Creative Knowledge

« Back to Result | List

TCDC Social Club #5 – Love Your Local ตอนที่ 1: ศักดิ์สิทธิ์ ภัทรประกฤต / GoWentGone สานหัตถกรรมพื้นบ้านทมอสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เรื่อง : สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์
_MG_3349-1.jpg


ด้วยเชื่อว่าชีวิตยืนอยู่บนพื้นฐานของการเดินทาง ศิลปะ และการให้  ในปีค
..2011 ศักดิ์สิทธิ์ ภัทรประกฤต และเพื่อนอีกสองคนจึงหันหลังให้กับงานประจำและร่วมกันออกเดินทาง ค้นหาตัวตนผ่านการผจญภัย เส้นทางแรกของพวกเขาคือการโบกรถจากกรุงเทพไป อ.แม่สาย และต่อไปยังประเทศลาว แน่นอนว่าตลอดเส้นทางนี้มีทั้งอุปสรรค รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ ก่อเกิดเป็นมิตรภาพที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และกลายเป็นที่มาของ “GoWentGone” กลุ่มนักเดินทางที่ใช้ศิลปะเป็นเครื่องนำทางส่งต่อรอยยิ้มให้ผู้อื่น

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา GoWentGone ได้จัดกิจกรรมส่งต่อรอยยิ้มขึ้นเป็นระยะๆ อาทิเช่น การทำเวิร์คชอปมัดย้อมและการพิมพ์สแตมป์ด้วยสีธรรมชาติ สนับสนุนให้คนที่ไม่มีความรู้ด้านสิ่งทอสามารถสร้างงานที่สื่อถึงตัวตน​ของตัวเองได้ รวมทั้งยังนำรายได้บางส่วนกลับคืนไปจุนเจือสังคมด้วย

นอกจากนั้น อีกหนึ่งโครงการที่ GoWentGone ได้มีโอกาสนำองค์ความรู้ทางศิลปะไปร่วมพัฒนาชุมชน ก็คือ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านทมอจังหวัดสุรินทร์ โดยตลอดเวลา 9 เดือนที่เข้าไปคลุกคลีกับชุมชน พวกเขาได้ฟื้นชีวิตการทอ ผ้ามัดหมี่” (หนึ่งในมรดกภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาติพันธุ์ส่วย) ให้กลับคืนมาเป็นสินค้าสิ่งทอที่สร้างความยั่งยืนให้ชุมชนได้อีกครั้ง รวมทั้งยังสามารถส่งต่อสู่คนรุ่นใหม่ได้ด้วย

1780901_597939930283110_612936005_n.jpg

ศักดิ์สิทธิ์ ภัทรประกฤต ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างทีมงาน GoWentGone กับชาวบ้านทมอ รวมทั้งเป็นผู้หาตลาดสำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยเขาเริ่มจากการขอให้ชาวบ้านทมอเปลี่ยนแปลงระบบการทำงาน จากเดิมที่แต่ละครัวเรือนเคยต่างคนต่างทำ ก็ให้มาทำด้วยกันแบบร่วมมือร่วมใจเป็นชุมชน ใครที่มีศักยภาพโดดเด่นตรงไหนก็ให้เน้นทำตรงนั้น สร้างกระบวนการทำงานที่แข็งแกร่งโดยยึดเอารากฐานเดิมของการทอผ้ามัดหมี่เป็นที่ตั้ง เช่น บ้าน ก. ย้อมสีเก่ง ก็จะให้บ้าน ก. ทำหน้าที่ย้อมสีเส้นด้าย บ้าน ข. ทอผ้าดีก็จะให้ดูแลเรื่องการทอผ้า บ้าน ค. ทำการตัดเย็บดี ก็ให้ทำหน้าที่ตัดเย็บผลิตภัณฑ์ เป็นต้น  พร้อมกันนั้น GoWentGone ยังจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ชุมชนควบคู่ไปด้วยตลอดการทำงาน พวกเขาพยายามดึงเด็กและเยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วมกับการทำงานนี้เพื่อปลูกฝังเมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืนให้คงอยู่กับหัตถกรรมพื้นบ้านทมอสืบไป

ในแง่มุมของตัวผลิตภัณฑ์ GoWentGone ได้ปรับลวดลายผ้ามัดหมี่จากเดิมที่สุดแสนวิจิตรบรรจงให้มีความซับซ้อนน้อยลง ลดจำนวนการใช้สี เปลี่ยนวัสดุเส้นพุ่งจากเส้นไหมมาเป็นเส้นฝ้าย (ส่วนเส้นยืนยังคงใช้ไหมสีดำเพราะเป็นเอกลักษณ์ของการทอมัดหมี่) และยอมรับธรรมชาติของผ้าทอมือที่อาจจะไม่เป๊ะหรือเรียบเนียนเท่ากับการทอในระบบอุตสาหกรรม ไอเดียนี้ได้นำไปสู่ผลิตภัณฑ์กลุ่มใหม่ที่ดูร่วมสมัยมากขึ้น สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เช่น หมอนอิง ผ้าพันคอ เครื่องประดับ ชุดเครื่องเขียน พวงกุญแจ ฯลฯ

gwg 1.JPG

ที่สำคัญที่สุด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดกระบวนการทำงานร่วมกันของชุมชนทมอ เปิดโอกาสให้ภูมิปัญญาโบราณได้ถูกถ่ายทอดส่งผ่านไปยังคนรุ่นหลัง ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะเก็บรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ไว้ให้ได้อย่างยั่งยืนตราบนานเท่านาน


1381683_535270413216729_151990479_n.jpg

gwg2.JPG

 

« Back to Result

  • Published Date: 2014-05-06
  • Resource: www.tcdcconnect.com