Creative Knowledge

« Back to Result | List

งานบรรยาย การสร้างมูลค่าจากการออกแบบพื้นที่ (20 ตุลาคม 2553)

งานบรรยาย การสร้างมูลค่าจากการออกแบบพื้นที่
Lecutre: How to Create Value from Space


เวลา 20 ตุลาคม 2553 | 15:00-16:30
สถานที่ ห้องออดิทอเรียม TCDC

วิทยากร Ko Tsuneo

ด้วยความเชื่อในทฤษฎีที่ว่านิทรรศการเป็นเครื่องมือสื่อสารถึงความหลากหลายของเนื้อหาและกิจกรรม โค ซึเนโอะ จึงมีผลงานสร้างสรรค์ด้านการออกแบบพื้นที่สื่อสารในรูปแบบต่างๆ มากมาย อาทิ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และห้องแสดงงานศิลปะ รวมไปถึงการใช้พื้นที่เพื่อการค้าอย่างเช่นงานแสดงสินค้า ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าเฉพาะด้าน ผลงานของ โค ซึเนโอะ มีความโดดเด่นจนได้รับรางวัลจากหลายสถาบันมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 – 2552 อาทิเช่น รางวัล JCD Design Award Best 100: Planetary Geology from Apollo to Hayabusa และ SDA Award – Sign Design Award: Togakushi Museum of Natural History ปัจจุบัน โค ซึเนโอะ ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท ทันเซชา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทด้านการวิจัยวางแผนและออกแบบพื้นที่ที่มีชื่อเสียงในญี่ปุ่น และยังดำรงตำแหน่งกรรมาธิการของ Japan Display Design Association ตลอดจนเป็นอาจารย์พิเศษให้กับ Kanazawa College of Art

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.tcdc.or.th/calendar/detail.php?ID=8474

ดูวิดีโอ คลิก


« Back to Result

 • Published Date: 2011-07-23
 • Resource: video.tcdc.or.th
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป