Creative Knowledge

« Back to Result | List

ห้องเรียนเปลี่ยน “คนหัวเหลี่ยม” ให้เป็น “คนหัวกลม”

creaitiveclass.jpg

"มหาวิทยาลัย" เป็นสถานที่บ่มเพาะปัญญาชน สร้างคนคุณภาพป้อนสู่สังคม แต่ทว่า "คุณภาพ" ที่คำนึงถึงกันส่วนใหญ่ มักเน้นเรื่องวิชาการ ทั้งๆ ที่โลกของการทำงาน ยังมีอีกหลายสิ่งที่นิสิตนักศึกษา ควรจะได้เรียนรู้ เพื่อให้มีทัศนคติในการใช้ชีวิตบนโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างเหมาะสม

ห้องเรียนห้องหนึ่งจึงได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นมา เพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์ของนิสิต ให้ได้พัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาให้เกิดความสมดุล ทั้งยังส่งเสริมความคิดและให้มุมมองที่แตกต่าง ชักชวนให้ผู้เรียนได้โลดแล่น กล้าที่จะผจญภัยออกนอกกรอบสี่เหลี่ยมที่เคยอยู่...

วันนี้เราจะพาคุณผู้อ่านไปพบกับห้องเรียนแห่งความคิดสร้างสรรค์ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคนที่จะมาให้รายละเอียดกับเราก็คือ อ.ธงชัย โรจน์กังสดาล ผู้สอนวิชาความคิดสร้างสรรค์

อ่านเรื่องราวทั้งหมดของที่มาวิชา "ความคิดสร้างสรรค์" ที่เกิดขึ้นแล้วในเมืองไทย คลิกที่นี่ หน้า 1 | 2 | 3 | 4

เรื่อง: กาญจนา หงษ์หยก
ภาพ: จักรกวี ชำนาญ
ที่มา นิตยสาร Go Training ฉบับที่ 026 เดือนมีนาคม 2552
บทความที่เกี่ยวข้อง
http://creative.pinionteam.net/pinionblue/category/hack-your-mind/
http://pochara.wordpress.com/2009/02/19/hack-your-mind-class-19022552/


« Back to Result

 • Published Date: 2009-03-18
 • Resource: www.tcdcconnect.com
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป