Creative Knowledge

« Back to Result | List

Maker: ปลุกพลังในการผลิตในปี 2013 บารัค โอบาม่า ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา กล่าวถึงการพิมพ์แบบสามมิติระหว่างการประกาศสุนทรพจน์ประจำปีต่อสภาคองเกรสฯ ว่าเป็นอนาคตการผลิตของอเมริกา หลังจากสุนทรพจน์ดังกล่าว ทำเนียบขาวเปิดตัวงาน White House Maker Faire ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 100 รายนำผลงานการพิมพ์แบบสามมิติมาจัดแสดง งานดังกล่าวถือเป็นการสนับสนุนกลุ่มผู้ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติไป ประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ช่วยให้ผู้ผลิตสร้างธุรกิจใหม่ๆ และเพิ่มความสนใจในด้านนี้ให้กับนักศึกษาเพื่อมาเป็นผู้ผลิตในอนาคต

งาน Maker Faire ที่จัดโดยทำเนียบขาวไม่ใช่รูปแบบกิจกรรมประเภทใหม่แต่อย่างใด แต่เป็นกิจกรรมที่ได้รับการจัดขึ้นเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2006 โดยบริษัท Maker Media และมีการขยายการจัดงานไปตามเมืองใหญ่ต่างๆ ทั่วโลก Maker Faire คืองานเฉลิมฉลองบรรดาเมคเกอร์ (Maker) หรือ นักประดิษฐ์ที่รักในการสร้างสรรค์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยตนเอง และเปิดพื้นที่ให้เหล่าเมคเกอร์ออกมาปล่อยของโชว์ผลงานการประดิษฐ์ของตน อันที่จริงแล้ว เมคเกอร์ก็ไม่ใช่กระแสใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้น แต่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 1910 จากวัฒนธรรม “ทำด้วยตัวเอง” (DIY – Do It Yourself) เมื่อคนทั่วไปเข้าถึงได้เทคโนโลยีต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิมพ์แบบสามมิติ (3D Printing) และโอเพ่นซอร์ส (Open Source) ที่เอื้อต่อการผลิตด้วยตนเองได้ในปัจจุบัน กระแสของเมคเกอร์จึงกลับมาคึกคักอีกครั้งในยุคดิจิทัล

เมื่อผู้คนให้ความสนใจเป็นเมคเกอร์กันมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอเมริกา พื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการผลิตที่มีลักษณะเหมือนห้องช่างหรือที่เรียกว่า Makerspace จึงมีมากขึ้น บริษัท Techshop เปิดให้บริการ Makerspace ที่พร้อมด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงให้บริการคำปรึกษาและการอบรม โดยคิดค่าธรรมเนียมในรูปแบบค่าสมาชิก บริษัทรายใหญ่ก็หันมาสนใจในกระแสเมคเกอร์เช่นกัน บริษัท GE ก่อตั้ง GE Garage ขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้เมคเกอร์มาเรียนรู้วิธีการสมัยใหม่สำหรับใช้ผลิตงาน ต้นแบบและผลิตสินค้าด้วยการใช้เครื่องมืออย่างเลเซอร์ คัทและเครื่องพิมพ์แบบสามมิติ

เมื่อเทคโนโลยีเปิดโอกาสให้ภาคครัวเรือนผลิตสินค้าได้ด้วยตนเอง อีกทั้งเปิดพื้นที่ให้ผู้คนโชว์ไอเดียของตนได้ผ่านเว็บไซต์ นี่คือช่วงเวลาขาขึ้นของเหล่าเมคเกอร์ เว็บไซต์ซื้อขายสินค้าประเภทงานประดิษฐ์และทำมืออย่าง Etsy.com มีนักประดิษฐ์และช่างฝีมือกว่าหนึ่งล้านคนขายของที่ตนผลิตเองบนเว็บไซต์ ก่อให้เกิดรายได้แก่เว็บไซต์กว่าพันล้านดอลล่าร์สหรัฐซึ่งแสดงให้เห็นโอกาส ทางธุรกิจในสินค้าประเภทนี้ นอกจากนี้โอกาสในการเปลี่ยนความสนุกในการประดิษฐ์เป็นธุรกิจของเหล่าเม คเกอร์ก็เป็นไปได้เมื่อเว็บไซต์อย่าง Kickstarter กลายเป็นพื้นที่ให้บรรดาเมคเกอร์ระดมทุนออนไลน์ ในปี 2011 มีโครงการของเมคเกอร์ที่ประสบความสำเร็จเป็นจำนวนเกือบ 12,000 โครงการ ระดมทุนได้เกือบ 100 ล้านเหรียญสหรัฐ

เทคโนโลยีใหม่ๆ กำลังเอื้อให้เหล่าเมคเกอร์ผลิตผลงานได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งโรงงานและ พ่อค้าคนกลางในการจำหน่าย เมื่อเหล่านักประดิษฐ์กลายเป็นผู้ประกอบการและงานอดิเรกกลายเป็นธุรกิจ บรรดาเมคเกอร์จึงกำลังจะกลายเป็นผู้เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของอุตสาหกรรมในอนาคต

Reference:
The Maker Movement
Why the Maker Movement Is Important to America’s Future
What Is the Maker Movement and Why Should You Care?

Makers: The New Industrial Revolution by Chris Anderson
President Obama to Host First-Ever White House Maker Faire

http://www.gegarages.com/


« Back to Result

  • Published Date: 2015-07-27
  • Resource: www.cu-tcdc.com