Articles

« Back to Result | List

งานบรรยาย โครงการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติจากพลวัตรแห่งศิลปะและการออกแบบ (18 พฤศจิกายน 2555)

งานบรรยาย โครงการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติจากพลวัตรแห่งศิลปะและการออกแบบ

18 พฤศจิกายน 2555 | 13:00-17:00
สถานที่ ห้องออดิทอเรียม TCDC

วิทยากร Nagata Hirokazu

พบกับการบรรยาย ‘โครงการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติจากพลวัตรแห่งศิลปะและการออกแบบ’ โดย ฮิโรคะซุ นากาตะ นักวางแผน ผู้ดูแลการผลิต และประธานกรรมการองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรจากประเทศญี่ปุ่น Plus Arts ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมประกอบนิทรรศการ “ท่วม อยู่ ได้: ใช้ชีวิตอย่างไรบนความเปลี่ยนแปลง”

จัดโดย TCDC ร่วมกับเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และ Plus Arts ฮิโรคะซุ นากาตะ จะนำเสนอรายละเอียดของโครงการเตรียมพร้อมและรับมือภัยพิบัติอันหลากหลายที่จัดอยู่ในนิทรรศการนี้ พร้อมจัดมินิเวิร์กช็อปให้ความรู้และทักษะในการรับมือและป้องกันเหตุฉุกเฉินแบบต่างๆ ผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และสันทนาการผสมผสานศิลปะกับการออกแบบ ให้ผู้เข้าร่วมทุกท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เช่น ทักษะการปฐมพยาบาลโดยใช้สิ่งของรอบตัว และศิลปะการพับกระดาษแบบญี่ปุ่นเพื่อการดำรงชีวิต (จาน-ชามกระดาษ)

ดูวิดีโอ คลิก« Back to Result

  • Published Date: 2013-03-10
  • Resource: video.tcdc.or.th