Creative Knowledge

« Back to Result | List

Creative Space Workshop : Cinematic Sound Design โดย ณพวัฒน์ ลิขิตวงศ์

เรื่อง : กมลกานต์ โกศลกาญจน์

page.jpg

ณพวัฒน์ ลิขิตวงศ์ นักออกแบบเสียง (Sound Designer) และวิศวกรเสียง (Sound Engineer) ผู้ผ่านประสบการณ์มากมายทั้งในและต่างประเทศ ได้นำเสนอเวิร์กช็อปหัวข้อ Cinematic Sound Design ซึ่งเป็นกระบวนการนำเสียงมาสร้างเรื่องราวให้กับภาพยนตร์

คุณณพวัฒน์กล่าวว่าวัตถุประสงค์ของเวิร์กช็อปครั้งนี้จะเน้นที่การทำความเข้าใจต่อ “ธรรมชาติของเสียง” แต่ละประเภทที่สามารถใช้ประกอบการเล่าเรื่องราวในภาพยนตร์ โดยผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปจะได้รับโอกาสในการลงมือบันทึก ตัดต่อ และผสมเสียง เพื่อนำเสนอเนื้อหาและอารมณ์ของภาพยนตร์ด้วยตัวเองในทุกขั้นตอน 

ในวันแรก คุณณพวัฒน์เริ่มต้นด้วยการบรรยายถึงหัวข้อพื้นฐานต่างๆ เช่น เสียงกับการรับรู้ เสียงในภาพยนตร์ (ซึ่งมีทั้งเสียงบรรยากาศ เสียงตัวละคร เสียงประกอบ) กระบวนการออกแบบเสียง ประเภทของเครื่องบันทึกเสียงที่ใช้ ฯลฯ นอกจากนั้นแล้ว คุณณพวัฒน์ยังได้แบ่งปันประสบการณ์ตลอดชีวิตการทำงานของเขาผ่านตัวอย่างภาพยนตร์หลายเรื่อง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปได้มองเห็นถึง “เป้าหมาย” และ “อุปสรรค” ต่างๆ ที่ต้องเผชิญในเส้นทางอาชีพนี้
ในลำดับต่อมา คุณณพวัฒน์ได้ถ่ายทอดแนวคิดการทำงานซึ่งถือว่ามีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อป เขากล่าวว่า “ไม่ว่าโลกภายนอกจะรีบเร่งแค่ไหนก็ตาม เราก็ต้องรักษามาตรฐานความละเอียดในการทำงานไว้ เพราะหากเราไม่ทำ วันหนึ่งงานนั้นจะกลับมาเป็นหลักฐานฟ้องความผิดของเราได้” 

“สำหรับในวงการภาพยนตร์แล้ว ความละเอียดคือหัวใจที่ทำให้ภาพยนตร์เรื่องหนึ่งมีมิติขึ้นมาได้ นี่คือเหตุผลว่าทำไมทุกคนที่เกี่ยวข้องจึงไม่ควรไปเร่งรัดขั้นตอนการผลิต เพราะสิ่งที่คนอาชีพนี้ต้องทำ ก็คือ การดูซ้ำครั้งแล้วครั้งเล่า ลงมือทำครั้งแล้วครั้งเล่า และไม่ใช่แต่ในเชิงเทคนิคเท่านั้น การออกแบบเสียงในภาพยนตร์ต้องอาศัยความเข้าใจในบริบทอื่นๆ ด้วย เช่น วัฒนธรรมของดนตรี เนื้อหาของภาพยนตร์ในเชิงประวัติศาสตร์ เพื่อที่เราจะสามารถออกแบบเสียงให้ได้อย่างครบถ้วน และมอบมิติที่มากขึ้นให้กับผู้ชมได้”  

ในวันที่สองของการเวิร์กช็อปเป็นการลงมือปฏิบัติในขั้นตอนการบันทึกเสียงจริง โดยผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปแต่ละกลุ่มได้ทดลองทำงานตามโจทย์กันอย่างสนุกสนาน มีทั้งการทดลองอัดเสียงความเคลื่อนไหวของน้ำ การบันทึกเสียงจากในห้องน้ำ จากในโอ่ง เสียงพูดของคนหลากหลายรูปแบบ รวมไปถึงการใช้วัสดุอุปกรณ์ใกล้ตัวเพื่อสร้างเสียงประกอบต่างๆ (Sound Effect) อาทิเช่น เสียงจากกะหล่ำปลี แตงโม ผ้า ลูกโป่ง ตะหลิว อาหารสุนัข ฯลฯ

ในวันสุดท้ายของการเวิร์กช็อป ทุกคนได้นำผลงานการสร้างสรรค์เสียงประกอบภาพยนตร์ของตนมานำเสนอ พร้อมรับฟังคำแนะนำและแนวคิดสำคัญจากคุณณพวัฒน์ อาทิเช่น 
1. การบันทึกเสียงก็เหมือนกับการทดลอง ผู้สร้างสรรค์ต้องลงมือทำอย่างต่อเนื่อง แม้จะเจอกับผลลัพธ์ที่ใช้ไม่ได้เป็นจำนวนมาก แต่ในท้ายที่สุดเราก็จะได้พบกับสิ่งที่ใช่เสมอ
2. การจะเข้าถึงหัวใจของ “การออกแบบเสียงในภาพยนตร์” ต้องอาศัยระยะเวลาและประสบการณ์ในเวทีจริง คนทำงานทุกคนจะต้องสร้างทักษะพิเศษเฉพาะตัว เพื่อจะแยกแยะเสียงที่ “ดี” และเสียงที่ “ใช่” ออกมาให้ได้

DSC_8481.jpg

Cinematic Sound Design by Noppawat Likitwong
Writer: Kamonkarn Kosolkarn

Noppawat Likitwong is a Sound Designer and Sound Engineer who has wide experience in working both locally and internationally. He presented the workshop with the topic of ‘Cinematic Sound Design’ which involved a process of using sound to create a story for a film.
Noppawat told that the purpose of this workshop focused on understanding "the nature of sounds" in various types that can be used for telling story in the film. The workshop participants were allowed to have chance in recording, editing and mixing sounds for the content and mood of the film by themselves in each step.

On the first day, Noppawat began with the lecture session about fundamental subjects such as ‘sound and perception’, ‘sound on film’ (atmosphere, dialogue and effects), ‘sound design process’, ‘types of sound recorder’, for example. Noppawat also shared his working experience through samples of various films for the workshop participants to recognize the ‘goal’ and various ‘obstacles’ he have been through along his career path.  
 
Next, Noppawat shared his working concept that is very useful for the workshop participants. He said, “No matter how hurry of the world outside, we have to keep our fineness standard of working. If we can’t keep the standard, one day our work will return as an evidence for our fault, eventually.”
 “For the film industry, fineness is the basis that gives dimension to a film. This is reason why we should not hurry in the production process. As what people in this career need to do is watching the film over and over as well as working on it over and over. Apart from technical knowledge, sound design in film also requires understanding of other contexts as well such as music culture or historical content of the film, so that we can design the sound completely and provide more dimensions to audience.”

The second day of the workshop was practical section of actual sound recording. The workshop participants from each group had fun working according to the given topics to experiment recording sound of water movement, sound in the bathroom, sound in the jar, sound of different vocal styles as well as using surrounding objects to create Sound Effect such as cabbage, melon, clothes, balloon, scoop, dog food and etc.

On the last day of workshop, everyone presented their creations of cinematic sound design and received suggestions and ideas from Noppawat, for instance: 
1. Sound recording is an experiment process. The creator needs to experiment continually though a lot of works might be impracticable. In the end, we would definitely find the right one.
2. To get to the heart of ‘Cinematic Sound Design’, it takes times and experiences in real stage of working. Sound designers must build their own unique talent to analyze the ‘nice’ and the ‘right’ sound.


« Back to Result

 • Published Date: 2013-06-19
 • Resource: www.tcdcconnect.com
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป