Creative Knowledge

« Back to Result | List

“Lantern” อุปกรณ์อัจฉริยะ แม้ไร้โครงข่ายก็เข้าอินเทอร์เน็ตได้

20141112131903-Syed_with_lantern-1024x682.jpg

แม้ระบบเศรษฐกิจวันนี้จะเป็นยุคแห่งดิจิตอลอย่างชัดเจน แต่โลกที่มีประชากรกว่าเจ็ดพันล้านคนของเรา ก็ยังมีคนอีกถึงกว่าสี่พันล้านคนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ อาจจะด้วยเพราะขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสาร หรือเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติภัยทางธรรมชาติต่างๆ ที่ทำให้เครือข่ายโทรศัพท์ (และอินเทอร์เน็ต) พังพินาศลงไป ฯลฯ  อย่างไรก็ดี วันนี้มีผู้ที่ประดิษฐ์อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตขนาดพกพาเพื่อมาแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะแล้ว  ‘Lantern’ คือสิ่งที่จะทำให้คุณเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ในทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าคุณจะอยู่ ณ มุมไหนของโลก และจะเป็นตัวเชื่อมสัญญาณขนาดจิ๋วให้กับอุปกรณ์อื่นๆ รอบกายคุณด้วย ไม่ว่าจะมือถือ แทบเล็ต คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

นวัตกรรมเพื่อมวลชนอย่าง Lantern นี้เป็นผลงานสร้างสรรค์ของบริษัท Outernet เกิดขึ้นได้ด้วยการระดมทุนผ่านเว็บ Indiegogo (Crowdfunding) โดยชูจุดเด่นว่าเป็นตัวรับส่งสัญญาณกับดาวเทียมที่มีขนาดเล็กเพียงแค่กำมือ และสามารถชาร์จไฟตัวเองได้ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (เผื่อไว้ใช้ในที่ซึ่งขาดแคลนไฟฟ้าด้วย)

maxresdefault.jpg

Lantern-2.jpg

การทำงานของ Lantern คือการรับส่งคลื่นวิทยุจากดาวเทียมที่บริษัท Outernet ได้แบ่งเช่าไว้เพื่อยิงสัญญาณตลอดเวลา จากนั้นตัว Lantern จะเปลี่ยนสัญญาณดังกล่าวให้เป็นไฟล์ดิจิตอลได้ โดยแสดงผลเป็นข้อมูลและภาพผ่านหน้าเว็บ คลิปวิดิโอ อีบุ๊ค เพลง ฯลฯ จากนั้นก็กระจายสัญญาณ WiFi รับส่งข้อมูลเหล่านี้ให้กับมือถือ หรือคอมพิวเตอร์ที่อยู่ใกล้เคียงได้ด้วย  ทางบริษัท Outernet อธิบายเสริมว่าผู้ที่ใช้งานระบบนี้ไม่ได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างเต็มที่ แต่แค่ขอข้อมูลสำคัญๆ มาเก็บไว้ใน Lantern เพื่อจะดึงมาใช้ทางอ้อมอีกที

Lantern-1.jpg

Lantern-3.jpg

Lantern ตั้งราคาขายไว้ที่ 99 เหรียญสหรัฐ (สำหรับผู้ที่สั่งซื้อในขั้นการระดมทุนผ่านเว็บ IndieGogo) แต่ถ้าใครที่อยากรอซื้อหลังผลิตเสร็จแล้วก็ต้องจ่ายในราคาเต็มที่ 149 เหรียญแทน  โดยล่าสุดทางทีมผู้ผลิตสามารถระดมทุนได้แล้วกว่า 6 แสนเหรียญสหรัฐ ถือว่าผ่านเป้าหมายขั้นแรก (ที่ 2 แสนเหรียญ) ที่ทำให้สามารถเริ่มผลิตจริงได้  ส่วนเป้าหมายขั้นต่อๆ ไปตั้งแต่ 3 แสน, 5 แสน, ไปถึง 1, 3, 5, และ 10 ล้านเหรียญนั้น บริษัท Outernet จะนำไปใช้ลงทุนขยายพื้นที่เก็บข้อมูล เพิ่มช่องสัญญาณดาวเทียม เพื่อให้การใช้งานในหนึ่งวันมีประสิทธิภาพมากขึ้น  และหากระดมทุนได้ถึง 10 ล้านเหรียญเมื่อไร บริษัทก็จะยิงดาวเทียมดวงใหม่เพื่อการนี้กันเลยทีเดียว

เครดิตข้อมูลและภาพ : 
inhabitat
indiegogo
techly.com.au
compartirwifi.com


 

« Back to Result

  • Published Date: 2015-05-14
  • Resource: www.tcdcconnect.com