Creative Knowledge

« Back to Result | List

Maritime Youth House (อู่จอดเรือ + ศูนย์เยาวชน) ดับข้อพิพาทด้วยการออกแบบ

เรื่อง: ชัชรพล เพ็ญโฉม

m2.jpg

ในประเทศที่มีพื้นที่ไม่มากเช่นประเทศในแถบยุโรป การใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นเรื่องจำเป็น ดังนั้น การออกแบบอาคารจึงต้องผ่านกระบวนการคิดและวางแผนเป็นอย่างดี
ยกตัวอย่างเช่นในประเทศเดนมาร์ก ซึ่งมีพื้นที่เป็นเกาะแก่งล้อมรอบด้วยทะเลบอลติกและทะเลเหนือ การจัดสรรทรัพยากรพื้นที่ทั้งทางน้ำและทางบกอย่างเหมาะสมเป็นเรื่องที่ท้าทายนักออกแบบท้องถิ่นเสมอมา

ล่าสุดมีการออกแบบให้อู่จอดเรือและศูนย์เยาวชนใช้พื้นที่ร่วมกันอย่างผสมกลมกลืน โดยฝีมือของ 2 สถาปนิกนาม Bjarke Ingels จาก BIG (http://www.big.dk/) และ Julien de Smedt จาก JDS (http://www.jdsarchitects.com/) ซึ่งครั้งหนึ่งเคยร่วมงานกันภายใต้ชื่อ plot (แต่ปิดตัวลงเมื่อปี ค.ศ. 2006 ก่อนจะแยกเป็น BIG และ JDS) ทั้งสองได้ร่วมกันออกแบบศูนย์เยาวชนริมฝั่งน้ำชื่อ ‘Maritime Youth House’ ด้วยพื้นที่ใช้สอยขนาด 2,000 ตร.ม. ณ กรุงโคเปนเฮเกน

แต่เดิมศูนย์เยาวชนและสโมสรแล่นเรือมีปัญหาแก่งแย่งการใช้พื้นที่ดังกล่าวมาโดยตลอด จนกระทั่งการออกแบบสถาปัตยกรรมอันชาญฉลาดนี้สามารถเข้าแก้ข้อพิพาทให้สงบลงได้

mmm.jpg

ตัวอาคารของศูนย์เยาวชน ‘Maritime Youth House’ เป็นอาคารไม้ที่ถูกออกแบบให้มีประโยชน์ใช้สอยแบบยกกำลังสอง คือเป็นอู่จอดเรือของสโมสรแล่นเรือ และเป็นพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมกลางแจ้งของศูนย์เยาวชน

สถาปนิกออกแบบให้ตัวอาคารมีหลังคาสูงลดหลั่นกันเพื่อให้สามารถจอดเรือได้ ขณะเดียวกัน ก็ออกแบบให้หลังคาที่ครอบคลุมอาคารนั้นเป็นดาดฟ้าให้เด็กๆ ขึ้นไปเล่นได้ด้วย โดยเลือกใช้วัสดุที่มีพื้นผิวเอื้อต่อการทำกิจกรรมต่างๆ นอกจากนั้นแล้ว อาคาร Maritime Youth House ยังมีห้องเอนกประสงค์สำหรับการเฝ้าสังเกตการณ์ สามารถมองเห็นทั้งกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในบริเวณ และภายนอกชายฝั่งได้

m3.jpg

อาจกล่าวได้ว่า การออกแบบครั้งนี้ช่วยแก้ไขปัญหาของคนทั้งสองกลุ่มได้อย่างลงตัว โดยเฉพาะต่อกลุ่มเยาวชน (ในเมืองใหญ่) ที่มักจะตกเป็นผู้เสียผลประโยชน์ ถูกมนุษย์ผู้ใหญ่เบียดบังเอาพื้นที่ในการทำกิจกรรมไปใช้สร้างผลกำไรเชิงพาณิชย์(ส่วนตัว) กันอยู่บ่อยๆ

ศูนย์เยาวชนริมฝั่งในเดนมาร์กนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของการออกแบบเพื่อส่วนรวม (public design) ทำให้คนจำนวนมากขึ้นสามารถใช้ประโยชน์ “ร่วมกัน” จากทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้ แน่นอนว่าแนวคิดนี้จะช่วยลดการรื้อทิ้ง -สร้างใหม่ ช่วยประหยัดงบประมาณ ประหยัดทรัพยากรได้ในระยะยาว

เรื่อง ภาพ และข้อมูลเพิ่มเติม:
http://www.designboom.com/weblog/index.php?&start=10&num_record_tot=4993
http://www.plot.dk/« Back to Result

 • Published Date: 2009-04-01
 • Resource: www.tcdcconnect.com
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป