Creative Knowledge

« Back to Result | List

“ธนกฤต เรืองศรี” อุดช่องว่างสร้างโอกาสกับธุรกิจบ้านสำเร็จรูป

เส้นทางการเริ่มต้นก่อร่างสร้างธุรกิจของใครหลายคนต่างมีจุดกำเนิดที่แตกต่าง แต่สิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนจะมีร่วมกันคือ การเดินตามความฝันสร้างธุรกิจที่ตัวเองหลงใหล วันนี้ทีมงาน TCDCCONNECT มีโอกาสพูดคุยกับ ธนกฤต เรืองศรี สถาปนิกหนุ่มที่สานฝันสร้างธุรกิจบ้านสำเร็จรูปภายใต้ชื่อ GODDSPACE Prefab ฉีกแนวคิดการสร้างบ้านในแบบที่เราคุ้นเคยสู่การสร้างบ้านหลังที่สองที่ตอบไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัย

ค้นพบลายเซ็นต์ผ่านการสร้างธุรกิจ
หลังจากจบการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยศิลปากร ธนกฤตเดินเข้าสู่อาชีพสถาปนิกในสำนักงานออกแบบ แม้ว่าจะตอบโจทย์เรื่องการออกแบบอาคารสถาปัตยกรรมตามที่ตนเองชื่นชอบ แต่ธนกฤตกลับคิดว่าถ้ามีโอกาสสร้างธุรกิจของตนเองขึ้นมา จะช่วยให้เขาฝึกทักษะถึง 2 ด้าน ด้านแรกคือ ทักษะงานออกแบบ ที่สามารถต่อยอดพัฒนาแนวทางการออกแบบหรือลายเซ็นต์ของตนเองขึ้นมาได้ด้วย ส่วนด้านที่สองคือ การฝึกทักษะด้านงานบริหารจัดการองค์กร ซึ่งเจ้าของธุรกิจทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้ ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นทำงานในวัยใดก็ตาม ด้วยเหตุนี้ เขาจึงร่วมหุ้นกับธิตินาฏ สมแก้ว ก่อตั้ง GOODSPACE Prefab บริษัทรับก่อสร้างบ้านสำเร็จรูปขึ้นมา โดยใช้เวลาวิจัยพัฒนากว่า 1 ปีก่อนเริ่มต้นเดินเครื่องทำธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ


Goodspace01.jpg

จากงานสถาปัตยกรรมสู่บ้านสำเร็จรูป
หลังจากออกมาสร้างธุรกิจได้ปีกว่าๆ ธนกฤตค้นพบว่างานออกแบบในกลุ่มบ้านจัดสรรกลับก้าวไม่ทันงานออกแบบตามไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัย ในขณะที่งานออกแบบรีสอร์ทหรือโรงแรมกลับพัฒนาไปไกลมาก นอกจากนี้เขาได้นำมุมมองการทำธุรกิจมาสร้างโอกาสในการทำตลาด เขามองว่าธุรกิจบ้านจัดสรร เป็นธุรกิจประจำถิ่น ประจำพื้นที่ หมายถึง ถ้าเราสร้างบ้านพักอาศัย ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในพื้นที่ กลุ่มลูกค้าก็จะถูกจำกัดในระดับท้องถิ่น แต่ถ้าเรามองมุมต่างสร้างธุรกิจบ้านพักอาศัยแบบสำเร็จรูป ลูกค้าที่เข้ามาก็ไม่ได้ถูกตีกรอบไว้เพียงแค่พื้นที่ที่บริษัทตั้งอยู่เท่านั้น แต่เป็นลูกค้าทั่วประเทศที่การเดินทางขนส่งเข้าถึงได้ ด้วยเหตุนี้เขาจึงเริ่มพัฒนาธุรกิจบ้านพักสำเร็จรูปที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัย อุดช่องว่างสร้างโอกาสทางธุรกิจขึ้นมาใหม่

Goodspace02.jpg

สร้างเอกลักษณ์พร้อมการันตีคุณภาพ
หลายท่านอาจไม่ทราบว่า บ้านสำเร็จรูปในท้องตลาดมีผู้ผลิตมากกว่า 1,000 ราย แต่ถนนสายบ้านสำเร็จรูปส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การก่อสร้างที่รวดเร็ว ราคาถูก งบไม่บานปลาย ซึ่งนั่นไม่ใช่ความเข้าใจที่ผิด แต่ธนกฤตกลับมองเห็นอีกหนึ่งทางแยกของบ้านสำเร็จรูปที่ GOODSPACE Prefab สามารถฉีกตัวออกจากเส้นทางเดิม เขามองว่าลูกค้าในยุคการตลาด 3.0 ไม่ชอบอะไรที่เหมือนๆ กัน อยากสร้างบ้านที่สื่อความเป็นตัวตนของตนเองให้มากที่สุด ด้วยเหตุนี้ GOODSPACE Prefab จึงทำบ้านที่นอกจากจะมีประโยชน์ใช้สอยสอดรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยแล้ว บ้านแต่ละหลังจะต้องสะท้อนความเป็นตัวตนของลูกค้าได้ เช่น บางคนเป็นคนเรียบง่าย บางคนชอบสไตล์ทันสมัย หรือบางคนมีความพิถีพิถัน ตัวบ้านที่ถูกออกแบบมาจะต้องตอบโจทย์ในจุดนี้ด้วย ดังจะเห็นได้จาก บ้านหลังแรกที่ทีมงานปล่อยออกมาจะเป็นบ้านที่ทันสมัยมากๆ ดิบมากๆ เพื่อกลุ่มลูกค้าที่ชอบความเป็นโมเดิร์น ทั้งนี้ทีมงานกำลังพัฒนาบ้านที่ดูเรียบง่าย เพื่อตอบสนองความต้องการของอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมาย

Goodspace03.jpg

Goodspace04.jpg

สื่ออย่างไร ใช้แค่ไหน ถึงสมดุล

GOODSPACE Prefab ไม่ได้กำหนดว่า กลุ่มเป้าหมายคือใคร แต่กำหนดกรอบการสร้างบ้านสำเร็จรูปว่า “จะทำอะไร” และ “ไม่ทำอะไร” เช่น จะทำบ้านสำเร็จรูปที่มีห้องน้ำเท่านั้น (ไม่มีไม่ทำ) ถ้าลูกค้าสั่งให้ลดคุณภาพของวัสดุเพื่อราคาที่ถูกกว่าก็จะไม่ทำให้ ขนาดบ้านที่ทำจะไม่ต่ำกว่า 27 ตารางเมตร และไม่เกิน 50 ตารางเมตร ตลอดกระบวนการผลิตจะทำในโรงงาน 100% เขามองการซื้อบ้านเหมือนกับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ทั่วไป เช่น การซื้อรถยนต์ การซื้อเรือ หรือเครื่องบิน ทีมงานใช้ระยะเวลาการผลิตในโรงงานทั้งสิ้น 4 สัปดาห์ จากนั้นจะทำการตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียด 2 สัปดาห์ และติดตั้ง ณ พื้นที่ 2 สัปดาห์ ทีมงานให้ความสำคัญกับการตรวจสอบคุณภาพเป็นพิเศษ เพราะลูกค้ามีอยู่ทั่วประเทศ การตรวจสอบที่ดีจะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน ลดขั้นตอนการบำรุงรักษา ทั้งนี้ทีมงานรับประกันความแข็งแรงของโครงสร้างบ้านสำเร็จรูปถึง 3 ปี ส่วนชิ้นงานอื่นๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ สุขภัณฑ์ ระบบท่อน้ำ ระบบไฟฟ้า ฯลฯ จะรับประกันตามระยะเวลาที่แต่ละ Supplier เป็นตัวกำหนด

Goodspace05.jpg

ส่วนเครื่องมือสื่อสารที่เลือกใช้ ธนกฤตมองว่า เขาเพิ่งเริ่มต้นสร้างธุรกิจขึ้นมา การใช้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดครบทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นสื่ออนไลน์อย่าง Facebook, Line, Instagram หรือการจัดเตรียมเว็บไซท์อาจไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องทั้งหมด ธนกฤตกล่าวว่า “เราต้องรู้จักธุรกิจของตนเอง รักษาสมดุลใหได้” ดังนั้นธนกฤตจึงเลือกใช้เพียงแค่ Facebook ในการสื่อสารกับผู้บริโภค เพราะเป็นช่องทางที่นอกจากจะให้ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแล้ว ยังสามาถติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภคแบบ Real Time ได้ด้วย ทุกวันนี้ GOODSPACE Prefab สามารถรองรับการผลิตได้ประมาณ 4-10 หลังต่อเดือน

