Creative Knowledge

« Back to Result | List

Creative Space Workshop : From Concept to Reality โดย Wallpaper* Thai Edition

เรื่อง : ชิดสุภางค์ ฉายวิโรจน์

Wallpaper.jpg

เพื่อเปิดโอกาสให้นักออกแบบรุ่นใหม่ได้ฝึกฝนกระบวนการสร้างสรรค์อย่างเต็มรูปแบบ นิตยสาร Wallpaper* Thai Edition จึงได้จัดเวิร์กช็อป From Concept to Reality ขึ้น โดยได้เชิญศิลปินและดีไซเนอร์ชื่อดังมาพูดคุยแบบถึงแก่นว่า แท้จริงแล้วกระบวนการออกแบบนั้นต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง  

From Inspiration to Painting 
ช่วงเช้าของการเวิร์กช็อปวันแรกเป็นการบรรยายในหัวข้อ “แรงบันดาลใจ” โดยศิลปิน Christian Develter และ Peter Smiths แห่ง Warp Studio 54 (ผู้เอื้อเฟื้อสถานที่จัดเวิร์กช็อป) ได้เล่าถึงแรงบันดาลใจในการทำภาพเขียนคอลเล็กชั่น “รอยสักบนใบหน้าของชาวชิน” (Chin) ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศพม่า 

Christian Develter กล่าวว่าแรงบันดาลใจนั้นหาไม่ยาก สิ่งสำคัญคือต้องมี “ตา” และหมั่นมองไปรอบตัว ซึ่งที่มาของคอลเล็กชั่นนี้ก็เกิดจากการที่เขาเดินทางไปเที่ยวประเทศพม่า และได้พบกับผู้หญิงชาวชิน (พร้อมรอยสักเต็มหน้า) โดยบังเอิญในตลาดแห่งหนึ่ง Christian รู้สึกประทับใจมากกับภาพที่เห็น จึงติดต่อไกด์ท้องถิ่นเพื่อมุ่งหน้าไปยังรัฐชินและได้ใช้ชีวิตอยู่กับชาวบ้านที่นั่นราว 10 วัน (เพื่อศึกษาถึงวิถีชีวิตและแพทเทิร์นลายสักบนใบหน้าของผู้หญิงชาวชินด้วย) หลังจากนั้นเมื่อกลับมาถึงกรุงเทพ Christian ก็นำแพทเทิร์นรอยสักมาพัฒนาเป็นภาพเขียน โดยตัวรอยสักยังคงมีรูปร่างคล้ายคลึงกับต้นฉบับเดิม แต่ใบหน้าของหญิงสาวจะเปลี่ยนไปให้มีความร่วมสมัยมากขึ้น  

Re-interpretation 
ช่วงบ่ายของเวิร์กช็อปเป็นช่วงที่ พิสิฐ จงนรังสิน ดีไซเนอร์และผู้ก่อตั้งแบรนด์ Tube Gallery มาสานต่อเรื่องการนำผลงานของ Christian Develter ไปตีความใหม่ให้กลายเป็นคอลเล็กชั่นเสื้อผ้า “Chin:Unmasked” พิสิฐบอกว่าขั้นตอนการตีความแรงบันดาลใจนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญ เพราะจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของทั้งคอลเล็กชั่น ซึ่งสำหรับครั้งนี้เขาได้นำรายละเอียดภาพเขียนของ Christian ไปตีความเป็นธีมเกี่ยวกับผู้หญิงและความงาม ซึ่งผลที่ได้ก็คือลายพิมพ์กราฟิกรวมถึงรายละเอียดต่างๆ ที่สื่อถึงแง่มุมความมีชีวิตชีวาของผู้หญิง อาทิเช่น ลายพิมพ์ดอกไม้และผีเสื้อที่ถอดร่างมาจากรอยสักของผู้หญิงชิน เป็นต้น 

ก่อนจบช่วงนี้ พิสิฐ จงนรังสิน ฝากข้อคิดทิ้งท้ายไว้ว่า “การเป็นดีไซเนอร์นั้นไม่ยากหากใจรัก สิ่งสำคัญคือต้องกล้าลองผิดลองถูก ค้นหาจุดแข็งของแบรนด์แล้วมุ่งไปทางนั้น ที่สำคัญที่สุดคือต้องรู้จักทำงานเป็นทีม แบ่งหน้าที่ให้เหมาะสม แล้วทุกอย่างก็จะสำเร็จเป็นจริงได้”  

