Creative Knowledge

« Back to Result | List

วิริญา มานะอนันตกุล “พลิกตัวอักษรผ่านมุมมองสามมิติ”

_MG_8804.jpg

วิริญา มานะอนันตกุล คือบัญฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ภาควิชา Industrial Design) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยวิทยานิพนธ์ของเธอคือโครงการ ออกแบบอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับผู้พิการทางสายตาในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ซึ่งความรู้ที่วิริญาได้รับจากการทำวิทยานิพนธ์ในครั้งนั้นช่วยให้เธอเข้าใจถึงรูปแบบการสื่อสารผ่านพื้นผิวของวัสดุ เสียง และการสัมผัส ที่ช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติการในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ไปพร้อมๆ กับนักเรียนปกติได้

หลังจบการศึกษาวิริญาเริ่มหันมาให้ความสนใจกับงานออกแบบเชิงกราฟิกมากขึ้น โดยแรงบันดาลใจแรกของเธอเกิดจากการที่เธอได้ไปสัมผัสกับโรงแรมแห่งหนึ่งที่ตัวอาคารภายนอกดูเป็นกล่องสี่เหลี่ยมธรรมดา แต่พอเดินเข้าไปด้านในกลับพบลักษณะการแบ่งพื้นที่ (Space) ที่ฉีกกฏเกณฑ์เดิมๆ ออกไปจนหมด จุดนั้นเองทำให้วิริญาเริ่มสนใจการมองสิ่งคุ้นตา”​ ในมุมที่แปลกออกไป และเธอก็ได้นำแนวคิดนั้นมาทดลองกับการออกแบบตัวอักษรในมุมมองที่หลายคนอาจไม่สังเกตเห็น

tumblr_m8eeislUSI1qfbv9fo1_500.jpg tumblr_m72sx9VXHF1qfbv9fo1_500.jpg tumblr_m0ayimwahu1qfbv9fo1_500.png

วิริญานำฟอนท์ “Helvetica” มาทดลองขยับปรับรูปทรงและวางซ้อนทับกันเป็นสามมิติ จากนั้นก็ทำการตัดทอนรูปร่าง เล่นกับแสงเงาในมุมมองต่างๆ (เพื่อให้เกิดรูปแบบที่แปลกตา) ก่อนที่จะปรับชิ้นงานสามมิติ (ที่เกิดขึ้นใหม่) ให้กลับเข้าสู่ระนาบของกราฟิกสองมิติอีกครั้ง

 การทดลองดังกล่าวส่งผลให้รูปแบบตัวอักษรที่เธอสร้างขึ้นมีความแปลกตาอย่างมากไปจาก Helvetica ที่เราเคยเห็น และนี่เองก็คือเสน่ห์ที่ทำให้งานออกแบบของวิริญามีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร สมกับความตั้งใจที่เธอต้องการเปลี่ยน สิ่งคุ้นตาไปสู่งานสร้างสรรค์มุมใหม่”​ นั่นเอง

ชมผลงานของ วิริญา มานะอนันตกุล

149852668822b189af6071262f9c8ab6.jpg 

« Back to Result

  • Published Date: 2013-10-22
  • Resource: www.tcdcconnect.com