หาทางออกผ่านการเปลี่ยนมุมมองการแก้ปัญหา

ปฏิเสธไม่ได้ทุกการทำงานย่อมหลีกหนีปัญหาไม่พ้น ธนกฤตกล่าวว่าทุกอย่างที่เข้ามาแทบเป็นอุปสรรคทั้งหมด เพราะ GOODSPACE Prefab กำลังสร้างบ้านสำเร็จรูปในมุมมองใหม่ การทำสิ่งที่ไม่คุ้นเคยจะทำให้เจอเรื่อง “ไม่รู้” เยอะ ซึ่งนั่นอาจไม่ใช่ตัวปัญหาหากเราทำการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด บวกกับวิสัยทัศน์ในการมองมุมต่าง ทำให้เขาค้นพบทางออกที่ดีกว่าเดิมเสมอ เช่น ถ้าเราต้องการหาโช๊คอัพกันกระแทกสำหรับหน้าต่างบานใหญ่ เราอาจไม่พบที่ร้านฮาร์ดแวร์ แต่ถ้าเรามองมุมต่างแล้วหันไปดูการแก้ปัญหาจากธุรกิจอื่น อย่างโช๊คอัพกันกระแทกในอุตสาหกรรมยานยนต์เราก็สามารถนำมาปรับใช้กับหน้าต่างบานใหญ่ได้ หรือการเดินเข้าโรงกลึงเพื่อสั่งผลิตบานพับประตูบานใหญ่ที่ต้องรับน้ำหนักมาก แทนการเดินเข้าร้านฮาร์ดแวร์ทั่วไป เรียกได้ว่า ถ้าแก้ปัญหาทางตรงไม่ได้ ก็ต้องหาทางอ้อมในการแก้ไขปัญหา

Goodspace06.jpg

แง่คิดในการสร้างธุรกิจ
ธนกฤตกล่าวว่า ตนเองยังเพิ่งเริ่มต้นสร้างธุรกิจ อาจจะไม่มีวิสัยทัศน์ที่คมชัดชี้ผิดชี้ถูกได้ แต่ส่วนตัวขอแบ่งปันแนวคิดว่า การทำธุรกิจทุกประเภทย่อมเจอ “ปัญหา” เสมอ มันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นจงมีความพยายามที่จะแก้ไขพร้อมสู้กับมันให้ถึงที่สุด อย่ายอมแพ้กับอุปสรรค ที่สำคัญ ให้ตั้งโจทย์ที่ยากเข้าไว้ เพราะเราจะได้ “คำตอบ” ดีๆจากมันเสมอ


 Goodspace07.jpg

Goodspace08.jpg

สรุปแนวคิดประเด็นเด็ด
- ควรสร้างสมดุลระหว่างการใช้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดกับกำลังการผลิตที่เราทำได้ เพราะเงินทุนเราสามารถกู้ได้ แต่เราไม่สามารถเร่งกระบวนการผลิตจนขาดคุณภาพได้
- การประกอบธุรกิจสร้างสรรค์จำเป็นต้องใช้ทักษะด้านงานออกแบบและการบริหารจัดการควบคู่กันไปเสมอ
- เนื่องจากลูกค้ามีอยู่ทั่วประเทศ ดังนั้นทีมงานจึงให้ความสำคัญกับ การตรวจสอบคุณภาพสินค้าอย่างละเอียดถึง 2 สัปดาห์ก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค เพื่อลดปัญหาระหว่างการใช้งาน ทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไกลเพื่อบำรุงรักษาบ้านสำเร็จรูปบ่อยครั้ง
- ตั้ง “โจทย์” การทำธุรกิจให้ยาก เพื่อที่จะได้ “คำตอบ” ดีๆ ในการสร้างพลังขับเคลื่อนทางธุรกิจ

GODDSPACE Prefab
Facebook: GODDSPACE Prefab
« Back to Result

  • Published Date: 2016-04-22
  • Resource: www.tcdcconnect.com