Creative Knowledge

« Back to Result | List

งานสัมมนา แนวโน้มการออกแบบเส้นใย ความคิดสร้างสรรค์จากวัตถุดิบ (18 มิถุนาย 2553)

งานสัมมนา แนวโน้มการออกแบบเส้นใย ความคิดสร้างสรรค์จากวัตถุดิบ

เวลา 18 มิถุนายน 2553 | 12:30-16:30
สถานที่ ห้องออดิทอเรียม TCDC

วิทยการกร ปิลันธน์ ธรรมมงคล, Ornella Bignami

วิทยาศาสตร์และศิลปะคือสององค์ประกอบที่ทำให้ความคิดสร้างสรรค์พัฒนาสู่ความจริงในโลกธุรกิจและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต การออกแบบที่ดีไม่เป็นแต่เพียงงานศิลปะที่งดงามและสะท้อนสุนทรีย์ของนักออกแบบเท่านั้น ความรู้และแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ยังสนับสนุนให้การออกแบบเป็นประโยชน์ในชีวิตจริง ศาสตร์และศิลป์ของการออกแบบจึงไม่สามารถพัฒนาเพียงด้านเดียว การสัมมนา “แนวโน้มการออกแบบเส้นใย ความคิดสร้างสรรค์จากวัตถุดิบ” จะถ่ายทอดแนวคิดการผสมผสานการออกแบบในเชิงวิทยาศาสตร์และศิลปะ ท่านจะได้เข้าใจถึงการออกแบบในเชิงวิทยาศาสตร์ ไม่เฉพาะรูปลักษณ์ที่มองเห็นได้จากภายนอก แต่ลึกถึงการออกแบบในเชิงวัสดุที่ใช้ในการผลิต โดยคุณปิลันธน์ ธรรมมงคล ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย ผู้มีประสบการณ์สูงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ นอกจากนี้ท่านจะได้รับข้อมูลแนวโน้มการออกแบบเส้นใยสำหรับอนาคตจากคุณ Ornella Bignami นักออกแบบชั้นนำจากประเทศอิตาลี ผู้มีอิทธิพลต่อการออกแบบเส้นใยของโลกมากว่า 20 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.tcdc.or.th/calendar/detail.php?ID=8500

ดูวิดีโอ คลิก


« Back to Result

 • Published Date: 2011-07-21
 • Resource: video.tcdc.or.th
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป