Creative Knowledge

« Back to Result | List

MegaNews Magazines : หนังสือตามสั่ง เพื่อการอ่านยั่งยืน

ท่ามกลางกระแสยุคดิจิทัลและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่นำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มาสู่ทุกมิติของสังคม อุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ได้ก้าวเข้าสู่โลกใหม่ด้วยการผลิตสื่อออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงผู้อ่านได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกันรูปแบบการบริโภคข้อมูลข่าวสารของผู้คนที่เปลี่ยนไปก็ส่งผลกระทบถึงธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์บนแผ่นกระดาษ ด้วยค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ การกระจายสินค้า และการบริหารจัดการที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตสื่อออนไลน์ ด้วยเหตุนี้กิจการสิ่งพิมพ์จำนวนไม่น้อยที่ไม่อาจปรับตัวและยืนหยัดต่อไปได้ในสมรภูมิแห่งการแข่งขันจำต้องปิดตัวลง กลายเป็นประเด็นชวนให้กลับมาคิดกันต่อว่า “เราจะสามารถนำเทคโนโลยีที่มีอยู่ทุกวันนี้มาช่วยต่อลมหายใจให้แก่กิจการสิ่งพิมพ์ เพื่อคงความหลากหลายให้แก่โลกแห่งการอ่านได้อย่างไรบ้าง”


© meganewsmagazines.com

ปัญหาดังกล่าวถูกนำไปขบคิด จนเกิดเป็นธุรกิจจำหน่ายสิ่งพิมพ์ผ่านตู้ขายอัตโนมัติเครื่องแรกของโลกที่มีชื่อว่า “MegaNews Magazines” โดยบริษัท MegaNews Sweden ซึ่งเพิ่งจะเริ่มให้บริการในสวีเดนเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

ความพิเศษของ MegaNews Magazines เครื่องนี้ คือการทำหน้าที่เป็นทั้งโรงพิมพ์และตู้ขายอัตโนมัติในคราวเดียวกัน โดยจะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของสำนักพิมพ์ เมื่อผู้ใช้เลือกสิ่งพิมพ์ฉบับที่ต้องการบนหน้าจอระบบสัมผัสพร้อมกับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตแล้ว เครื่องก็จะทำการพิมพ์นิตยสารหรือหนังสือพิมพ์จากไฟล์ .pdf ออกมาเป็นหนังสือร้อนๆ พร้อมอ่านภายในเวลาเพียง 2 นาที นอกจากนี้ ด้วยขนาดของตู้ที่ใช้พื้นที่ไม่เกิน 4 ตารางเมตร ทำให้สามารถนำไปตั้งในที่สาธารณะที่มีขนาดเล็ก ช่วยให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นอีกด้วย


© facebook.com/MegaNewsMagazines

Stefan Melesko อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ของสื่อ (Media Economics) กล่าวว่า “สิ่งพิมพ์ส่วนใหญ่มีต้นทุนในการกระจายสินค้า (distribution cost) คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 10 ของโครงสร้างต้นทุนทั้งหมด (cost structure) ยิ่งไปกว่านั้นก็คือ หลังจากที่ตีพิมพ์และกระจายไปสู่จุดวางต่างๆ แล้ว มีสิ่งพิมพ์จำหน่ายไม่หมดถึงร้อยละ 30-40 ของจำนวนตีพิมพ์ ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งคืนสำนักพิมพ์และบริหารจัดการสต็อกเหล่านี้ต่อไปอีก”

ดังนั้น MegaNews Magazines จึงดูเหมือนว่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุด และเป็นการบุกเบิกเส้นทางการจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ที่น่าสนใจไม่น้อย โดยเฉพาะสำหรับสำนักพิมพ์ขนาดเล็กหรือผู้ผลิตนิตยสารเฉพาะกลุ่มซึ่งอาจจะไม่ต้องการตีพิมพ์ในปริมาณมากหรือมีเงินทุนไม่มากพอ เพราะหนังสือแต่ละเล่มจะถูกตีพิมพ์ผ่าน MegaNews Magazines ก็ต่อเมื่อมีการสั่งซื้อจากผู้อ่านเท่านั้น วิธีนี้จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ การกระจายสินค้า และการบริหารจัดการสต็อกไปได้มาก ทั้งยังเข้าถึงกลุ่มผู้อ่านได้มากขื้นและยังสามารถตรวจสอบยอดขายของสิ่งพิมพ์แต่ละฉบับได้แบบเรียลไทม์อีกด้วย


© print.de

การจำหน่ายด้วยการพิมพ์แบบ “ตามสั่ง” นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสต็อกแล้ว ยังจะเป็นประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เพราะจากผลการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA)* ของสถาบันวิจัย Innventia เมื่อเปรียบเทียบการผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ผ่านทาง MegaNews Magazines กับวิธีที่ใช้ในปัจจุบันซึ่งเน้นการตีพิมพ์ในปริมาณมากเพื่อให้สามารถกระจายสู่จุดวางและเข้าถึงผู้บริโภคให้มากที่สุด พบว่าการจำหน่ายผ่าน MegaNews Magazines จะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ถึงร้อยละ 60 โดยความแตกต่างสำคัญอยู่ที่การใช้กระดาษอย่างคุ้มค่านั่นเอง

ขณะนี้ MegaNews Magazines กำลังอยู่ในช่วงทดลองให้บริการในสนามบิน โรงแรม และร้านค้าอื่นๆ ทั่วสวีเดนเป็นเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2013 โดยปัจจุบันมีสำนักพิมพ์ชั้นนำในสวีเดนจำนวนมากที่เข้าร่วมจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ผ่าน MegaNews Magazines แล้วประมาณ 200 ฉบับ อาทิ Bonnier Tidskrifter, Aller Media, Albinson & Sjöberg, LRF Media, IDG, Talentum และ Medströms จึงเป็นไปได้ว่า นี่อาจเป็นการเริ่มต้นที่นำไปสู่จุดเปลี่ยนอีกครั้งของแวดวงสิ่งพิมพ์ที่จะได้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กับโลกที่ยังคงหมุนต่อไปไม่มีวันหยุดนิ่ง


© youtube.com

*Life Cycle Assessment หรือ LCA คือกระบวนการวิเคราะห์และประเมินค่าผลกระทบของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การสกัดหรือการได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่งและการแจกจ่าย การใช้งานผลิตภัณฑ์ การนำมาใช้ใหม่หรือแปรรูป และการจัดการเศษซากของผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน

MegaNews Magazines
คลิกลิงก์ เพื่อชมวิดีโอ

ที่มา:
“Meganews, the world’s first print on demand news-stand” (18 กรกฎาคม 2013) จาก graphicrepro.co.za
“This Innovative Solution Takes Printed Media into the Future” (19 สิงหาคม 2013) โดย Teodora Zareva จาก bigthink.com

เรื่อง: ณัฏฐนิช ตัณมานะศิริ

« Back to Result

  • Published Date: 2013-09-16
  • Resource: www.creativethailand.org