Creative Knowledge

« Back to Result | List

Chiang Mai Design Week 2016

CMDW2016 pic.jpg

เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (
Chiang Mai Design Week 2016)

เทศกาล Chiang Mai Design Week 2016 (CMDW2016) จะจัดขึ้นวันที่ 3 – 11 ธันวาคม 2559 ทั้งในย่านศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่น รวมถึงย่านไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ ตลอดจนกระจายไปยังพื้นที่สำคัญอื่นๆ ทั่วเมืองเชียงใหม่

โปรแกรมกิจกรรมในปีนี้ ภายใต้เนื้อหาหลักในธีม New Originals ที่จะบอกเล่าถึงพลังความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่หยุดนิ่ง ในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจการค้า และความเป็นเมืองที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งผลักดันให้นักออกแบบ ช่างฝีมือ และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ต้องปรับมุมมอง ความหมาย และการให้คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ตลอดถึงทักษะเชิงช่างในท้องถิ่นของตนให้สอดรับกับโลกสมัยใหม่ ด้วยการผสานกระบวนการคิดเชิงออกแบบและเทคโนโลยีสมัยใหม่ อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานออกแบบและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่า และรองรับต่อการใช้ชีวิตและแนวโน้มการบริโภคของเจเนอเรชั่นใหม่ได้

เทศกาล CMDW2016 ขอเชิญชวนนักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ศิลปิน ช่างฝีมือ ผู้ประกอบการ และนักเรียนนักศึกษาจากทุกสถาบัน ร่วมเฉลิมฉลองศักยภาพงานออกแบบ ไปพร้อมกับเมืองเชียงใหม่ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลสำคัญในการจัดแสดงผลงานออกแบบและจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งข้อมูลผลงานการออกแบบหรือกิจกรรมที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ให้ผู้จัดงานเทศกาล CMDW2016 พิจารณาคัดเลือกต่อไปlogo.png
www.chiangmaidesignweek.com
Facebook: facebook.com/chiangmaidesignweek
Instagram: instagram.com/chiangmaidesignweek
#CMDW2016
#chiangmaidesignweek
บทสรุปเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ Chiang Mai Design Week 2014 กิจกรรมส่งเสริมงานออกแบบ หนึ่งในพลังสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตและตัวแปรที่ช่วยเติมเต็มวงจรธุรกิจสู่ อนาคต โดยการนำเสนอผ่านเรื่องราวงานออกแบบที่สอดคล้องไป กับเมือง ชุมชน สังคม รวมถึงวิถีชีวิต ในรูปแบบที่แตกต่างหลากหลาย อาทิ นิทรรศการ เวิร์กช้อป งานเสวนา การแสดง ผลงานศิลปะจัดวาง ฯลฯ


Chiang Mai Design Week 2014 [Teaser]

เมื่อการออกแบบ คือพลังสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตและตัวแปรที่จะเติมเต็มวงจรธุรกิจสู่อนาคต เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week 2014) จัดโดย TCDC เชียงใหม่ องค์กรที่ส่งเสริมและผลักดันการใช้งานออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ของเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างศักยภาพของนักออกแบบและนักสร้างสรรค์ สู่โอกาสในตลาดสากล

Chiang Mai Design Week 2014 อยู่ภายใต้ธีม “Born Creative” ซึ่งสะท้อนถึงการเติบโตของเชียงใหม่ที่เป็นมากกว่าจุดหมายของนักเดินทาง แต่ยังเป็นสถานที่ที่บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ให้งอกเงย ไม่ว่าเมล็ดพันธุ์นั้นจะมาจากแหล่งใด ต่างถิ่น ต่างอากาศ หรือต่างภาษา แต่เชียงใหม่คือเมืองที่มีความพอเหมาะและพอดี ที่จะเกื้อหนุนทำให้เมล็ดพันธุ์นั้นเติบโต ผลิดอกออกผล และเผยให้เห็นพลังของความสร้างสรรค์ที่แผ่ขยายออกไปได้ไม่รู้จบ
www.chiangmaidesignweek.com
 


[CMDW2014] เปรมประชาคอลเลคชั่น
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการผลิตเซรามิกคุณภาพสูงจากประสบการณ์ด้านงานเซรามิกกว่า 20 ปี และสร้างสรรค์ผลงานมาแล้วกว่า 1,000 แบบ ด้วยปรัชญาการทำงานที่ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาผลงาน ทำให้เซรามิกของเปรมประชามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นทั้งด้านการออกแบบและการผลิตที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

Prempracha Collection
With over 20 years of experience in ceramic line of work, Prempracha Collection is an expert in designing and creating top-quality ceramic craft works. Prempracha’s unique designs comprise over 1,000 pieces of items. With its philosophy to continuously strive for excellence, Prempracha Collection’s ceramics are unique in both design and production that truly serves customer needs.
www.chiangmaidesignweek.com[CMDW2014] Gerard Collection
เจอราด โดเพลย์ คือผู้ก่อตั้งโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้านจากไม้ไผ่ ผู้เปลี่ยนไม้ไผ่ธรรมดาให้กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับการตกแต่งที่หรูหราในเมืองตากอากาศชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

Gerard Collection
Gerard Dauplay is the founder of a bamboo furniture and home décor factory who turns simple bamboo into elegant centerpieces in vacation homes and hotels both in Thailand and overseas.
www.chiangmaidesignweek.com[CMDW2014] ยางนาสตูดิโอ

ยางนาสตูดิโอ เป็นกลุ่มสถาปนิกผู้มีความเชี่ยวชาญในงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น มุ่งเน้นศึกษาวัสดุ รูปแบบ และทำความเข้าใจวิธีคิดเบื้องหลังการก่อสร้าง อันเป็นองค์ความรู้จากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษและเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างสรรค์งานของสตูดิโอ โดยให้ความสำคัญกับการออกแบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ บริบทสภาพพื้นที่ และวิถีชีวิต เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน

Yangnar Studio
Yangnar Studio is composed of a group of architects who specialize in local architecture. Understanding the materials, patterns and philosophy of local wisdom passed down from previous generations lay the groundwork for the studio’s creations. Considering situational and geographical contexts and lifestyles of the inhabitants, the studio aims for designs that go hand in hand with nature.

« Back to Result

  • Published Date: 2015-02-02
  • Resource: www.tcdc.co.th