Creative Knowledge

« Back to Result | List

TCDC Social Club #5 – Love Your Local ตอนที่ 4 : สรณัญช์ ชูฉัตร / MIA Collaboration ออกแบบธุรกิจด้วยหลักคิด “ผสามผสานสู่ความสมดุล”

เรื่อง : สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์
t.jpg

เพราะทุกรูปแบบของธุรกิจคือการเชื่อมต่อความคิดสร้างสรรค์ MIA Collaboration (หรือที่เรียกง่ายๆ ว่า เมีย”) จึงต้องการทำหน้าที่เป็นเสมือน คู่คิดของผู้ที่ต้องการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ โดยมีแนวคิดการออกแบบที่คำนึงถึง Space, Time และ Dimension และมีชุมชนคนท้องถิ่น (Local Community) เป็นตัวเชื่อมองค์ประกอบทั้งสามเข้าด้วยกัน

สรณัญช์ ชูฉัตร ผู้ก่อตั้ง MIA Collaboration กล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่าง Space กับ Time นั้นจะก่อเกิดเป็น Story (เรื่องราว) ในขณะที่ Time กับ Dimension จะสร้างความเข้มข้นในการบริหารเชิงลึก ส่วน Dimension กับ Space ก็จะนำไปสู่เรื่องของ Creative (ความคิดสร้างสรรค์) ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ถือเป็นหัวใจหลักในการสร้างสรรค์งานทุกครั้งของ MIA Collaboration


Capture.JPG

สรณัญช์นำเรื่องของแบรนด์ “Samu” น้ำมะพร้าวไทยที่ส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกมาเป็นกรณีศึกษา เขาเล่าว่าด้วยรสชาติของน้ำมะพร้าวที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี ตั้งแต่พื้นที่การปลูกต้นมะพร้าวในเขตป่าชายเลน อ.อัมพวา (แหล่งผลิตน้ำมะพร้าวที่ให้รสชาตินุ่มลิ้นกว่ามะพร้าวจากแหล่งอื่น), การคัดเลือกชุมชนเกษตรกรที่มีใจรักกับอาชีพการปลูกมะพร้าวจริงๆ ฯลฯ ทีมงานได้ใช้วิธีคิดของความสัมพันธ์ข้างต้นเคาะประเด็นเรื่อง ความนุ่มละมุนจากธรรมชาติ” (Naturally Smoothest) “เอกลักษณ์ที่โดดเด่นจากซีกโลกตะวันออก” (Oriental Different) และ ทางเลือกที่ชาญฉลาดเมื่อกระหายน้ำ” (Thirst Intelligence) มาเป็นเนื้หาหลักในการสร้างแบรนด์ “Samu” ที่น่าสนใจคือพวกเขาเลือกที่จะจับกลุ่มเป้าหมายใหม่เป็นนักดื่มตามสถานบันเทิงแทนที่จะเป็นการวางขายน้ำผลไม้แบบทั่วไปตามท้องตลาด

MIA Collaboration ใช้กลยุทธ์การเสนอ “ออพชั่นใหม่ในการบริโภคให้กับลูกค้า นั่นหมายถึงจากน้ำมะพร้าวอร่อยลิ้นทั่วไป (สำหรับผู้ที่ไม่ดื่มอัลกอฮอล์) ก็มาสู่การเป็น มิกเซอร์ที่ใช้ผสมกับเครื่องดื่มอัลกอฮอล์ต่างๆ  ซึ่งนั่นเองก็ทำให้ Samu กลายเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่พลิกมุมมองน้ำมะพร้าวไปจากภาพลักษณ์เดิมๆ ที่คุ้นตาได้เป็นอย่างมาก


t.JPG

sa.JPG mn.JPG

นอกจากจะพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จแล้ว สิ่งหนึ่งที่ MIA ไม่เคยมองข้ามก็คือ การพัฒนา Social Impact Program เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสามารถเติบโตไปพร้อมกันกับแบรนด์ด้วย ยกตัวอย่างเช่นในกรณีของ Samu พวกเขาก็วางแผนหลายๆ เรื่องเพื่อช่วยให้กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกต้นมะพร้าวนี้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อน ฯลฯ

และนี่ก็คืออีกหนึ่งรูปแบบการพัฒนาธุรกิจที่ไม่ใช่แค่เพียงการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ให้โดดเด่นเท่านั้น แต่ MIA Collaboration ยังใช้กระบวนการคิดที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่นด้วยเสมอ ถือเป็นอีกเส้นทางของการออกแบบและพัฒนาที่นำไปสู่คำตอบของ ความสมดุล” ​ทั้งในเชิงธุรกิจ ศิลปะ และความยั่งยืนในท้ายที่สุดด้วย

 ชมผลงานของ MIA Collaboration

149852668822b189af6071262f9c8ab6.jpg


« Back to Result

  • Published Date: 2014-05-08
  • Resource: www.tcdcconnect.com