Creative Knowledge

« Back to Result | List

ครบรอบอย่างไทย สะดวกแบบไหน?

Marketing.jpg

เพราะความสำเร็จในหลายแง่มุมของชีวิตมักถูกแสดงออกผ่านการเฉลิมฉลอง เช่นเดียวกับการครบรอบในด้านต่างๆ ที่มักเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้เรานึกถึงมากเป็นพิเศษ และไม่เพียงแค่คนทั่วไปเท่านั้นที่จะตื่นเต้นกับวันครบรอบ แต่แบรนด์ธุรกิจประเภทต่างๆ ยังถือเอาการครบรอบมาเป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้เพื่อสร้างเสริมความแข็งแกร่งและเติบโตของธุรกิจ รวมทั้งยังเป็นโอกาสอันดีในการสื่อสารถึงคุณค่าของแบรนด์กับลูกค้าอีกด้วย

- วันคล้ายวันเกิด ถือเป็นวันสำคัญที่มักมีการจัดงานเลี้ยงฉลอง ให้พร มอบของขวัญ และทำบุญหรือบำเพ็ญประโยชน์ สำหรับเมืองไทยเริ่มมีการทำบุญวันเกิดในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเตือนใจว่าชีวิตได้อยู่รอดปลอดภัยมาได้ถึงวันคล้ายวันเกิด ถือเป็นเรื่องน่ายินดี แต่ก็ไม่ควรประมาท การทำบุญจึงมีขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นดังกุศโลบายให้เจ้าของวันเกิดใช้ชีวิตอย่างระแวดระวัง

- ปัจจุบันแนวคิดการฉลองเนื่องในวันครบรอบ โดยเฉพาะการเวียนมาบรรจบครบรอบของธุรกิจ สามารถสร้างโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจขึ้นมากมาย คำว่า สุขสันต์วันครบรอบ หรือ Happy Anniversary ถูกนำมาใช้เป็นจุดเริ่มต้นใน “การสร้างความน่ายินดี” ให้แก่ความเจริญรุ่งเรือง ความมั่นคง และชื่อเสียงขององค์กรธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นเสียงกระซิบบอกสังคมทางหนึ่งว่า ธุรกิจของเรากำลังจะก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า

- กลยุทธ์ครบรอบ หรือ Anniversary Marketing คือรูปแบบการทำการตลาดอย่างหนึ่งที่มุ่งสร้างการรับรู้และความมั่นใจในหมู่ลูกค้า ว่าระยะเวลาอันยาวนานในแวดวงธุรกิจนั้นได้พิสูจน์ความสำเร็จในแง่การ “สะสมต้นทุนความพึงพอใจ” ของลูกค้าได้อย่างเหนียวแน่น ธุรกิจมักรอบ่มเวลาครบรอบให้สุกงอมในช่วง 10/15/25 หรือ 100 ปี จึงจะเลือกจัดกิจกรรมครบรอบให้สมน้ำสมเนื้อกับความยิ่งใหญ่ตามตัวเลขอายุของกิจการ

- ไม่ว่าธุรกิจหรือองค์กรต่างๆ จะเลือกใช้กลยุทธ์ครบรอบแบบใด แต่เป้าหมายหลักที่ละเลยไม่ได้ คือการย้ำเตือนถึงความผูกพันที่ธุรกิจสร้างขึ้นในช่วงชีวิตของลูกค้า ลักษณะพฤติกรรมการจับจ่ายของคนไทยในปัจจุบันมักเลือกซื้อโดยพิจารณาจากความโดดเด่นและความเข้าใจในตัวแบรนด์เป็นสำคัญ รวมถึงการหาข้อมูลผ่านประสบการณ์ตรงหรือความทรงจำของตน (ข้อมูลภายใน) และความคิดเห็นจากผู้อื่น (ข้อมูลภายนอก) เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้นๆ ดังนั้น หากธุรกิจสามารถเจาะเข้าไปถึงความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย และสร้างความชัดเจนให้สินค้าของตน ก็ถือว่ามีโอกาสในการครอบครองพื้นที่ตลาดมากขึ้น

- เมื่อคิดจะสร้างความผูกพัน ธุรกิจก็ควรมีหลักในการเลือกใช้กลยุทธ์ครบรอบที่สามารถแบ่งได้อย่างไม่ซับซ้อนตามประเภทของกิจการ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (เปลี่ยนแปลงช้า-เร็ว) และอายุผลิตภัณฑ์ในตลาด เพื่อจัดกิจกรรมให้เหมาะสมและช่วยสร้างเสริมคุณค่าของแบรนด์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า

- แบรนด์ยักษ์ใหญ่สะดวกทำหลายสิ่ง - ธุรกิจยักษ์ใหญ่อย่างบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ถือเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีส่วนต่อทุกมิติในชีวิตประจำวันของคนไทย ไม่เพียงแค่ธุรกิจศูนย์การค้า แต่ยังรวมไปถึงธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าตกแต่งบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้า โรงแรมและรีสอร์ท อุปกรณ์เครื่องเขียน หนังสือ และสายงานออนไลน์ การครบรอบกิจการ 70 ปีในปีนี้ จึงเน้นการ “รีแบรนด์” เพื่อสร้างมูลค่าใหม่ภายใต้แนวคิด “บ้านหลังเดิม เพิ่มเติมความอบอุ่น” เพื่อย้ำเตือนถึงความผูกพันกับลูกค้า และตอกย้ำคุณภาพที่ไม่เปลี่ยนแปลง พร้อมเชื่อมโยงฐานลูกค้าด้วยสื่อออนไลน์ ไปจนถึงการจัดกิจกรรมสำหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม และกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อเสริมคุณค่าของแบรนด์

- ธุรกิจปรับตัวไว ไม่สะดวกบอกอายุ – ธุรกิจประเภทการสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยี หรือแม้แต่แฟชั่น ถือเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความผกผันทางสภาพแวดล้อมสูง เพราะลูกค้ามีหลายช่วงวัย และมีพฤติกรรมการบริโภคที่ผันไปตามกระแสสังคม จึงต้องสื่อสารถึงภาพลักษณ์ที่สดใสและสดใหม่ตลอดเวลา งานฉลองครบรอบที่มุ่งความเก่าแก่ของอายุในวงการจึงไม่ถือเป็นจุดเน้นของธุรกิจ เช่น AIS Serenade ที่ฉลองครบรอบ 12 ปี หรือ DTAC ฉลองครบรอบ 1 ปีกลุ่ม Blue Member ด้วยการจัดแคมเปญที่เน้นเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์และการนำเสนอสิทธิพิเศษมากกว่า

- ธุรกิจเพื่อสังคม ไม่สะดวกทำโปรโมชั่น - ธุรกิจที่มุ่งเน้นการตอบแทนหรือคืนกำไรสู่สังคมอาจไม่เหมาะกับการจัดกิจกรรมทางการตลาดในเชิงส่งเสริมการขายด้วยการลดแลกแจกแถม เพราะต้องรักษาภาพลักษณ์แห่งความมั่นคง โปร่งใส และมุ่งตอบแทนสังคมมากกว่า ธุรกิจประเภทนี้จึงเหมาะกับการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เช่น การจัดประกวดศิลปกรรม การผลิตสื่อโฆษณาที่ปลุกพลังความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

...แล้ววันเกิดปีนี้ คุณสะดวกจัดปาร์ตี้ครบรอบแบบไหน?

เรื่อง: ทรงวาด สุขเมืองมา

ที่มา:
บทความ “การทำบุญวันเกิด” (7 กรกฎาคม 2015) จาก parungtip.com
บทความ “กลยุทธ์ Anniversary Marketing”  จาก smethailandclub.com (14 มีนาคม 2012)
บทความ “ครบรอบทั้งที...อย่าปล่อยให้แบรนด์แก่” จาก positioningmag.com
บทความ “เปิดกลยุทธ์ 70 ปีกลุ่มเซ็นทรัล กับ “Centrality” หวังเป็นบ้านหลังที่สองของคนทุกเจนฯ” (13 กรกฎาคม 2017) จาก thumbsup.in.th
บทความ “เผย 5 ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เพื่อวางกลยุทธ์ทางการตลาด” (25 กุมภาพันธ์ 2017) จาก marketingoops.com
บทความ “รีแบรนด์ สร้างมูลค่าให้ธุรกิจ (25 เมษายน 2017) จาก ชี้ช่องรวย.com

« Back to Result

  • Published Date: 2017-09-01
  • Resource: www.creativethailand.org