Creative Knowledge

« Back to Result | List

งานบรรยาย สาธารณชนและการออกแบบ (28 กันยายน 2555)

การบรรยาย “สาธารณชนและการออกแบบ”
Lecture: “The Public and Design”


เวลา 28 กันยายน 2555 | 18:30-20:30 น.
สถานที่ ห้องออดิทอเรียม TCDC

วิทยากร บุมเปอิ โยริฟูจิ (Bunpei Yorifuji)

TCDC ร่วมกับ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และ Plus Arts นำเสนอการบรรยาย ‘สาธารณชนและการออกแบบ’ โดย บุมเปอิ โยริฟูจิ นักวาดภาพประกอบประจำโครงการ Jishin Itsumo ซึ่งมุ่งเผยแพร่ความรู้และทักษะในการเตรียมตัวรับมือภัยพิบัติให้กับเด็กและ คนทั่วไปซึ่งปรกติแล้วอาจไม่ให้ความสนใจในเรื่องนี้ โดยผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ เช่น การออกแบบและศิลปะ

บุมเปอิ โยริฟูจิ คือผู้กำกับศิลป์ ผู้ก่อตั้ง และเจ้าของบริษัทบุมเปอิ กินซะ เจ้าของแคมเปญโฆษณาเด่นมากมายในประเทศญี่ปุ่น ในการบรรยายครั้งนี้ บุมเปอิจะเผยแนวทางการออกแบบที่สามารถทำให้คนทั่วไปเข้าถึงได้ง่าย และประโยชน์ของการออกแบบดังกล่าว ตลอดจนแนะนำผลงานการออกแบบของเขาที่นำมาแสดงในนิทรรศการ “ท่วม อยู่ ได้: ใช้ชีวิตอย่างไรบนความเปลี่ยนแปลง” และโครงการต่างๆ ที่เขาทำขึ้นเพื่อสาธารณชน

การบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ “ท่วม อยู่ ได้: ใช้ชีวิตอย่างไรบนความเปลี่ยนแปลง” ซึ่ง TCDC จัดร่วมกับเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และ Plus Arts องค์กรอิสระไม่แสวงหาผลกำไรจากประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.tcdc.or.th/calendar/detail.php?ID=8376

ดูวิดีโอ คลิก« Back to Result

 • Published Date: 2013-02-25
 • Resource: video.tcdc.or.th
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป