Creative Knowledge

« Back to Result | List

Temp Tools เครื่องมือที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติของแฮนนาห์ ดาว

ทุกวันนี้ในสถาบันสอนการออกแบบ เรายึดติดกับคำว่า ‘ความยั่งยืน’ เสียจนอาจลืมไปแล้วว่าความหมายที่แท้จริงของมันคืออะไร  ด้วยเหตุนี้ เราจึงยินดีที่ได้เห็นงานตามแนวความคิดจากอู่สู่อู่ (Cradle to Cradle) ที่แตกต่างออกไป ผลงานออกแบบอย่างยั่งยืนล่าสุดที่ควรได้รับการยอมรับ เป็นของแฮนนาห์ ดาว จาก University of Michigan Stamps School of Art and Design ซึ่งเป็นโครงการวิทยานิพนธ์ที่ตั้งชื่อได้อย่างเหมาะเจาะว่า “Temp Tools” (เครื่องมือไม่ถาวร)

ฉันสร้าง Temp Tools ขึ้นมาโดยหวังว่าจะจุดประกายให้คนพูดถึงช่วงชีวิตการใช้งานตั้งแต่ต้นจนจบของวัตถุต่างๆ ให้คนหยุดคิดว่าเครื่องมือเครื่องใช้ของเราไปไหนหลังจากที่เราเอาไปใส่ถุงขยะเพื่อทิ้งให้พ้นจากบ้านเราแล้ว ฉันหวังว่าเครื่องมือนี้จะทำให้คนคิดถึงสิ่งอื่นๆ ที่ตนเป็นเจ้าของที่อาจนำมาลองออกแบบตามแนวคิดแบบยั่งยืนเหมือนเครื่องมือเหล่านี้ได้

แฮนนาห์ใช้เวลาสรรสร้างชุดเครื่องมืออันประกอบไปด้วย ไม้เสียบเพื่อย่างมาร์ชเมลโล่หรือฮ็อทด็อก ไม้พาย และพลั่ว มาเป็นเวลาเกือบ 8 เดือนแล้ว แต่ละชิ้นสามารถนำไปเสียบไว้กับไม้ด้ามจับ และสามารถย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ เหลือไว้แต่เพียงเมล็ดพันธุ์ดอกไม้เท่านั้น ถึงแม้แวดวงการออกแบบอย่างยั่งยืนจะไม่มีทางยอมรับแนวความคิดแบบ “โยนทิ้งไปเลย” แต่เราจะสามารถทิ้ง Temp Tools ได้อย่างไม่รู้สึกผิดเลย

เราขอให้แฮนนาห์แบ่งปันข้อมูลเบื้องหลังการสำรวจวัสดุ และขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Temp Tools

คอร์77: คุณพัฒนาวัสดุผสมที่แข็งแรงพอจะนำมาทำเป็น Temp Tools ที่ทนทานได้อย่างไร
แฮนนาห์ ดาว: ฉันใช้เวลาสี่เดือนแรกของโครงการไปกับการค้นหาวัสดุเพื่อนำมาทำเป็นเครื่องมือ โดยเริ่มจากการพยายามหาซื้อวัสดุสังเคราะห์ที่ย่อยสลายได้และแข็งแรง แต่หาไม่ได้เลย ฉันเลยตระหนักได้ว่าต้องพยายามสร้างวัสดุที่หาไม่ได้ในที่อื่น วัสดุผสมที่ฉันทำขึ้นเองนั้นประกอบด้วยวัสดุธรรมชาติทั้งหมด สามารถย่อยสลายได้หลังใช้ แต่ในระหว่างอายุการใช้งานกลับแข็งแรงและทนทาน ถ้านำมาผลิต เครื่องมือนี้จะประกอบด้วยแม่พิมพ์ 3-4  ส่วน โดยวัสดุเป็นส่วนผสมของไม้ในลักษณะของเหลว

คอร์77: แล้ววงจรชีวิตของเครื่องมือนั้นจบลงที่ไหน
เนื่องจากเครื่องมือนี้สามารถทิ้งได้โดยไม่ต้องคิด (คุณสามารถทิ้งเครื่องมือลงบนพื้น แล้วลืมมันไปได้เลย) อาจจะทำให้ผู้ใช้ติดนิสัยตอบแทนสิ่งแวดล้อม และช่วยกระตุ้นให้คนคำนึงถึงชีวิตหลังการใช้งานของสิ่งของต่างๆ ให้มากกว่านี้ ทั้งในโลกของการออกแบบและการบริโภค

คอร์77: วัสดุที่ใช้ทำ Temp Tools ประกอบด้วยอะไรบ้าง

วัสดุผสมที่ว่านี้ทำมาจากกาวที่ทำจากเจลาตินและขี้เลื่อย ซึ่งประกอบกันเป็นวัสดุไม้ในลักษณะของเหลว ซึ่งทำมาจากธรรมชาติและย่อยสลายได้โดยสมบูรณ์หลังหมดอายุการใช้งาน นอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ที่มีอยู่ในภูมิภาค จึงเป็นการตอบโจทย์ปัญหาการรุกรานของพืชพันธุ์ต่างถิ่น และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และวัตถุหลังจากที่ใช้งานเสร็จแล้วและกลายเป็นขยะ ซึ่งทำให้บริเวณที่ทิ้งขยะอยู่ในสภาพดีขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำ เราสามารถใช้เครื่องมือเพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่ จากนั้นก็ซ่อมแซมพื้นที่นั้นๆ ด้วยการปลูกเมล็ดพันธุ์ที่ผสมอยู่ในเครื่องมือ เพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นใหม่ให้เติบโตต่อไป

เราชอบวัฒนธรรมผู้บริโภคตามแนวคิดว่า ‘ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ ก็ทำตามเขาไปเสียเลย’ และภาพร่างกระบวนการผลิตของแฮนนาห์ก็โดนใจมาก  เธอกำลังจะจบจาก University of Michigan ในเดือนพฤษภาคม เราขอให้เธอประสบความสำเร็จในวงการออกแบบ

เครดิต: แปลจากบทความ “Student Spotlight: Hannah Dow’s Biodegradable Temp Tools”เขียนโดย Teshia Treuhaftรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

« Back to Result

 • Resource: www.tcdc.co.th
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป