Creative Knowledge

« Back to Result | List

Exbury Egg ห้องทำงานลอยน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

เมื่อเร็วๆ นี้ ชาวเมืองหรือนักท่องเที่ยวที่เมืองแฮมพ์เชอร์ ทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษ คงจะได้ตกตะลึงกับไข่ใบยักษ์ ขนาดใหญ่เท่าบ้าน ชนิดที่ว่าสามารถให้คนเข้าไปอยู่อาศัยได้สบายๆ และที่สำคัญ ไข่ที่ว่าไม่ได้อยู่บนบก แต่กลับลอยเท้งเต้งอยู่ในแม่น้ำ

ที่ปากแม่น้ำโบลิว (Beaulieu) มีสิ่งที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่พบเห็น นั่นคือ สถาปัตยกรรมรูปทรงไข่ขนาดยักษ์ สร้างจากไม้ทั้งหลัง ลอยน้ำอยู่ในแนวนอน ออกแบบโดย ศิลปิน Stephen Turner รวมกับ Pad Studio และ The SPUD Group ภายใต้ชื่อผลงานว่า Exbury Egg ซึ่งตั้งชื่อตามหมู่บ้านเอ็กซ์เบอรีนั่นเอง

เจ้าไข่ยักษ์ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงความเป็นศิลปะ อย่างที่ศิลปินชื่อดังหลายคนทำ แต่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นห้องแล็บในการศึกษากระแสน้ำขึ้นน้ำลงและเก็บข้อมูลของแม่น้ำโบลิว เพื่อตรวจวัด เปรียบเทียบ และแสดงผลอย่างครบวงจรต่างหาก

การสร้าง Exbury Egg เริ่มจากการขึ้นโครงรูปแบบเดียวกับการสร้างเรือ จึงสามารถลอยน้ำได้สูงต่ำตามระดับน้ำในแม่น้ำ อีกทั้งยังสามารถทอดสมออยู่กับที่ หรือจะปล่อยให้ลอยน้ำไปเรื่อยๆ ได้เช่นเดียวกับเรือ โดยด้านข้างของไข่ยักษ์มีประตูทางเข้าที่สามารถจอดเทียบกับท่าเรือ และช่องหลังคารูปวงกลมด้านบนให้แสงแดดส่องถึงห้องภายใน ซึ่งประกอบไปด้วยเตียง โต๊ะ เตาผิงขนาดเล็ก และห้องน้ำ ส่วนกระแสไฟฟ้าที่ใช้ภายในทั้งหมดมาจากพลังงานแสงอาทิตย์ จึงสามารถใช้ชีวิตอยู่และทำงานได้ตลอดปี แต่ปริมาณพลังงานแสงที่ได้อาจผกผันไปตามฤดูกาล เช่น ในหน้าหนาวที่อาจไม่ค่อยมีแสงแดด

สตีเฟนได้แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากประสบการณ์เกี่ยวกับธรรมชาติของตนเอง เนื่องจากเขาสนใจในการสำรวจธรรมชาติอย่างใกล้ชิดเพื่อค้นพบสิ่งใหม่ๆ ที่มีคุณค่าในทุกวัน ซึ่งเขามองว่ากิจกรรมต่างๆ ในชีวิตมนุษย์ล้วนเกี่ยวพันกับธรรมชาติทั้งสิ้น ผลงานของเขาจึงเป็นตัวแทนของความเข้าใจในวงจรของธรรมชาติ และการปรับตัวเข้าหาธรรมชาติอย่างถ่อมตัว

การปรับตัวให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมโดยรอบ นอกจากจะทำให้เกิดผลงานออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแล้ว ยังสามารถนำไปประยุกต์เข้ากับการใช้ชีวิตจริง เช่นเดียวกับไข่ยักษ์ Exbury Egg ที่ไม่ว่าระดับน้ำจะสูงหรือต่ำ ก็ยังสามารถลอยอยู่ได้โดยที่ไม่จม

ข้อมูลและภาพจาก : designboom.com 


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

« Back to Result

 • Resource: www.tcdc.co.th
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป