Creative Knowledge

« Back to Result | List

ห้องเรียนเปลี่ยน “คนหัวเหลี่ยม” ให้เป็น “คนหัวกลม”

creaitiveclass.jpg

"มหาวิทยาลัย" เป็นสถานที่บ่มเพาะปัญญาชน สร้างคนคุณภาพป้อนสู่สังคม แต่ทว่า "คุณภาพ" ที่คำนึงถึงกันส่วนใหญ่ มักเน้นเรื่องวิชาการ ทั้งๆ ที่โลกของการทำงาน ยังมีอีกหลายสิ่งที่นิสิตนักศึกษา ควรจะได้เรียนรู้ เพื่อให้มีทัศนคติในการใช้ชีวิตบนโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างเหมาะสม

ห้องเรียนห้องหนึ่งจึงได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นมา เพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์ของนิสิต ให้ได้พัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาให้เกิดความสมดุล ทั้งยังส่งเสริมความคิดและให้มุมมองที่แตกต่าง ชักชวนให้ผู้เรียนได้โลดแล่น กล้าที่จะผจญภัยออกนอกกรอบสี่เหลี่ยมที่เคยอยู่...

วันนี้เราจะพาคุณผู้อ่านไปพบกับห้องเรียนแห่งความคิดสร้างสรรค์ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคนที่จะมาให้รายละเอียดกับเราก็คือ อ.ธงชัย โรจน์กังสดาล ผู้สอนวิชาความคิดสร้างสรรค์

อ่านเรื่องราวทั้งหมดของที่มาวิชา "ความคิดสร้างสรรค์" ที่เกิดขึ้นแล้วในเมืองไทย คลิกที่นี่ หน้า 1 | 2 | 3 | 4

เรื่อง: กาญจนา หงษ์หยก
ภาพ: จักรกวี ชำนาญ
ที่มา นิตยสาร Go Training ฉบับที่ 026 เดือนมีนาคม 2552
บทความที่เกี่ยวข้อง
http://creative.pinionteam.net/pinionblue/category/hack-your-mind/
http://pochara.wordpress.com/2009/02/19/hack-your-mind-class-19022552/


« Back to Result

  • Published Date: 2009-03-18
  • Resource: www.tcdcconnect.com