Creative Knowledge

« Back to Result | List

Maritime Youth House (อู่จอดเรือ + ศูนย์เยาวชน) ดับข้อพิพาทด้วยการออกแบบ

เรื่อง: ชัชรพล เพ็ญโฉม

m2.jpg

ในประเทศที่มีพื้นที่ไม่มากเช่นประเทศในแถบยุโรป การใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นเรื่องจำเป็น ดังนั้น การออกแบบอาคารจึงต้องผ่านกระบวนการคิดและวางแผนเป็นอย่างดี
ยกตัวอย่างเช่นในประเทศเดนมาร์ก ซึ่งมีพื้นที่เป็นเกาะแก่งล้อมรอบด้วยทะเลบอลติกและทะเลเหนือ การจัดสรรทรัพยากรพื้นที่ทั้งทางน้ำและทางบกอย่างเหมาะสมเป็นเรื่องที่ท้าทายนักออกแบบท้องถิ่นเสมอมา

ล่าสุดมีการออกแบบให้อู่จอดเรือและศูนย์เยาวชนใช้พื้นที่ร่วมกันอย่างผสมกลมกลืน โดยฝีมือของ 2 สถาปนิกนาม Bjarke Ingels จาก BIG (http://www.big.dk/) และ Julien de Smedt จาก JDS (http://www.jdsarchitects.com/) ซึ่งครั้งหนึ่งเคยร่วมงานกันภายใต้ชื่อ plot (แต่ปิดตัวลงเมื่อปี ค.ศ. 2006 ก่อนจะแยกเป็น BIG และ JDS) ทั้งสองได้ร่วมกันออกแบบศูนย์เยาวชนริมฝั่งน้ำชื่อ ‘Maritime Youth House’ ด้วยพื้นที่ใช้สอยขนาด 2,000 ตร.ม. ณ กรุงโคเปนเฮเกน

แต่เดิมศูนย์เยาวชนและสโมสรแล่นเรือมีปัญหาแก่งแย่งการใช้พื้นที่ดังกล่าวมาโดยตลอด จนกระทั่งการออกแบบสถาปัตยกรรมอันชาญฉลาดนี้สามารถเข้าแก้ข้อพิพาทให้สงบลงได้

mmm.jpg

ตัวอาคารของศูนย์เยาวชน ‘Maritime Youth House’ เป็นอาคารไม้ที่ถูกออกแบบให้มีประโยชน์ใช้สอยแบบยกกำลังสอง คือเป็นอู่จอดเรือของสโมสรแล่นเรือ และเป็นพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมกลางแจ้งของศูนย์เยาวชน

สถาปนิกออกแบบให้ตัวอาคารมีหลังคาสูงลดหลั่นกันเพื่อให้สามารถจอดเรือได้ ขณะเดียวกัน ก็ออกแบบให้หลังคาที่ครอบคลุมอาคารนั้นเป็นดาดฟ้าให้เด็กๆ ขึ้นไปเล่นได้ด้วย โดยเลือกใช้วัสดุที่มีพื้นผิวเอื้อต่อการทำกิจกรรมต่างๆ นอกจากนั้นแล้ว อาคาร Maritime Youth House ยังมีห้องเอนกประสงค์สำหรับการเฝ้าสังเกตการณ์ สามารถมองเห็นทั้งกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในบริเวณ และภายนอกชายฝั่งได้

m3.jpg

อาจกล่าวได้ว่า การออกแบบครั้งนี้ช่วยแก้ไขปัญหาของคนทั้งสองกลุ่มได้อย่างลงตัว โดยเฉพาะต่อกลุ่มเยาวชน (ในเมืองใหญ่) ที่มักจะตกเป็นผู้เสียผลประโยชน์ ถูกมนุษย์ผู้ใหญ่เบียดบังเอาพื้นที่ในการทำกิจกรรมไปใช้สร้างผลกำไรเชิงพาณิชย์(ส่วนตัว) กันอยู่บ่อยๆ

ศูนย์เยาวชนริมฝั่งในเดนมาร์กนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของการออกแบบเพื่อส่วนรวม (public design) ทำให้คนจำนวนมากขึ้นสามารถใช้ประโยชน์ “ร่วมกัน” จากทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้ แน่นอนว่าแนวคิดนี้จะช่วยลดการรื้อทิ้ง -สร้างใหม่ ช่วยประหยัดงบประมาณ ประหยัดทรัพยากรได้ในระยะยาว

เรื่อง ภาพ และข้อมูลเพิ่มเติม:
http://www.designboom.com/weblog/index.php?&start=10&num_record_tot=4993
http://www.plot.dk/« Back to Result

  • Published Date: 2009-04-01
  • Resource: www.tcdcconnect.com