการที่ว่า ไอเดีย + ดีไซน์ = สินค้าใหม่ ที่ตอบสนองการใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน 

Scrap-Shop-2

ที่ร้าน Scrap Shop เฟอร์นิเจอร์ ของแต่งบ้าน ข้าวของเครื่องใช้ ตลอดจนผลงานศิลปะทุกชิ้น ถูกผลิตขึ้นจากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทั้งจากอุตสาหกรรมและจากครัวเรือน) ที่นำมาผ่านกระบวนการสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ (ที่มีคุณค่าและมูลค่ามากกว่าการชั่งกิโลขาย) สินค้าภายในร้านนั้นมีความหลากหลายมาก นับตั้งแต่กระเป๋าใส่เศษสตางค์ราคา 55 บาท ตุ๊กตาเศษผ้า ถาดรองเศษไม้ อ่างล้างมือที่ทำจากกระดุม กระเป๋าถือจากถุงนมเกษตร ไปจนถึงโต๊ะที่ผลิตจากถุงกาแฟ ที่มีสนนราคา 25,000 บาทเลยทีเดียว

นอกจากร้านค้ารักษ์โลกอย่าง Scrap shop แล้ว ทางมหาวิทยาลัยเกษตรฯ ยังมี “โครงการสวนนักอ่าน” (Reader’s Landscape) และ “โครงการทางเท้าสีขาว” (Eco-corridor) เพื่อตอบสนองนโยบาย “มหาวิทยาลัยสีเขียว” (Green Campus) โดยทั้งหมดทั้งปวงยังคงยึดหลัก “การผลิตจากวัสดุเหลือใช้” อาทิ การนำสายยางที่เหลือใช้จากโรงงานและเหล็กที่เหลือจากการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ มาทำเป็นเก้าอี้นั่งและที่จอดจักรยาน เป็นต้น ที่สำคัญที่สุด ในกระบวนการออกแบบ ผลิต และวางขายสินค้านั้น ต้องอาศัยความรู้จากหลายสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นด้านวัสดุศาสตร์ การทำลายและการเปลี่ยนแปลงวัสดุ การทดลองใช้และผลิตวัสดุ การตั้งราคา ฯลฯ ทำให้นิสิตในโครงการเกิดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ และมีตัวสินค้าที่ “ขายได้” เป็นดัชนีชี้วัดว่า พวกเขามา “ถูกทาง” หรือไม่

เพิ่มเติมกับ Scrap shop
- ในโลกของการออกแบบ นอกจาก Eco-Design แล้ว ยังมีอีกหลายแนวคิดที่ไม่ได้เป็นแค่ “เทรนด์” ที่ผ่านมาแล้วผ่านไป ดังนั้น การเรียนการสอนที่ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบครบวงจรอย่าง Scrap Shop นี้ คือสิ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากโลกแห่งความเป็นจริง
และสามารถพัฒนาผลงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดได้มากขึ้น

- ใช่เพียงนิสิตในคณะสถาปัตย์ฯ เท่านั้นที่จะมีโอกาสลับสมองลองฝีมือกับ Scrap Shop ปัจจุบันร้านนี้เปิดกว้างสำหรับนักออกแบบกลุ่มอื่นๆ ด้วย เช่น กลุ่มผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเปลี่ยนขยะให้เป็นทอง และกลุ่มแม่บ้านที่ดร.สิงห์ชักชวนและสนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น

ข้อมูลและภาพ:
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURObFpIVXdPREkyTVRBMU1nPT0= http://www.environnet.in.th/index.php?option=com_content&view=article&id=724&catid=5&Itemid=18
http://www.bangkokbiznews.com/2010/04/26/news_30763960.php?news_id=30763960

« Back to Result

 • Published Date: 2010-07-30
 • Resource: www.tcdcconnect.com
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป