Creative Knowledge

« Back to Result | List

ฟู้ดไมล์ (Food mile) : การเดินทางของอาหาร

ถ้าใครที่เคยมีโอกาสได้เดินซุปเปอร์มาเกตที่อังกฤษหรือหลายๆ ประเทศในยุโรป คงจะเคยเห็นป้ายติดไว้ที่ตัวสินค้าอาหารหรือที่ตัวแพ็คเกจว่า "Locally produced” ถ้าจะแปลก็หมายความว่า "สินค้าชิ้นนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในท้องถิ่น" หรือหมายความว่าเป็นสินค้าที่ไม่ได้นำเข้ามาจากต่างประเทศนั่นเอง คำถามต่อไปที่ตามมาก็คือ "แล้วยังไงละ?" สินค้าที่ผลิตในประเทศ มีดีกว่าสินค้าที่ถูกนำเข้ามาอย่างไร? เอาจริงๆ แล้ว ถ้าจะพูดกันแค่ในเรื่องของคุณภาพ ก็คงพูดไม่ได้ว่า สินค้าที่ผลิตในประเทศจะมีคุณภาพที่ดีกว่าสินค้าที่นำเข้ามาเสมอไป แต่สิ่งหนึ่งสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่า สินค้าที่ Locally produced ดีกว่าสินค้านำเข้า ก็คงเป็นเรื่องของ "ฟู้ดไมล์" (Food mile) ที่ลดลง

ฟู้ดไมล์ หมายถึง ระยะทางที่สินค้า (ในที่นี้ก็คืออาหาร) ต้องใช้ในการเดินทางจากแหล่งผลิตมาจนถึงผู้บริโภค อาหารที่ฟู้ดไมล์น้อยก็หมายถึงอาหารที่มีระยะทางในการขนส่งที่สั้น ซึ่งถ้าจะให้พูดว่าระยะทางในการขนส่งที่สั้นลงนั้นมีข้อดีอย่างไร อยากจะขอให้ลองนึกภาพตามกันแบบง่ายๆ ในการขนส่งเราก็ต้องอาศัยยานพาหนะ ไม่ว่าจะเป็นรถ รถไฟ เครื่องบินหรือยานพาหนะอื่นๆ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการส่งด้วยวิธีการใดก็ตาม ล้วนแต่ต้องใช้น้ำมันหรือพลังงาน ยิ่งระยะทางไกลก็ยิ่งต้องใช้น้ำมันในการขนส่งเยอะ เพราะฉะนั้นในโลกปัจจุบันที่เราทุกคนกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตพลังงาน และการลดใช้การใช้พลังงานก็เป็นสิ่งจำเป็น ดังนั้นฟู้ดไมล์ของสินค้าอาหารจึงเป็นอีกหนึ่งประเด็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่หลายคนให้ความสนใจกันมากขึ้น

เคสตัวอย่างที่เห็นได้เด่นชัดของบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการพยายามใช้สินค้าที่หาได้ในท้องที่คือเคสของ J Sainsbury plc หนึ่งในบริษัทค้าปลีกสินค้าอุปโภคและบริโภคที่ใหญ่ที่สุดเจ้าหนึ่งของประเทศอังกฤษ โดย Sainsbury ตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายในปี 2020 Sainsbury จะเพิ่มสัดส่วนของสินค้าอาหารที่ผลิตในประเทศอังกฤษเองให้ได้เป็น 2 เท่า ซึ่งนอกเหนือจากในเรื่องของฟู้ดไมล์แล้ว อีกหนึ่งประเด็นที่เป็นแรงขับให้ Sainsbury หันมาให้ความสำคัญกับสินค้าที่รับซื้อมาจากผู้ผลิตในอังกฤษคือในเรื่องของการสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local economy) รวมถึงเพื่อสนับสนุนเกษตรกรในอังกฤษอีกด้วย

Sainsbury เป็นผู้ค้าปลีกรายแรกของอังกฤษที่ใช้แป้งที่มาจากภายในประเทศอังกฤษเองถึง 100% สำหรับสินค้าขนมปังภายใต้แบรนด์ของ Sainsbury เอง นอกจากนี้สินค้าอื่นๆ ภายใต้แบรนด์ Sainsbury เช่นเนื้อไก่ ไข่ นม และไส้กรอก ยังเป็นสินค้าที่มาจากภายในประเทศอังกฤษเอง 100% ตลอดทั้งปีอีกด้วย

ไข่จากเกษตรกรในประเทศอังกฤษที่วางจำหน่ายใน Sainsbury

กลุ่มเกษตรกรที่ Sainsbury ทำงานด้วย

หันมาดูความเคลื่อนไหวในเรื่องของฟู้ดไมล์ในประเทศไทยกันบ้าง ถึงแม้จะยังไม่มีองค์กรหรือกลุ่มภาคสังคมกลุ่มไหนที่นำเรื่องการลดฟู้ดไมล์มาเป็นประเด็นขับเคลื่อนหลัก แต่เรื่องของฟู้ดไมล์ก็สอดแทรกอยู่ในประเด็นต่างๆ ที่กลุ่มหรือองค์กรเพื่อสังคมต่างๆ ผลักดันอยู่ ที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คงจะเป็นกลุ่ม "สวนผักคนเมือง" (City Farm Network) กลุ่มสวนผักคนเมืองมุ่งสนับสนุนให้คนเมืองหันมาปลูกผักกินเอง ด้วยเหตุผลในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารในเมือง รวมถึงเหตุผลในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายทางด้านอาหารในครัวเรือน แต่แน่นอนว่าอาหารที่ฟู้ดไมล์ต่ำที่สุดก็คืออาหารที่มาจากการปลูกหรือผลิตเองในครัวเรือน  ดังนั้นจึงอาจจะพูดได้ว่าความพยายามและความตั้งใจของกลุ่มสวนผักคนเมือง เป็นอีกหนึ่งพลังที่ช่วยให้อาหาร (ผัก) ที่คนเมืองรับประทานนั้นมีฟู้ดไมล์ที่ลดลง
Source

การใส่ใจเรื่องฟู้ดไมล์ ถือได้ว่าเป็นอีกทางหนึ่งสำหรับคนธรรมดาทั่วไปที่จะหันมาช่วยกันลดการปลดปล่อยก๊าซคารบอนไดออกไซด์ ขอแค่เราทุกคนพยายามเลือกซื้ออาหาร (หรือสินค้าอื่นๆ) ที่ผลิตในประเทศไทยเสียก่อน ที่จะหันไปเลือกสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ นอกจากนี้การที่เราทุกคนหันมาเลือกซื้ออาหารหรือสินค้าที่ผลิตนประเทศไทย ยังเป็นการช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นการช่วยสนับสนุนเกษตรกรและผู้ผลิตชาวไทยไปในตัวอีกด้วย

Sources :
http://en.wikipedia.org/wiki/Food_miles
http://www.sainsburys.co.uk
http://www.facebook.com/thaicityfarm

« Back to Result

  • Published Date: 2012-09-24
  • Resource: www.creativethailand.org