Creative Knowledge

« Back to Result | List

4 มุมมองตลาด AEC เพื่อธุรกิจสร้างสรรค์ไทย

ไทยและชาติอาเซียนกำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคการค้าเสรี AEC ในอีกไม่นาน TCDCCONNECT ขอเสนอ 4 มุมมองที่น่าสนใจต่อการเปิดรับเขตเศรษฐกิจอาเซียนทั้งจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งน่าจะมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งกับธุรกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย

1. เรียนรู้มาตรการการค้าของแต่ละประเทศ
เพื่อต้อนรับการเปิด AEC ในช่วงปลายปี 2558  วิลาสินี โนนศรีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ชี้ว่า ผู้ประกอบการไทยต้องเร่งศึกษาเรื่องของกฎระเบียบ มาตรการทางการค้า ฯลฯ ของกลุ่มประเทศในอาเซียนให้มากขึ้น  เพราะหากประเทศนั้นๆ ยังไม่พร้อมเต็มที่ ก็อาจสร้างมาตรการด้านการค้าเพิ่มขึ้นมาเพื่อรักษาตลาดภายในประเทศ 

Brunei.jpg

ห็นได้จากประเทศอินโดนีเซียซึ่งมีสินค้าคล้ายกับประเทศไทยหลายชนิด ทั้งสินค้าในกลุ่มเกษตร กลุ่มประมง ฯลฯ เขาก็ออกมาตรการปกป้องสินค้าภายในประเทศ โดยเพิ่มกฎระเบียบในการนำเข้า มีการกำหนดโควตาสินค้าบางชนิด เช่น พวกผลไม้ ทุเรียน ที่ต้องการนำเข้าจากประเทศไทย

2. ก้าวไปลงทุนควบคู่กับการส่งออก
วิลาสินี โนนศรีชัย แนะนำให้ผู้ประกอบการไทยแสวงหาโอกาสในการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วย ทั้งนี้เพื่อเพิ่มช่องทางการขายและกระจายความเสี่ยงหากไม่สามารถส่งออกสินค้าไปได้ตามคาด โดยล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็ได้นำคณะร่วมเอกชนเดินทางไปยังประเทศอินโดนีเซีย เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการค้าให้แข็งแกร่งขึ้น

3. มองตลาด AEC เป็นสองกลุ่มใหญ่
สำหรับการวางกลยุทธ์ด้านการส่งออกสินค้า ผอ.วิลาสินี แนะว่าให้มองตลาดอาเซียนเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่277909.jpg

1) กลุ่มตลาดอาเซียน 5 ประเทศ ซึ่งประกอบด้วย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และบรูไน  ปะเทศเหล่านี้มีประชากรรวมกันมากกว่า 400 ล้านคน
อีกทั้งประชากรส่วนใหญ่มีศักยภาพ มีกำลังซื้อ มีกลุ่มคนรวยจำนวนมาก อยากให้สังเกตว่าประชากรส่วนใหญ่ในตลาดนี้เป็นชาวมุสลิม ดังนั้นหากธุรกิจไทยวางแผนพัฒนากลยุทธ์การส่งออกไปที่ตลาดใหญ่นี้ ก็น่าจะให้ความสำคัญกับประเด็นนี้กันด้วย เช่น เรื่องอาหารและแฟชั่น เพราะจะส่งผลให้ศักยภาพการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นไปได้ดีขึ้น

ตลาดแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก.jpg

2) กลุ่มตลาด CLMV ซึ่งประกอบไปด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม  สี่ประเทศนี้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาการค้าชายแดนของไทย ถ้าเราอยากให้ตลาดนี้เติบโตดีก็ต้องช่วยกันผลักดันให้เขาเข้ามามีบทบาทในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ทั้งนี้เพื่อจะดึงการค้า-การลงทุนจากประเทศอื่นๆ เข้ามาด้วย เพราะมีหลายประเทศที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นทางเชื่อมและช่องทางการค้าผ่านไปยังประเทศที่ 3

4. ภาพรวมโอกาสระดับชาติ
ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มองว่ามีความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยกระดับเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของอาเซียน แต่เราจะต้องพัฒนาปัจจัยพื้นฐานหลายๆ ด้าน อาทิ ระบบขนส่ง ระบบการเงิน ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆ  ทั้งนี้เพื่อรองรับและสนับสนุนประเทศในกลุ่ม CLMV และประเทศไทยในการทำการค้ากับตลาดโลก เป็นโอกาสให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นผู้นำในกลุ่ม CLMV + T ได้ในที่สุด

เครดิตข้อมูลและภาพ :  
prachachat.net
innnews.co.th
positioningmag.com
tajagroproducts.com
jordansun.com


« Back to Result

  • Published Date: 2015-07-07
  • Resource: www.tcdcconnect.com