Creative Knowledge

« Back to Result | List

การบรรยาย ”กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่นำไปสู่ความสำเร็จ” (4 พฤศจิกายน 2553)

การบรรยาย ”กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่นำไปสู่ความสำเร็จ”
Lecture: The Design Process


เวลา 4 พฤศจิกายน 2553 | 10:00-12:00
สถานที่ ห้องออดิทอเรียม TCDC

วิทยากร ทิโมธี จาคอบ เจนเซ่น (Timothy Jacob Jensen)

พบกับ ทิโมธี จาคอบ เจนเซ่น นักออกแบบอุตสาหกรรมชาวเดนมาร์กเจ้าของบริษัท Jacob Jensen Holding และ Jacob Jensen Design Studio ผู้สร้างผลงานภายใต้แบรนด์ Jacob Jensen และมีผลงานให้กับแบรนด์ระดับโลกมากมาย อาทิ Bang & Olufsen, Bell Xpress, General Electric, Toshiba, Vertu และ Volvo Car Corporation

ทิโมธี จาคอบส์ เจนเซ่น ได้พูดถึงแนวคิดสำคัญในการออกแบบว่าการออกแบบนั้น นักออกแบบจะต้องบันทึก ข้อผิดพลาดในการทำงานไว้เสมอ เพราะเมื่อถึงเวลาที่จะนำมาใช้ออกแบบข้อมูลเหล่านั้นจะช่วยให้เราสามารถออกแบบโดยอาศัยข้อมูลที่เราเก็บไว้นั้นนำ มาออกแบบได้อย่างหลากหลายในเวลาอันรวดเร็ว และการออกแบบไม่ใช่แค่การได้รับคำสั่งมาแล้วนำมาออกแบบตามที่สั่ง แต่การออกแบบคือการที่เรามีความเชื่อในสิ่งนั้นและออกแบบมาอย่างดีที่สุด และต้องมีทั้งคุณค่าและมูลค่าด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.tcdc.or.th/calendar/detail.php?ID=8471

ดูวิดีโอ คลิก


« Back to Result

 • Published Date: 2012-01-25
 • Resource: video.tcdc.or.th
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป