Creative Knowledge

« Back to Result | List

EdWINGS ติดปีกการศึกษาไทย

EdWINGS2.jpg

เมื่อระบบการศึกษาไทยยังทำหน้าที่ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้ไม่เต็มที่ เด็กไทยส่วนใหญ่ยังตกอยู่ในช่องว่างในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพปฏิบัติการติดปีกการศึกษาของ EdWINGS จึงเริ่มต้นขึ้น พร้อมความมุ่งมั่นที่จะเป็นลำธารเล็กๆ เพื่อหล่อเลี้ยงระบบการศึกษากระแสหลักให้สมบูรณ์กว่าที่เคยเป็น พร้อมเป็นแหล่งน้ำใหญ่ที่จะหล่อเลี้ยงเหล่าทรัพยากรมนุษย์ อนาคตของชาติให้มีประสิทธิภาพ และพร้อมรับมือต่อความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วที่กำลังเกิดขึ้นทั้งในวันนี้และวันข้างหน้า

โมเดล EdWINGS ปีกแห่งฝันที่กำลังกลายเป็นจริง
EdWINGS เกิดจากความฝันของคุณจอย ณัฐรดา เลขะธนชลท์ อดีตที่ปรึกษามือดีที่คร่ำหวอดในแวดวงการศึกษามานาน หลังได้ค้นพบแรงบันดาลใจของการเป็น “ครู” ที่เป็นเสมือนผู้สร้างให้เด็กๆ ได้เป็น “นักเรียน” ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน “ที่มาที่ไปของ EdWINGS มันมาจากกลุ่มนักเรียนที่สอนให้เราอยากเป็นครูเป็นผู้ให้ที่เข้าใจ แต่สิ่งที่ทำให้ EdWINGS เกิดขึ้นจริงๆ มันคือการรวมกันของความหวัง ความฝัน ที่อยากจะเห็นตัวเองได้มีประโยชน์ ได้ทำให้สังคมดีขึ้น ซึ่งพอกลับมามองว่าเราทำอะไรได้บ้าง สิ่งที่ทำได้ดีที่สุดก็คือการให้การศึกษา ให้ความรู้ เราอยากเป็นปีกทำให้การศึกษามันไปได้เร็วกว่านี้ และเป็นปีกที่ช่วยให้เด็กทุกคนไปได้ไกลเท่าที่เขาทำได้”

แต่การติดปีกให้ระบบการศึกษาไม่ใช่งานเล็กๆ ที่จะลงมือทำได้ด้วยคนๆ เดียว เพราะคือการปรับเปลี่ยนและยกระดับทั้งระบบนิเวศของการศึกษา ตัวกลางที่คอยประสานให้ภาคส่วนต่างๆ ที่ต้องการมีส่วนร่วม ได้ช่วยกันเป็นผู้สร้างสรรค์ระบบนิเวศทางการศึกษาที่ดีให้เกิดขึ้นได้จริง จึงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน “จริงๆ องค์กรภาคธุรกิจชั้นนำต่างๆ มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) โดยเฉพาะงานด้านการศึกษาอยู่แล้วแต่หลายครั้งที่องค์กรก็ไม่รู้ว่าจะลงที่ไหนดีที่จะมีประโยชน์สูงสุด ก็เลยไปลงที่การซื้ออุปกรณ์การศึกษาแจกซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ แต่หลังจากนั้นเราไม่รู้เลยว่า ลูกบอลที่เคยให้ไปมันแฟ่บไปรึยัง หรือชีวิตเด็กๆ ดีขึ้นจริงไหม แล้วการที่เราทำงานด้านนี้มาตลอด เราเลยรู้ว่าจุดที่เหมาะกับเราที่สุดก็คือ การเป็นตัวประสานกับฝ่ายโรงเรียนที่มีความต้องการ เพื่อให้ตัวนักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด นั่นคือจุดที่ EdWINGS พยายามจะทำ”

EdWINGS1.jpg
คุณจอย ณัฐรดา เลขะธนชลท์

กิจการเพื่อสังคม(และการศึกษา)ที่ทุกคนมีส่วนร่วมได้
เมื่อแนวคิดตั้งต้นคือการช่วยให้เด็กไทยได้อยู่ในระบบนิเวศทางการศึกษาที่ดีขึ้น รูปแบบการดำเนินกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) จึงเป็นโมเดลธุรกิจที่เหมาะสมอย่างมากสำหรับ EdWINGS “เราทำในส่วนที่เราถนัดที่สุด นั่นคือการเทรนนิ่ง (Training) การให้คำปรึกษา (Consulting) การทำนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน (Innovative Learning Tools) และการวัดประเมินผล (Assessing) นี่คือส่วนที่เราทำเพื่อหารายได้ในธุรกิจ เราให้ความรู้ ให้คำปรึกษากับโรงเรียนและธุรกิจด้านการศึกษา แล้วช่วยวัดประเมินผลว่าการลงทุนในภาคการศึกษา มันเกิดผลแบบจับต้องได้อย่างไรบ้าง EdWINGS จึงตอบภาคเอกชนที่มีเงินทุนได้ ว่าเขาใช้เงินทุกบาททุกสตางค์อย่างมีคุณค่าและวัดผลได้ จากนั้นเราจึงนำรายได้ตรงนี้กลับมาคืนสังคม ซึ่งงานที่เราเน้นก็คือ การลดช่องว่างทางการศึกษา และขยายโอกาสให้เด็กนักเรียนทุกๆ พื้นที่ได้เข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียม ที่สำคัญมันต้องยั่งยืนได้จริงๆ”

โรงเรียนฤดูร้อน ของขวัญสำหรับทุกคน
การถามหาความยั่งยืนในระบบการศึกษาของวันนี้ อาจไม่ใช่การประคับประคองหลักสูตรที่เคยมีให้ได้รับการถ่ายทอดไปยังเยาวชนคนรุ่นใหม่แบบไม่มีจุดสิ้นสุด เพราะความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในวันนี้ ต้องการความยั่งยืนที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ในการสร้างระบบนิเวศทางการศึกษาที่เหมาะสมและขับเคลื่อนด้วยตัวผู้เรียนอย่างแท้จริง “สิ่งที่เรารู้จากการลงพื้นที่สำรวจก็คือ ในห้องเรียนวันนี้ เด็กๆ ไม่รู้ว่าเขามาทำไม เขารู้สึกว่าห้องเรียนไม่น่าสนใจอีกแล้ว นั่นคือจุดที่เราต้องแก้ไข เราอยากให้เด็กตอบได้เองว่าเขาเรียนไปทำไม และจะสู้เพื่อตัวเองได้ยังไง นั่นคือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันสำคัญมาก”

EdWINGS3.jpg
© facebook.com/EdWingsEducation

Summer School Project หรือโครงการพิเศษภาคฤดูร้อนที่เด็กๆ หลายคนไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัส จึงถูกพัฒนาขึ้นเป็นโมเดลจุดพลุของ EdWINGS “ด้วยธรรมชาติของเด็กในโรงเรียนรัฐบาล พอปิดเทอม เขาจะถูกส่งกลับไปต่างจังหวัด ไม่ก็ไปทำงานพิเศษช่วยผู้ปกครอง แต่จริงๆ ช่วงเวลานี้คือช่วงที่เหมาะในการนำโปรแกรมไปใส่เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่เราพบ โดยเราเลือกทำโปรแกรมกับเด็กป.6 ขึ้น ม.1 เพราะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ หลายคนเลือกที่จะไม่เรียนต่อ แล้วพอมานั่งดูหลักสูตรจริงๆการขึ้นจากประถมเป็นมัธยม เด็กต้อง Shift (พัฒนา) ตัวเองมาก บวกกับสิ่งแวดล้อมที่มีสิ่งเร้าเยอะในวันนี้ เลยเป็นช่วงวัยที่เหมาะในการลงไปทำความเข้าใจด้วยมากๆ”

และเพราะนักเรียน 1 คนที่จะมาเข้าร่วมโครงการได้ ต้องผ่านหลายบุคคลที่อยู่รายรอบตัวเขา การทำหน้าที่ตัวกลางที่คอยประสานงานทุกฝ่ายของ EdWINGS จึงยิ่งเข้มข้นขึ้น “เราต้องทำความเข้าใจกับทั้งผู้ปกครอง ผู้อำนวยการ ครู ชุมชน อาสาสมัครผู้สอน และกลุ่มที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการศึกษา ในการที่จะเปลี่ยนชีวิตเด็กคนหนึ่ง เพราะทุกคนคือระบบนิเวศของเด็ก เราต้องเข้าไปพูดคุยปรึกษากับทุกฝ่าย เอาหลักสูตรมากาง แล้วก็มานั่งดูว่าหลักสูตรแกนกลางตัวไหนที่จะต้องเข้าไปแตะ โดยมุ่งให้เด็กได้เลือกเรียนตามความสนใจ เวลา 3 สัปดาห์ (เริ่มเดือนเมษายน 2560) ที่ทำโครงการนี้ เด็กๆ ทุกคนจะต้องได้เลือกในสิ่งที่อยากรู้ อยากเรียน ได้ลงมือทำ ได้นำผลผลิตของตัวเองไปจำหน่ายจริงในตลาดที่เราจัดขึ้น ซึ่งเราเชิญคนในชุมชนของพวกเขามาเข้าร่วมด้วย เพื่อให้เด็กๆ เรียนรู้การบริหารจัดการซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่ไม่ได้อยู่ในห้องเรียน เป็นการสร้างทักษะที่จะถูกนำไปต่อเชื่อมกับหลักสูตรในระบบของพวกเขาเมื่อเข้าสู่ภาคการศึกษาถัดๆ ไป เราหวังว่า โครงการภาคฤดูร้อนนี้จะได้รับการสานต่อและพัฒนาโดยทุกฝ่ายที่เห็นความสำคัญ จนเป็นอีกหนึ่งโมเดลทางการศึกษาที่ยั่งยืนและได้ประโยชน์จริง”

“ถึงแม้เราจะเปลี่ยนระบบการเรียนการสอน mainstream (หลักสูตรหลัก) ไม่ได้อย่างใจคิด แต่เราเลือกจะสร้างลำธารเล็กๆอยู่ใกล้ๆ สร้างความชุ่มชื่นให้กับระบบการศึกษาได้ เราเชื่อว่าถ้าเราสร้างลำธารเล็กๆให้เกิดขึ้นได้มากพอ มีโครงการที่ดีและเยอะมากพอ มันจะค่อยๆ รวมกันเป็นแม่น้ำใหญ่ ไหลเข้าสู่กระแสกหลักได้อย่างไม่ทำลายคนในระบบ ทุกคนทุกฝ่ายจะได้ร่วมสร้างระบบการศึกษาที่ดีขึ้นไปด้วยกัน โจทย์ต่อไปคือคนรุ่นใหม่ที่เขามีความสามารถและอยากจะเข้ามาช่วยกันในระบบการศึกษาของประเทศนี้ จะเข้ามาร่วมกับเราได้ยังไง นั่นคือความท้าทายของเรา”

ติดตามข่าวสารของ EdWINGS ได้ที่ www.facebook.com/EdWingsEducation
 
เรื่อง: พัชรินทร์ พัฒนาบุญไพบูลย์ และปิยะพร สวัสดิ์สิงห์  ภาพ: สุรพัศ เคียงคู่


« Back to Result

  • Published Date: 2017-02-01
  • Resource: www.creativethailand.org