Make it Real 
วันที่สองของการเวิร์กช็อปเป็นคิวของ เพลินจันทร์ วิญญรัตน์ ดีไซเนอร์จากแบรนด์ Beyond Living ที่มาพร้อมกับโจทย์การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากแรงบันดาลใจสำเร็จรูป (อันได้แก่ หอย ผีเสื้อ และแชนเดอเลียร์) โดยเพลินจันทร์เน้นว่า “ทีมเวิร์ค” คือหัวใจสำคัญของกระบวนการออกแบบ เธอได้ขอให้ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปแบ่งกลุ่มกันทำงานก่อนจะปิดท้ายด้วยการแบ่งปันเคล็ดลับส่วนตัวว่า “นักออกแบบที่ดีต้องรู้จักเปิดกว้าง หนึ่งคือเปิดกว้างเรื่องตัวเอง เช่น อย่าคิดว่าเรียนจบกราฟิกมาแล้วต้องทำงานกราฟิกเท่านั้น ให้ลองทำหลายๆ อย่างก่อน เพราะเราอาจได้พบกับสิ่งที่ใช่มากกว่าก็ได้ สองคือเปิดกว้างเรื่องเพื่อนร่วมงาน เพราะการทำงานกับคนอื่นจะทำให้เราได้ไอเดียใหม่ๆ ที่ไม่เคยคิดถึงมาก่อน สุดท้ายคือเปิดกว้างเรื่องกระบวนการคิด ต้องพร้อมที่จะลองผิดลองถูก และหัดคิดหลายๆ ทาง เพราะบางทีของสิ่งเดียวก็สามารถต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์ได้นับไม่ถ้วน”   

Wallpaper (3)_resize.jpg
 
From Concept to Reality by Wallpaper* Thai Edition
Writer: Chidsupang Chaiviroj

Giving new designers a chance to learn all of creation process, Wallpaper* Thai Edition magazine held the workshop “From Concept to Reality” and invited well-known artists and designers to talk about the core of creation process - what are creation processes.

From Inspiration to Painting 
A talk in a topic “Inspiration” by two artists of Warp Studio 54, Christian Develter and Peter Smiths, was held at Warp Studio 54 for the morning session of the workshop. The artists talked about their inspirations for their painting collection “face tattoo of the Chin people”; The Chin people are one of the minority groups in Myanmar.

Christian Develter said that inspiration is not hard to find; the important thing is “eyes” and to keep looking arounbd. This collection of painting was inspired by his trip to Myanmar; he was coincidently met a Chin woman (Full of tattoo on her face) in a market. He was so impressed by the scene, so he asked a local guide to take him to Chin State. He spent 10 days at the state with local people. (To study a way of life of the Chin people and tattoo pattern of the Chin woman). Christian developed those tattoo patterns in his painting when he came back to Bangkok. The tattoos appeared on woman face in his paintings maintained the original style, but woman faces were created to be more contemporary. 

Re-interpretation 
In the afternoon session of the workshop, Phisit Jongnarangsin, designer and founder of Tube Gallery talked about his re-interpretation of Christian Develter’s work in clothes collection “Chin:Unmasked”.
 
Phisit said that the re-interpretation is an important step; it will be a determination of the collection’s direction. In the work, he employed Christian’s painting details and interprets in a theme of woman and beauty; the outcome was graphic prints including other details that represent the liveliness of feminine such as flower prints and butterfly prints from the Chin people’s tattoo
Phisit Jongnarangsin left his thought at the end of the workshop, “to be a designer is not difficult, if you love to be. The important thing is you must have a gut to try; seek your brand strong points and focus on it. The most important thing is teamwork; share your responsibility and it will succeed.

Make it Real 
In the second day of the workshop, Ploenchan Vinyaratn, a designer of brand “Beyond Living” gave a task in creating product from ‘readymade inspiration’ (such as shell, butterfly and chandelier). Ploenchan emphasized on “teamwork”; she believes that it is a key point of design process. She asked workshop participants to work on a task as groups. “A good designer must be open-mined. First, be open-minded about yourself. For example, don’t work only on graphic design just because you studied graphic design; try doing other field of works as well.  You might end up finding something w that you like better. Second, be open-mined about colleagues. Working with others will enable you to get new ideas that you used to ignore. Lastly, be open-minded about brainstorming; you have to try new things, and think of it in various aspects because sometime one thing can lead to unlimited products.  

« Back to Result

 • Published Date: 2013-07-02
 • Resource: www.tcdcconnect.com
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป