Creative Knowledge

« Back to Result | List

กลยุทธทางการออกแบบ KIA Motors โดย KEE Nagchool

เรื่อง :  สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์


KIA-1.jpg

ทุกวันนี้การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือการคิดค้นรูปแบบงานบริการ ไม่ได้ถูกตีกรอบไว้ที่ความสวยงาม พร้อมตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพียงเท่านั้น แม้แต่การสร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้าที่ต้องการสร้างความผูกพันระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคก็ไม่ใช่จุดชี้วัดความสำเร็จอีกต่อไป แต่หัวใจหลักที่สำคัญที่ทุกองค์กรไม่สามารถมองข้ามได้ ก็คือการสร้าง “วัฒนธรรมภายในองค์กร” ให้เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Design Oriented Activity)

KIA-2.jpg

กลยุทธทางการออกแบบ (Design Strategy)
KEE Nagchool ผู้อำนวยการด้านการออกแบบจาก KIA Motors กล่าวว่า “ ที่ KIA การออกแบบรถยนต์ ไม่ได้ถูกตีกรอบไว้ที่รูปทรงภายนอกหรือประโยชน์เท่านั้น แต่ทุกชิ้นส่วนของอุปกรณ์ภายในรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นปุ่มปรับเสียง ความนุ่มที่พอเหมาะของเบาะนั่ง สวิทซ์เปิดปิดแสงไฟภายในรถ ฯลฯ ล้วนมีความสำคัญเท่าๆกับการออกแบบรูปทรงภายนอก “ KIA Motors ได้สร้างวัฒนธรรมเพื่อให้พนักงานทุกคนรู้จักการตั้งข้อสงสัยเพื่อให้เกิด “คำถาม” ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักที่สำคัญต่อกลยุทธทางการออกแบบ เพราะทุกคำถามล้วนเป็น “จุดต้นกำเนิด” ของการคิดค้นนวัตกรรมทางการออกแบบใหม่ๆ และพนักงานทุกคนไม่ว่าจะอยู่แผนกไหนก็สามารถตั้งคำถาม เพื่อสร้างสรรค์องค์กรให้ขับเคลื่อนด้วยงานออกแบบ แม้ว่าคุณจะทำหน้าที่อยู่ที่แผนกจัดซื้อ แผนกขายสินค้า แผนกวิศวกรรม เป็นต้น

IKIA-5.jpg

ขบวนการงานออกแบบ (Design Oriented Design)
จุดแข็งอันเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของงานสร้างสรรค์โดย KIA ก็คือ การพลิกความเรียบง่ายให้กลายเป็นจุดแข็งขององค์กร (Simplicity of the straight line) ในส่วนของขั้นตอนและขบวนการออกแบบ KIA จะไม่ใช้ Key Word ในการกำหนดกรอบแนวคิดในการทำงาน แต่จะใช้รูปภาพในการนำเสนอ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับรถยนต์ เพราะหนึ่งรูปภาพที่ถูกเลือกสามารถเชื่อมต่อความคิดสร้างสรรค์ได้ดีกว่า Key Word มากมาย ยกตัวอย่างเช่น KIA Soul รถยนต์พร้อมลุยทุกสภาพถนนและภูมิอากาศที่มียอดขายเป็นอันดับ 1 ในสหรัฐอเมริกา ก็มีต้นกำเนิดของความคิดสร้างสรรค์จาก ภาพ “หมูป่าที่กำลังสะพายกระเป๋าอยู่ทางด้านหลัง” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวคิดที่จะผลิตรถยนต์หนึ่งคันที่สามารถพร้อมลุยไปกับคุณได้ทุกที่ภายใต้แนวคิด Wild

IKIA-10.jpg

และในปี 2011 ทาง KIA ได้นำเสนอ Concept Car ตัวใหม่ภายใต้ชื่อ Kia Naimo ที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอีกหนึ่งขั้นของ KIA ที่เชื่อมต่อกับความต้องการของคุณในโลกอนาคต ไม่ว่าจะเป็น รถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า, การเชื่อมต่ออุปกรณ์ Tablet กับรถยนต์ เพื่อสื่อสารผ่านโลกออนไลน์ โดย Tablet ชิ้นนี้จะกลายเป็นแผงควบคุมคำสั่งการทำงานภายในรถยนต์ เช่น การเชื่อมต่อกับเครื่องเสียง การควบคุมเครื่องปรับอากาศภายในรถ การส่งแผนที่แสดงถึงตำแหน่งการขับรถยนต์ พร้อมแอพลิเคชั่นอีกมากมายที่ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ในทุกขณะของการขับเคลื่อน

IKIA-11.jpg

ปัจจุบัน KIA Motors ได้ก้าวขึ้นมาอยู่อันดับ 3 ของอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยมีมูลค่าแบรนด์ในปี 2010 ที่ 17 พันล้านบาท และในปี 2012 ได้เพิ่มสูงขึ้นถึง 50 พันล้านบ้าน ซึ่งสูงขึ้นเกือบ 200% ภายในระยะเวลาเพียงแค่ 2 ปี และทาง KIA ยอมรับว่า “งานออกแบบ” มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการบันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ขององค์กร เพราะงานออกแบบไม่ใช่การวาดภาพรถหนึ่งคัน แต่เป็นการสร้างภาพลักษณ์ผ่านวัฒนธรรมขององค์กร KIA Motors
« Back to Result

  • Published Date: 2013-04-09
  • Resource: www.tcdcconnect.com