Creative Knowledge

« Back to Result | List

ออกแบบอย่างไร มัดใจลูกค้า : User-Centered Design

เรื่อง : สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์

Cutting-Board-1-TCDC.jpg

ใช่ว่าผลิตภัณฑ์จะต้องมีความสวยงามจะสามารถทำให้ขายได้ ใช่ว่าราคาสินค้าถูกจะสามารถมัดใจลูกค้าในระยะยาว เพราะตราบใดที่สินค้านั้น ไม่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างสูงสุดแล้ว ต่อให้สวยแถมราคาถูก ก็ไม่สามารถสร้างแบรนด์ที่ดีให้เกิดขึ้นในตลาดได้ User-Centered Design ศาสตร์ที่คำนึงถึงผู้ใช้เป็นจุดศูนย์กลางจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นที่นักออกแบบไม่สามารถมองข้ามได้ องค์ประกอบในการมัดใจลูกค้าที่ว่านี้ประกอบไปด้วย 3 ส่วนคร่าวๆ คือ
1) ลักษณะทางกายภาพ เช่น รูปทรง ขนาดที่เหมาะสมกับการใช้ ความสวยงาม ฯลฯ
2) จิตวิทยาในการตอบสนอง เช่น ความพึงพอใจในการใช้งาน ความรู้สึกที่ดีในงานบริการ และ
3) ประเพณี และวัฒนธรรม ที่มีผลทั้งทางตรงและทางอ้อม ในการสร้างเรื่องราวให้เกิดขึ้นบนตัวผลิตภัณฑ์

Joseph-Joseph-2.jpg
วันนี้ขอนำตัวอย่าง “เขียง” ผลิตภัณฑ์ง่ายๆในครัวเรือนของแบรนด์ Joseph Joseph ที่พลิกรูปแบบเขียงแผ่นสี่เหลี่ยม หรือเขียงไม้ ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่ามากขึ้น ทีมงานได้ทำการศึกษาวิจัยการเตรียมอาหารโดยการสังเกต

พฤติกรรมผู้ใช้ ค้นพบว่า การใช้งานทั่วไปของเขียงก็คือ “การเป็นที่รองสำหรับหั่น” จากนั้นก็จะนำของที่หั่นใส่ตะกร้าขนาดเล็กเพื่อทำความสะอาดโดยการ “ล้างน้ำ” นักออกแบบจึงนำรูปแบบการใช้งานมาออกแบบ “เขียง” ที่สามารถหั่นเสร็จแล้วนำไป “ล้างน้ำ” ได้ทันที โดยที่เราไม่จำเป็นต้องย้ายของที่หั่นลงตะกร้า เนรมิตเขียงธรรมดาที่เราเห็นให้สามารถพับเป็นภาชนะ โดยมีรูสำหรับระบายน้ำทางด้านบน การพลิกแนวคิดจากการศึกษาการใช้งานทำให้เขียงธรรมดากลายเป็นเขียงที่มากประโยชน์ใช้สอย สอดคล้องกับพฤติกรรมการเตรียมอาหาร อันเป็นการสร้าง “คุณค่า” ที่เพิ่มเข้าไปในตัวผลิตภัณฑ์ อีกหนึ่งตัวอย่างของ “เขียง” ที่น่าสนใจก็คือ การออกแบบชุดเขียง 4 ชิ้นพร้อมกล่องสำหรับเก็บ ดูไกลๆก็คล้ายกับการแบ่งแฟ้มเอกสาร แต่ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เป็นการแบ่งเขียงตามประเภทของอาหารที่ใช้หั่น เพื่อไม่ให้กลิ่น เศษอาหารจากการหั่นผัก ปลา เนื้อ ฯลฯ ไปผสมปะปนกัน เขียงที่ว่าแบ่งออกเป็น เขียงสำหรับหั่นปลา หั่นเนื้อ หั่นผัก และ หั่นของต้ม เช่น ไข่ เป็นต้น

จะเห็นได้ว่าจากผลิตภัณฑ์พื้นฐานในสายตาของเรา กลับสามารถสร้าง “คุณค่า” เพิ่มขึ้นให้กับตัวผลิตภัณฑ์ จากการสังเกตพฤติกรรมการเตรียมอาหาร บวกกับการออกแบบสร้างสรรค์ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของศาสตร์ User-Centered Design ทั้งสิ้น ได้เวลาที่เราเริ่มตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของเราว่า มีส่วนใดที่สามารถปรับปรุงเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากกว่าคิดเพียงแค่ออกแบบให้สวย พร้อมราคาที่ถูก กันแล้วนะครับผม

ติดตามเรื่องราวความคิดสร้างสรรค์ และกระบวนการคิดเชิงการออกแบบ กลยุทธ์การสร้างแบรนด์
ได้ที่ SuwitBrand


« Back to Result

  • Published Date: 2013-05-17
  • Resource: www.tcdcconnect.com