Creative Knowledge

« Back to Result | List

Redesign a City: ออกแบบ “เมือง” ใหม่ (ตอนที่ 2)

นอกจากการนำวิธีการออกแบบมาใช้กับการทำข้อมูลภาพ (Visual information) เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมในเมืองเฮลซิงกิ และการดูแลซ่อมบำรุงสาธารณสมบัติในสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตในเมืองให้ดีขึ้นแล้ว หลักการออกแบบก็ยังสามารถทำประโยชน์ให้แก่เมืองต่างๆ ได้อีกในหลากหลายแง่มุม เช่น

การค้นหาเส้นทาง  (Way-finding)

 
© flickriver.com                                                              © flickr.com

ก่อนหน้านี้ ผู้ที่เดินเท้าในกรุงลอนดอนมักจะประสบปัญหาเรื่องป้ายบอกทางที่ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ดีเท่าที่ควรจะเป็น เพราะลอนดอนเป็นกลุ่มหมู่บ้านที่มีการขยายขนาดขึ้นเรื่อยๆ เป็นเวลานานหลายร้อยปี ถนนหนทาง ป้ายชื่อถนน และป้ายบอกทางต่างๆ จึงมีรูปแบบและตำแหน่งการวางที่หลากหลายจนทำให้มองหาได้ยาก บ้างก็ซ้ำซ้อน บ้างก็ไม่สมบูรณ์ ทำให้เกิดความสับสนอยู่บ่อยครั้ง สำหรับผู้ที่มาจากต่างบ้านต่างเมืองคงไม่ต้องพูดถึง เพราะแม้แต่ชาวลอนดอนเองก็ยังหลงทางกันเป็นประจำ

โครงการ  Legible London จึงเกิดขึ้นโดยการดำเนินงานของสำนักงานออกแบบ Applied Information Group (AIG) ซึ่งได้รับมอบหมายให้เข้ามาทำงานร่วมกับองค์การคมนาคมสำหรับลอนดอน (Transport for London: TFL)  และเทศบาลนครลอนดอน เพื่อพัฒนาและจัดทำระบบป้ายบอกทางที่เป็นมิตรกับคนเดินถนน

   
 © flickr.com                                                       © trueformgroup.co.uk

หลังการศึกษาวิจัยและการทำงานอย่างหนักของทีมงาน จึงได้ออกมาเป็นต้นแบบป้ายบอกทางที่ไม่เพียงมีความชัดเจนและช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจว่าตนเองกำลังอยู่ที่ไหน แต่ยังสอดรับกับพฤติกรรมการใช้และตอบโจทย์สิ่งที่อยู่ในใจของคนเดินถนนอีกด้วย โดยต้นแบบป้ายถูกติดตั้งในย่านเมย์แฟร์ (Mayfair) เป็นจุดแรกในปี 2007 และติดตั้งเพิ่มในส่วนอื่นๆ ในเวลาต่อมา โดยวางเป้าหมายไว้ว่าภายในปี 2015 ลอนดอนจะเป็น “เมืองที่น่าเดินมากที่สุดของโลก”

 
© slate.com                                                       © sustainablecitiesnet.com

บริเวณที่จะติดตั้งป้ายแต่ละจุดได้ผ่านการสำรวจเพื่อเลือกจุดที่จะเข้าถึงคนเดินถนนได้มากที่สุด ซึ่งด้านบนสุดของป้ายจะมีสัญลักษณ์รูปคนเดิน (The ‘walker’) บนแถบสีเหลือง เพื่อช่วยให้ผู้คนมองหาป้ายได้จากระยะไกล สำหรับแผนที่ก็มีการปรับให้เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง โดยปรับภาพอาคารเด่นๆ หรือแลนด์มาร์กสำคัญให้เป็นแบบ 3 มิติ และมีรายละเอียดของหน้าอาคารที่เหมือนกับของจริง นอกจากนี้ยังตัดหลักการเดิมที่จะต้องให้ทิศเหนืออยู่ด้านบนของแผนที่ออกไป และใช้วิธี Heads-up เข้ามาแทน นั่นคือภาพสถานที่จริงที่ผู้ใช้เห็นอยู่ตรงหน้าจะปรากฏอยู่ด้านบนของแผนที่ เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจทิศทาง (ส่วนเครื่องหมายบอกทิศก็ติดตั้งไว้บนพื้นแทน) ทั้งหมดนี้เพราะจากผลการวิจัยพบว่า แผนที่แบบเดิมที่เป็นภาพ 2 มิติในลักษณะมองจากด้านบนและมีทิศเหนืออยู่ด้านบนนั้นไม่ได้ช่วยทำให้เข้าใจเส้นทางได้เท่ากับแผนที่ที่แสดงให้เห็นว่าอาคารโดยรอบมีลักษณะอย่างไร ดังนั้นสิ่งที่ทีมออกแบบพยายามทำก็คือการช่วยให้คนดูแผนที่สามารถเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในนั้นได้นั่นเอง

