Creative Knowledge

« Back to Result | List

แกะรอย “เบอร์มิงแฮม” สุดยอดเมืองแห่งผู้ประกอบการของยุโรป

ขณะที่หลายๆ เมืองทั่วโลกแข่งกันพัฒนาเมืองให้เป็น "เมืองแห่งความคิดสร้างสรรค์" (Creative City) นั้น เบอร์มิงแฮม (Birmingham) เมืองใหญ่อันดับสองของสหราชอาณาจักร ตัดสินใจปรับเกมบน ก้าวสู่ทศวรรษหน้าด้วยการพลิกโฉมเมืองให้เป็น "เมืองแห่งผู้ประกอบการของยุโรป" (European Entrepreneurial City)

b4.jpg

เบอร์มิงแฮมในวันนี้คือ ศูนย์กลางการผลิตและที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ บริษัทรถยนต์ คอมพิวเตอร์ อิเล็คโทรนิกส์ เทคโนโลยี และอื่นๆ อีกกว่า 42,000 บริษัท โดยในระยะ 10 ปีนับจากนี้ไป คณะผู้บริหารเมืองคาดกันว่า แผนพัฒนาดังกล่าวจะเพิ่มการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ได้เป็นเม็ดเงินถึง 17,500 ล้านปอนด์ หรือประมาณ 930,000 ล้านบาทเพื่อปูทางสู่การเป็นเมืองแห่งผู้ประกอบการโดยแท้จริง 

เบอร์มิงแฮมตั้งต้นจากเป็นศูนย์กลางการประชุมและการจัดนิทรรศการะดับนานาชาติ โดยมีศูนย์แสดงนิทรรศการแห่งชาติ (National Exhibition Centre-NEC) ที่เปิดทำการตั้งแต่ปีค.ศ. 1976 เป็นจุดเริ่มต้นที่วางรากฐานการพัฒนาดังกล่าว และต่อมาก็ได้มีการสร้างศูนย์การประชุมนานาชาติ (International Convention Centre-ICC) เพิ่มขึ้นอีกแห่ง

b2.jpg

อย่างไรก็ดี NEC และ ICC นั้น เป็นเพียงแค่จิ๊กซอว์สองชิ้นเล็กๆ ในแผนภาพรวมของการพัฒนาที่เมืองเบอร์มิงแฮมได้ออกแบบไว้ให้ครอบคลุมภาคต่างๆ ทั้งหมด 7 ภาคด้วยกัน ดังต่อไปนี้

1. ธุรกิจและเศรษฐกิจ มีแผนการก่อตั้งธนาคารเบอร์มิงแฮม การก่อตั้งศูนย์ข้อมูลธุรกิจ (Business Insight) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ โดยจะนำเสนอบริการกว่า 40 ประเภท อาทิ การให้คำปรึกษาสำหรับผู้เริ่มต้นทำธุรกิจ บริการจัดทำแผนธุรกิจ ฯลฯ

2. ชุมชนและการอยู่อาศัย มีบริการให้คำแนะนำหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับการพำนักอาศัยในเบอร์มิงแฮม เช่น การชำระและขอคืนภาษีท้องที่ (Council Tax) บริการเพื่อเด็ก-เยาวชนและครอบครัว บริการที่ดูแลเรื่องอาชญากรรมและความปลอดภัยร่วมกับตำรวจและหน่วยงานท้องถิ่น มีศูนย์สวัสดิการสัตว์ เพื่อรับมือกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ เช่น สุนัขจรจัด เป็นต้น

3. การศึกษาและการเรียนรู้ นอกจากมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมและมหาวิทยาลัยแอสตันที่มีชื่อเสียงแล้ว เมืองเบอร์มิงแฮมยังมีบริการด้านการศึกษาสำหรับผู้ใหญ่ มีบริการห้องสมุด และมีศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพพนักงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพประชากรในท้องถิ่นอีกด้วย

4. สิ่งแวดล้อมและการวางแผนด้านสิ่งแวดล้อม มีการจัดตั้งหน่วยงานต่างๆ ขึ้นเพื่อรับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ ห้องทดลองเบอร์มิงแฮม ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น มีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการกำจัดและรีไซเคิลขยะ ที่สามารถรองรับขยะได้กว่า 500,000 ตันต่อปี เป็นต้น

5. สุขภาพและสาธารณสุข มีการก่อตั้งโรงพยาบาลขนาดใหญ่แห่งใหม่ และให้บริการด้านสาธารณสุขเฉพาะทางแก่ผู้อยู่อาศัยในชุมชน เช่น ศูนย์ให้ความช่วยเหลือสตรีที่ถูกทารุณในครอบครัว ศูนย์ให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพเพศชาย ฯลฯ

6. นันทนาการและการท่องเที่ยว มีการสร้างพิพิธภัณฑ์ศิลปะและสนามกีฬาในร่มขนาดใหญ่เพิ่มเติม จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลด้านนันทนาการ รวมทั้งมีบริการให้คำปรึกษาสำหรับศิลปินที่ต้องการพัฒนาธุรกิจจากความสามารถทางศิลปะด้วย

7. การขนส่งและถนน มีการปรับภูมิทัศน์เมืองเพื่ออำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และความสวยงามให้แก่ผู้ที่สัญจรไปมา เช่น ปรับสภาพทางเดินเชื่อมต่อระหว่างส่วนเมืองเก่ากับเมืองใหม่ให้เป็นพื้นที่โล่งกว้าง เพื่อให้คนมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองเก่า-ใหม่จากจุดเดียวกันได้ ทำป้ายบอกทางเพิ่มเติมบนท้องถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมคลองและสะพาน เพิ่มโครงการถนนคนเดินเพื่อสร้างพื้นที่ทางศิลปะ และให้คนในชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้น ฯลฯ

ด้วยแผนการพัฒนาเมืองแบบรอบด้านข้างต้น คาดว่า เบอร์มิงแฮมจะยังคงดึงดูดผู้ประกอบการ นักลงทุน ตลอดจนแรงงานคุณภาพเข้าสู่ท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่อง และน่าจะบรรลุเป้าหมายการเป็น "เมืองแห่งผู้ประกอบการของยุโรป" ได้ไม่ยากภายในเวลาหนึ่งทศวรรษ ...อันนี้ต้องติดตามกันต่อไป

ข้อมูล:
http://www.locatebirmingham.com/birmingham_offer/key_developments
http://www.birmingham.gov.uk/

Credit_ภาพ:
http://img.groundspeak.com/waymarking/f86d16b3-8518-49ba-9422-49bb97ee5a55.jpg
http://www.vicon-cctv.com/images/case_studies/bullring1.jpg

« Back to Result

  • Published Date: 2009-07-16
  • Resource: www.tcdcconnect.com