Creative Knowledge

« Back to Result | List

ผสานหลากวัสดุ ลงลึกในรายละอียด สร้างเฟอร์ฯ แบรนด์ Flo กับ นรุตม์ ปิติทรงสวัสดิ์หลายท่านอาจตั้งคำถามว่า แบรนด์น้องใหม่สามารถแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดได้อย่างไร จะแจ้งเกิดได้หรือไม่ ยิ่งงบลงทุนไม่มากเหมือนแบรนด์ขนาดใหญ่ ความสำเร็จก็ดูเหมือนจะเลือนราง วันนี้ผมขอนำคุณผู้อ่านไปพบอีกหนึ่งมุมมองของการสร้างแบรนด์ปั้นธุรกิจโดยคุณนรุตม์ ปิติทรงสวัสดิ์ ผู้ก่อตั้ง และผู้อำนวยการออกแบบ Flo Furniture ที่จะมาเผยแนวคิดการพัฒนาสินค้าเฟอร์นิเจอร์ พร้อมแชร์ประสบการณ์การทำงานที่ต่อยอดจากธุรกิจเล็กๆของครอบครัว

ก่อร่างสร้าง Flo Furniture

นรุตม์จบการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในปีการศึกษา 2556 นอกจากความชื่นชอบด้านศิลปะที่ทำให้เขาตัดสินใจเลือกเรียนด้านการออกแบบแล้ว นรุตม์ยังเติบโตในครอบครัวที่ผลิตชิ้นงานเฟอร์นิเจอร์ด้วย ในปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษา นรุตม์จึงเลือกทำวิทยานิพนธ์เกี่ยบกับการพัฒนาโรงงานเฟอร์นิเจอร์ที่บ้าน หลังจากจบการศึกษาเขานำต้นแบบที่ได้จากการทำวิทยานิพนธ์มาต่อยอดเป็นแบรนด์ Flo โดยมีคุณพ่อคุณแม่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

ทำไมถึงเรียกชื่อแบรนด์ว่า Flo
นรุตม์ชื่นชอบทฤษฎีทางจิตวิทยา Flow State ของ Mihaly Csikszentmihalyi อันหมายถึงสถาวะที่คนเราจดจ่ออยู่กับการทำงานหรือกิจกรรมบางอย่างมากๆจนเหมือนกับลืมตัวเองไป แต่สามารถทำทุกอย่างได้ราบรื่นและมีความสุข แนวคิดของทฤษฎีนี้สอดคล้องกับทิศทางของแบรนด์ที่ต้องการสร้างบรรยากาศให้ผู้ใช้ดำเนินชีวิตอย่างราบรื่น และมีความสุขผ่านเฟอร์นิเจอร์ที่ตอบโจทย์เรื่องการใช้งานและความงาม ด้วยเหตุนี้นรุตม์จึงนำชื่อของ Flow State มาปรับเป็นชื่อแบรนด์ Flo Furniture

ผสานวัสดุบวกฝีมือช่างปั้นเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์
นรุตม์เน้นงานออกแบบที่มีความเรียบง่ายแต่ใส่ใจลงลึกในรายละเอียดบนชิ้นงาน โดยนำทักษะงานช่างฝีมือของโรงงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์กว่า 2 ทศวรรษ โดยเฉพาะการผสมผสานวัสดุที่แตกต่างทั้งงานไม้ งานเหล็ก และงานผ้า บนชิ้นงานเดียว เทคนิกที่เกิดขึ้นใหม่นี่เองที่กลายเป็นเอกลักษณ์สร้างลายเซ็นบนชิ้นงานเฟอร์นิเจอร์ ยกตัวอย่างเช่น คอลเลคชั่น Teotim Executive Desk ที่พัฒนาต่อมาจากการศึกษาคอร์สพิเศษเรื่องการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ฝรั่งเศสเป็นเวลา 45 วัน นรุตม์นำองค์ความรู้ที่ได้มาสร้างข้อต่อ (Joint) เข้างานไม้แบบใหม่ โดยนำวัสดุเหล็กมาผลิตเป็นข้อต่อเชื่อมกับแผ่นไม้วีเนียร์ นอกจากจะทำให้ชิ้นงานมีรูปแบบการเข้าไม้ที่แตกต่างจากโต๊ะทำงานทั่วไปแล้ว ข้อต่อเหล็กยังกลายเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นบนชิ้นงานแถมเพิ่มความแข็งแรงให้กับเฟอร์นิเจอร์ด้วย
กลยุทธ์คว้าใจผู้บริโภค
แม้ว่าคู่แข่งในท้องตลาดจะมีมากมาย แต่นรุตม์พยายามสร้างลายเซ็นให้กับแบรนด์ Flo Furniture โดยการใส่ใจในทุกรายละเอียดบนชิ้นงานพร้อมคำนึงถึงฟังก์ชั่นการใช้งานที่ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย มีการนำเข้าไม้โอ๊คโดยตรงจากประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อการันตีคุณภาพของวัสดุ พร้อมเปิดโอกาสให้ลูกค้าปรับขนาดเฟอร์นิเจอร์ตามพื้นที่ใช้สอย ที่สำคัญประสบการณ์กว่า 2 ทศวรรษ ด้านงานบริการและความเชี่ยวชาญด้านการผลิตเฟอร์นิเจอร์ยังช่วยเสริมทัพสร้างความเชื่อมั่นให้กับแบรนด์

ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างไร
นรุตม์กล่าวว่า ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลักของแบรนด์ Flo Furniture มีตั้งแต่ 18 ปีไปจนถึง 60 ปี ฟังดูแล้วเหมือนจะเป็นช่วงอายุที่กว้าง แต่นรุตม์มองว่ากลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ Flo ไม่ได้ถูกตีกรอบไว้ที่ตัวเลข แต่เป็นกลุ่มคนที่สนใจงานออกแบบพร้อมเปิดรับแนวความคิดใหม่ๆ เป็นกลุ่มคนที่ใส่ใจในรายละเอียดของการดำเนินชีวิต ต้องการความแตกต่าง และสนใจชิ้นงานที่สามารถสื่อสารความเป็นตัวตนของตนเอง จากประสบการณ์ในการพบปะลูกค้า นรุตม์ค้นพบว่าไลฟ์สไตล์และความต้องการเหล่านี้ไม่ได้เป็นเฉพาะคนรุ่นใหม่เท่านั้น แต่สามารถพบได้ตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงวัยเกษียณ

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
แม้ว่าชิ้นงานแต่ละโครงการจะมีข้อกำหนดที่แตกต่างกัน เช่น ระยะเวลา การใช้วัสดุ ฯลฯ แต่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะมีความคล้ายคลึงกัน โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนใหญ่ๆ ดังนี้
1) Research งานค้นคว้าวิจัยเพื่อหาความต้องการของตลาด บางครั้งโจทย์ที่ได้มาจากคำแนะนำของลูกค้า และบางครั้งมาจากการสังเกตและวิเคราะห์ แต่ไม่ว่าโจทย์ที่ได้จะมาจากทางไหน สิ่งเหล่านั้นจะต้องสอดคล้องกับทิศทางของแบรนด์ด้วย
2) ร่างแบบ (Sketch Design) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่ได้จากงาน Research พร้อมนำแนวคิดที่มีความเป็นไปได้มาพัฒนาชิ้นงานให้มีความชัดเจนมากขึ้น
3) ขึ้นต้นแบบเพื่อค้นหาสัดส่วนที่เหมาะสม โดยอาจทำเป็นแบบจำลองขนาดเล็ก (Scale Model) หรืออาจขึ้นชิ้นงานเท่าขนาดจริงเพื่อเช็คสัดส่วนให้ถูกต้องแม่นยำ
4) เขียนแบบชิ้นงานเฟอร์นิเจอร์เพื่อส่งต่อให้ช่างฝีมือขึ้นต้นแบบ


กระบวนการผลิตมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนกับงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์
นรุตม์กล่าวว่า การเข้าใจศักยภาพของกระบวนการผลิตภายในโรงงาน มีความสำคัญมากถึงมากที่สุด ในฐานะที่เขาเป็นทั้งเจ้าของแบรนด์และทำงานออกแบบ นรุตม์ต้องคำนึงถึงการขายด้วย ดังนั้นการเข้าใจกระบวนการผลิตจะช่วยให้งานออกแบบสามารถผลิตได้จริง ในราคาที่เหมาะสม โดยใช้งานออกแบบเข้าไปแก้ปัญหาให้ตรงจุด ตอบโจทย์ทั้งความต้องการของผู้บริโภคและความสามารถด้านการผลิตเพื่อสร้างผลกำไรให้กับโรงงาน นรุตม์มองว่านี่คือความท้าทายของงานออกแบบสร้างสรรค์ค์ที่ไม่ได้มุ่งเน้นด้านความสวยงามเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องหาความเป็นไปได้ใหม่ๆจากข้อจำกัดเหล่านี้สื่อออนไลน์ เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดยุคใหม่
นรุตม์มองว่า ช่องทางการใช้สื่ออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram รวมไปถึงเว็บไซท์ มีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการซื้อขายสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นและอินเทอร์เน็ต ข้อดีของสื่ออนไลน์คือเจ้าของแบรนด์สามารถผลิต Content ที่สะท้อนความเป็นตัวตนของแบรนด์ได้เองในต้นทุนที่ต่ำ แต่สามารถกระจายข้อมูลข่าวสารไปสู่ผู้คนได้มาก และรวดเร็ว พร้อมเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถติดต่อพูดคุยกับเจ้าของแบรนด์ได้ง่ายขึ้น 

นอกจากสื่อออนไลน์แล้ว นรุตม์ยังให้ความสำคัญกับงานแฟร์ โดยวางแผนออกงานทุกๆ 2 ถึง 3 เดือน ทั้งที่ไบเทค บางนา และอิมแพค เมืองทองธานี นอกจากจะช่วยกระตุ้นยอดขายแล้วยังช่วยให้เขามีโอกาสพูดคุยพร้อมเรียนรู้ความต้องการของลูกค้าได้โดยตรง

วิธีก้าวข้ามอุปสรรค
นรุตม์มองว่า ถ้าเราเริ่มต้นจากงานที่ชอบ เหมือนเช่นตัวเขาที่ชื่นชอบงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ปัญหาที่วิ่งเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นการประสานงานกับทางโรงงาน คุณภาพสินค้าหลังการผลิต ประสิทธิภาพในการผลิต รวมไปถึงการติดต่อกับลูกค้า จะไม่เป็นอุปสรรคที่ทำให้เราท้อถอยเลย ในทางตรงกันข้ามมันคือความท้าทายที่ทำให้นรุตม์พยายามสร้างสรรค์ผลงานให้ดีขึ้น ทุกครั้งที่พบปัญหา นรุตม์จะค่อยๆแก้ไปทีละอย่าง โดยเริ่มต้นจากการแก้ปัญหาหลักก่อน ที่สำคัญการรับฟังคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์อย่างคุณพ่อคุณแม่ มีส่วนช่วยให้เขาสามารถผ่านอุปสรรคเหล่านั้นมาได้

มุมมองในการทำธุรกิจที่นักออกแบบไม่ควรมองข้าม
สำหรับนักออกแบบแล้ว มุมมองด้านการเงินและการบริหารถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่ไม่สามารถมองข้ามได้ แม้ว่าในช่วงเริ่มต้นทำธุรกิจ นรุตม์ไม่เคยให้ความสำคัญด้านนี้เลย แต่หลังจากที่ได้ทำงาน เขาพบว่า แม้ว่าเราจะออกแบบได้ดีแค่ไหน แต่หากขาดหลักการบริหารผู้คน และการเงิน การบัญชีที่ดี ธุรกิจของเราก็ไม่สามารถอยู่ได้ในระยะยาว
ปัจจุบันนรุตม์กำลังศึกษาในระดับปริญญาโท Master of Advanced Studies in Design for Luxury and Craftsmanship ที่ Ecole Cantonale dart de Lausanne (ECAL) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สถาบันที่เปิดโอกาสให้เขาร่วมงานกับแบรนด์และโรงงานที่มีชื่อเสียง พร้อมเรียนรู้เทคนิกจากช่างฝีมือที่เก่าแก่ และดีไซน์เนอร์จากทวีปยุโรป นรุตม์หวังว่าองค์ความรู้ที่ได้จะช่วยให้เขาพัฒนาทักษะด้านการออกแบบให้ดีขึ้น พร้อมนำเทคนิกที่ได้มาปรับใช้กับแบรนด์ของตนเอง โดยตั้งเป้าไว้ว่า ในอีก 5 ปีข้างหน้า นรุตม์อยากให้แบรนด์ Flo Furniture มีร้านค้าเป็นของตนเองทั้งในประเทศ และต่างประเทศ มีภาษาของการออกแบบเฉพาะตัว และตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเต็มร้อยView_profile.jpg
คุณสามารถติดต่อกับนักออกแบบได้โดยตรง
คลิก view profile เพื่อเชื่อมต่อกับ Flo

 

« Back to Result

  • Published Date: 2016-10-20
  • Resource: www.tcdcconnect.com