Creative Knowledge

« Back to Result | List

ประกิจ ปะวะภูโต นักออกแบบ RIPE Design Studio

เรื่อง :วิสาข์ สอตระกูล และ สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิช

Untitled-1.gif 

ประกิจ ปะวะภูโต นิสิตคณะสถาปัตย์ฯ จุฬาฯ มีแนวคิดในการนำเศษวัสดุและสิ่งของรอบตัวมาพลิกรูปแบบ-เปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ RIPE ยกตัวอย่างเช่น 

1) เขียงไม้ + ถาดอบขนม  =  นาฬิกาแขวนผนังพร้อมที่ปลูกต้นไม้ขนาดเล็ก 
2) กระดาษหนังสือพิมพ์ซ้อนกันหนา 8 ซม.  =  ที่ทับกระดาษ / ที่เก็บปากกา / ที่วางโทรศัพท์ 
3) ตะแกรงย่าง + แผ่นไม้สน  =  ที่เก็บเอกสาร 
4) แก้วน้ำ + หนังสือพิมพ์  =  แจกันใส่ดอกไม้

ผลงานที่ประกิจสร้างสรรค์ขึ้นแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการ “พลิกชีวิต” สิ่งของต่างๆ ได้อย่างชาญฉลาดและน่าสนใจ ถือเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวที่ไม่เหมือนใคร และมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะต่อยอดไปสู่ธุรกิจสินค้าแนว Recycle หรือสินค้าของสะสมในอนาคต ปัจจุบันผลงานสร้างสรรค์ของประกิจมีขายที่ Cicada Market หัวหิน
ชมผลงานของ RIPE :]

view profile.jpg« Back to Result

 • Published Date: 2013-07-17
 • Resource: www.tcdcconnect.com
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป