Creative Knowledge

« Back to Result | List

Creative Space Workshop : Korakot Open House โดย กรกต อารมย์ดี

เรื่อง : ณัฏฐิมา วิชยภิญโญ

 page.jpg

กรกต อารมย์ดี ศิลปินที่ประสบความสำเร็จในการสร้างสรรค์งานขึ้นจาก “วัตถุดิบและทักษะพื้นบ้าน” ได้เปิดบ้านสตูดิโอของเขาที่อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เพื่อต้อนรับนักออกแบบรุ่นน้อง พร้อมตีแผ่ความคิด และประสบการณ์ในการทำงานอย่างหมดเปลือก

จะเอาดีทางธุรกิจ ต้องไม่คิดอย่างศิลปิน
ศิลปิน คือ ผู้สร้างงานศิลปะ แต่หากศิลปินผู้นั้นต้องการจะสร้างธุรกิจด้วย มุมมองในชีวิตของเขาต้องเปลี่ยนไป คุณกรกตได้มอบแนวคิดการ “สร้างงาน” ให้แก่ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อป ดังต่อไปนี้
- แรงบันดาลใจสร้างได้จากการสังเกต หมายถึงต้องหัดสังเกตและทำความเข้าใจกับสิ่งรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นผู้คน สิ่งของ บรรยากาศ ธรรมชาติ ฯลฯ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีเรื่องราวให้เราเรียนรู้และสร้างจินตนาการได้
- เข้าใจให้ลึกซึ้ง จงทำความเข้าใจในวัตถุดิบอย่างละเอียด ศึกษาทั้ง “ข้อดี” และ “ข้อแม้” รวมไปถึงขั้นตอนและกระบวนการในการสร้างชิ้นงานทั้งหมด  
- ฝึกฝนจนชำนาญ การเรียนรู้วัสดุและกระบวนการผลิตไม่ใช่เรื่องยาก แต่ต้องมุ่งมั่นฝึกฝนจนเกิดเป็นทักษะความชำนาญ  ทักษะที่ดีจะช่วยเราตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีขึ้น รวมทั้งยังสามารถพลิกแพลงผลงานให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นด้วย
- บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การสร้างทีมงานเฉพาะทางให้รับผิดชอบหน้าที่ในแต่ละส่วนจะทำให้การทำงานขององค์กรมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
- ประยุกต์เพื่อเพิ่มมูลค่า เมื่อทักษะและประสบการณ์ประสานเข้ากับการจัดการที่เป็นระบบ ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือการมองเห็น “โอกาส” ในการเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่องค์กรมีอยู่ อาทิเช่น ความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการใช้วัสดุทดแทน เป็นต้น
- สื่อสารอย่างมีศิลปะ การนำเสนอเรื่องราวของสินค้าอย่างมีศิลปะจะช่วยทำให้เกิด “คุณค่าทางใจ” และทำให้ธุรกิจของคุณมีมูลค่าสูงขึ้นได้

ก่อนจากกันในวันนั้น คุณกรกตทิ้งท้ายไว้ว่า “จงเตรียมตัวเองให้พร้อมเพื่อเปิดรับกับโอกาสที่เข้ามาเรื่อยๆ เรื่องทักษะความชำนาญ หรือแม้กระทั่งการจัดการล้วนเป็นสิ่งที่ฝึกฝนได้ แต่ความเข้มข้นที่จะทำให้เราแตกต่างอย่างชัดเจน ก็คือ รสนิยมส่วนตัว ซึ่งตรงนี้ทุกคนต้องหาวิธีที่จะสื่อสารมันออกไปอย่างเหมาะสม”

_DSC7479.JPG

Korakot Open House by Korakot Aromdee
Writer: Nattima Wichayapinyo

Korakot Aromdee, a successful Thai artist who created works from ‘local material and craft, opened his home studio in Lad district, Phetburi province to welcome young designers and share his thought and experience in working.

Do business, do not think like artist
An artist is a person who creates work of art. If an artist wants to do business, his viewpoint of life must be changed. Korakot gave his idea in ‘creating job’ for the workshop participants as following:
- Inspiration created from observation –you have to observe and try to understand all surrounding things such as people, objects, atmosphere, nature and etc, because everything has a story for us to learn and imagine.
- Understand deeply – Try to understand the material thoroughly. Study both ‘Pros’ and ‘Cons’ and also all procedures and processes in making the entire piece of work.  
- Practice until perfect – It is not too difficult to learn about material and production process. You must determine to practice until you have perfect skill. Being skilled will help us better in making a decision and urgent problem-solving and also can be flexible to meet the needs of more customers.
- Systematic Management – Specific team responsible for specific job will help the company run the business more actively and efficiently.
- Be adaptable to increase value – When the skill and experience have merged with the systematic management, the result is seeing ‘the opportunity’ to increase value to the company for example a new possibility of using renewable materials.
 - Artistic communication – To present the product artistically can create ‘Spiritual value’ and increase more value to your business. 

In the end, Korakot left the message that, “Be prepared for new opportunity to come. While the proficiency and management skill could be done by practicing, thing that will make us be obviously ‘different’ is our personal taste that everyone needs to find the way to communicate it properly.” 


« Back to Result

  • Published Date: 2013-07-12
  • Resource: www.tcdcconnect.com