 
© mike.teczno.com                                                © moma.org

ป้ายบอกทางจะประกอบด้วยแผนที่ 2 แบบ คือ  Finder Map ที่ช่วยในการค้นหาที่ตั้งของสถานที่ในระยะการเดิน 5 นาที และ Planner Map สำหรับระยะการเดิน 15 นาที ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ใช้มองหาที่ตั้งของจุดหมายในระยะใกล้ได้ชัดเจน รวมทั้งมองเห็นภาพรวมความเชื่อมโยงและระยะทางระหว่างพื้นที่ต่างๆ ซึ่งเมื่อเข้าใจเส้นทางแล้วก็จะวางแผนการเดินทางได้อย่างถูกต้อง ทั้งยังช่วยให้ไม่รู้สึกลังเลที่จะเดินต่อไปในกรณีที่จุดหมายอยู่อีกไม่ไกล เป็นการส่งเสริมให้คนหันมาเดินทางด้วยเท้ากันมากขึ้นอีกทางหนึ่ง


© tfl.gov.uk


© ccd-design.blogspot.com

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าองค์ประกอบหลายส่วนบนป้ายจะถูกปรับเปลี่ยน แต่ยังมีสิ่งหนึ่งที่ทีมงานคงรูปแบบเดิมไว้ นั่นก็คือ “Street Finder” หรือดัชนีอ้างอิงชื่อถนนซึ่งเรียงตามลำดับตัวอักษร เพราะจากผลการสังเกต พวกเขาพบว่าการค้นหาตำแหน่งของสถานที่โดยดูจากดัชนีชื่อ ก่อนจะอ้างอิงกับตำแหน่งบนแผนที่ เป็นวิธีที่คนส่วนใหญ่รู้สึกคุ้นเคยและสะดวกรวดเร็วที่สุดในการทำความเข้าใจเส้นทาง

จากกรณีของป้ายบอกทางที่รู้ใจคนเดินถนนนี้ เราจะเห็นได้ว่าทางออกที่ดีที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาให้แก่เมืองก็คือ “การทำงานร่วมกันระหว่างหลายฝ่าย (co-created) โดยยึดประชาชนหรือผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง (people-centred)” ดังนั้นหน้าที่สำคัญที่สุดของนักออกแบบจึงไม่ใช่การออกแบบ แต่เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลและสิ่งที่อยู่ในความคิดของคนเดินถนนออกมา ซึ่งก่อนจะมาถึงขั้นตอนนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะทีมงานต้องเริ่มด้วยการทำความเข้าใจกับปัญหาด้วยการเก็บข้อมูล สังเกตพฤติกรรมของคนเดินถนนซึ่งเป็นผู้ใช้งานโดยตรง และสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วม จึงจะสามารถนำประสบการณ์ที่ได้ทั้งหมดมาประกอบให้เป็นรูปเป็นร่าง และสะท้อนผ่านในรายละเอียดของป้ายบอกทางแต่ละป้ายที่เบื้องหลังนั้นเต็มไปด้วยการคิดวิเคราะห์และการออกแบบอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นสิ่งที่เมืองทุกเมืองของโลกกำลังมองหาและพยายามสร้างสรรค์ให้กลายเป็นจริง


© atkinsglobal.co.uk

เรื่อง: ณัฏฐนิช ตัณมานะศิริ

ที่มา:
บทความ Five ways to redesign a city ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร Design Council ฉบับที่ 6 ปี 2009 จาก designcouncil.org.uk
บทความ London: Walk On นิตยสาร Creative Thailand ฉบับกุมภาพันธ์ 2556 จาก creativethailand.org
เอกสาร Legible London: A Wayfinding Study (March 2006) โดย Applied Information Group จาก tfl.gov.uk


« Back to Result

 • Published Date: 2013-06-04
 • Resource: www.creativethailand.org
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป